مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ 911 از Lady Gaga با متن و ترجمه

بازدید 5060

Turning up emotional faders

احساساتم داره کمرنگ تر میشه

Keep repeating self-hating phrases

همش حرفای نفرت از خودمو تکرار میکنم

I have heard enough of these voices

به اندازه ی کافی از این مردم شنیدم

Almost like I have no choice

به نظر میاد انتخاب دیگه ای ندارم

This is biological stasis

این حالت بیولوژیکی هست

My moods shifting too manic places

حالم داره به سمت جنون میره

Wish I laughed and kept the good friendships

کاش میتونستم دوباره بخندم و دوستای خوبمو نگه دارم

Watch life, here I go again

زندگیمو نگاه کن، بفرما اینم از این

I can’t see me cry

دیگه نمی تونم ببینم خودمو در حال گریه کردن

Can’t see me cry ever again (ooh)

دیگه نمیتونم احساساتمو بروز بدم

I can’t see me cry

دیگه نمی تونم ببینم خودمو در حال گریه کردن

Can’t see me cry

نمیتونم احساساتمو بروز بدم

This is the end (ooh)

دیگه آخر خطه

My biggest enemy is me, Pop a 911

بزرگترین دشمنم خودمم، یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

My biggest enemy is me, Pop a 911

بزرگترین دشمنم خودمم، یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

My biggest enemy is me

بزرگترین دشمنم خودمم

Ever since day one

از روز اول

Pop a 911

یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

Then pop another one

بعد یه دونه دیگه بخور

Keep my dolls inside diamond boxes

عروسکام رو داخل جعبه الماس نگهداری می کنم

Save them ’til I know I’m gon’ drop this

نگهشون میدارم تا وقتی که دیگه لازمشون نداشته باشم

Front I’ve built me around my oasis

دور تا دورم واحه ساختم (واحه آبادی کوچیک تو صحرا رو میگن)

Paradise is in my hand

بهشت توی دستای منه

Holding on so tight to this status

خیلی چسبیدم به این وضعیت

It’s not real but Ill try to grab it

واقعی نیست اما سعی میکنم نگهش دارم

Keep myself in beautiful places

خودم رو تو جاهای زیبا نگه داری می کنم

Paradise is in my hands

بهشت تو دستای منه

I can’t see me cry

دیگه نمی تونم ببینم خودمو در حال گریه کردن

Can’t see me cry ever again (ooh)

دیگه نمیتونم احساساتمو بروز بدم

I can’t see me cry

دیگه نمی تونم ببینم خودمو در حال گریه کردن

Can’t see me cry

نمیتونم احساساتمو بروز بدم

This is the end (ooh)

دیگه آخر خطه

My biggest enemy is me, Pop a 911

بزرگترین دشمنم خودمم، یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

My biggest enemy is me, Pop a 911

بزرگترین دشمنم خودمم، یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

My biggest enemy is me

بزرگترین دشمنم خودمم

Ever since day one

از روز اول

Pop a 911

یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

Then pop another one

بعد یه دونه دیگه بخور

P-pop another one (ooh)

یه دونه دیگه بخور (اووه)

Pop a 911

یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

Then pop another one (ooh)

بعد یه بار دیگه زنگ بزن

I can’t see me cry

دیگه نمی تونم ببینم خودمو در حال گریه کردن

Can’t see me cry ever again (ooh)

دیگه نمیتونم احساساتمو بروز بدم

I can’t see me cry

دیگه نمی تونم ببینم خودمو در حال گریه کردن

Can’t see me cry

نمیتونم احساساتمو بروز بدم

This is the end (ooh)

دیگه آخر خطه

My biggest enemy is me, Pop a 911

بزرگترین دشمنم خودمم، یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

My biggest enemy is me, Pop a 911

بزرگترین دشمنم خودمم، یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

My biggest enemy is me

بزرگترین دشمنم خودمم

Ever since day one

از روز اول

Pop a 911

یه دونه ۹۱۱ بنداز بالا

Then pop another one

بعد یه دونه دیگه بخور

Please patch the line

لطفا خط رو بگیر

Please patch the line

لطفا خط رو بگیر

Need a 911, can you patch the line?

به ۹۱۱ نیاز دارم، میتونی خطش رو بگیری؟

Please patch the line

لطفا خط رو بگیر

Please patch the line

لطفا خط رو بگیر

Need a 911, can you patch the line?

به ۹۱۱ نیاز دارم، میتونی خطش رو بگیری؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید