مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Chemtrails Over the Country Club از Lana Del Rey با متن و ترجمه

I’m on the run with you, my sweet love

من در حال دویدن با تو هستم عشق شیرین من

There’s nothing wrong contemplating God

همه چیز رو به راهه، در اندیشه خدا هستیم

Under the chemtrails over the country club

زیر دود سفید هواپیما بر سر باشگاه خارج از شهر (ابر خطی هواپیما یا همون دود هواپیما ردیه که در اثر حرکت هواپیما به جا میمونه)

We’re in our jewels in the swimming pool

ما با جواهراتمون در استخر هستیم

Me and my sister just playin it cool

من و خواهرم فقط داریم خوش میگذرونیم

Under the chemtrails over the country club

زیر دود سفید هواپیما بر سر باشگاه خارج از شهر

Take out your turquoise and all of your jewels

فیروزه (یه نوع سنگ جواهر) خودتو و تموم جواهرات خودت رو بردار

Go to the market, the kids’ swimming pools

برو به مغازه، استخر شنای بچه ها

Baby, what’s your sign?

عزیزم، نماد (نشونه) ماه تولد تو چیه؟

My moon’s in Leo, my Cancer is sun

ماه تولد من اسده و نماد خورشیدم سرطان

You won’t play, you’re no fun

تو نمیخوای بازی کنی، بهت خوش نمیگذره

Well, I don’t care what they think

خب، برام مهم نیست اونا (بقیه) چی فکر میکنن

Drag racing my little red sports car

با ماشین کوچیک قرمزم مسابقه اتومبیل رانی میذارم

I’m not unhinged or unhappy, I’m just wild

من دچار اختلال یا ناراحت نیستم، من فقط سرزنده ام

I’m on the run with you, my sweet love

من در حال دویدن با تو هستم عشق شیرین من

There’s nothing wrong contemplating God

همه چیز رو به راهه، در اندیشه خدا هستیم

Under the chemtrails over the country club

زیر دود سفید هواپیما بر سر باشگاه خارج از شهر (ابر خطی هواپیما یا همون دود هواپیما ردیه که در اثر حرکت هواپیما به جا میمونه)

We’re in our jewels in the swimming pool

ما با جواهراتمون در استخر هستیم

Me and my sister just playin’ it cool

من و خواهرم فقط داریم خوش میگذرونیم

Under the chemtrails over the country club

زیر دود سفید هواپیما بر سر باشگاه خارج از شهر

Meet you for coffee at the elementary schools

تو رو برای صرف قهوه در دبستان ابتدایی دیدم

We laugh about nothing as the summer gets cool

ما بی دلیل میخندیم همینطور که تابستون باحال تر میشه

It’s beautiful, LSD, normality settles down over me

خیلی زیباست، قرص ال اس دی (LSD در دسته روانگردان ها قرار میگیره)، حالت عادی در بدن من مستقر میشه

I’m not bored or unhappy, Im still so strange and wild

من کسل یا ناراحت نیستم، من هنوز هم خیلی عجیب و سرزنده ام

You’re in the wind, I’m in the water

تو توی باد هستی، منم توی آب هستم

Nobody’s son, nobody’s daughter

پسر هیچکسی، دختر هیچکسی

Watching the chemtrails over the country club

در حال تماشا کردن دود سفید هواپیما بر سر باشگاه خارج از شهر

Suburbia, The Brentwood Market

حومه شهر، مارکت (مغازه) برنت وود

What to do next? Maybe we’ll love it

بعدش چیکار کنیم؟ شاید دوستش داشته باشیم (عاشقش بشیم)

White picket, chemtrails over the country club

چوب های سفید پرچین، زیر دود سفید هواپیما بر سر باشگاه خارج از شهر

My love, my love

عشق من، عشق من

Washing my hair, doing the laundry

موهام رو مرتب می‌کنم و لباس‌هام رو تمیز می‌کنم

Late night TV, I want you on me

به جای تماشای تلویزیون تا دیر وقت، من تو رو میخوام

Like when we were kids under chemtrails and country clubs

درست مثل وقتی که دوتا بچه بودیم زیر دود سفید هواپیما بر سر باشگاه خارج از شهر

It’s never too late, baby, so don’t give up

عزیزم هرگز دیر نیست، پس تسلیم نشو

It’s never too late, baby, so don’t give up

عزیزم هرگز دیر نیست، پس تسلیم نشو

Under the chemtrails over the country club, yeah (You’re born in December and I’m born in June)

زیر دود سفید هواپیما بر سر باشگاه خارج از شهر، آره (تو در ماه دسامبر به دنیا آمدی

و من در ماه ژوئن به دنیا آمدم)

Under the chemtrails, over the country club, yeah (You’re born in December and I’m born in June)

زیر دود سفید هواپیما بر سر باشگاه خارج از شهر، آره (تو در ماه دسامبر به دنیا آمدی

و من در ماه ژوئن به دنیا آمدم)

My Cancer is sun and my Leo is moon

نماد خورشیدم سرطان و ماه تولدم لئو هستش

My Cancer is sun and my Leo is moon

نماد خورشیدم سرطان و ماه تولدم لئو هستش

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.