مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Take Me to Church از Hozier با متن و ترجمه

My lover’s got humor

معشوقه من باحاله

She’s the giggle at a funeral

توی مراسم ختم هم خنده از لباش جدا نمیشه

Knows everybody’s disapproval

میدونه که هیچکس از این رفتار خوشش نمیاد

I should’ve worshipped her sooner

باید زودتر از اینا می پرستیدمش

If the heavens ever did speak

اگه بهشتی ها می تونستن حرف بزنن

She’s the last true mouthpiece

اون آخرین سخنگوی واقعی می شد

Every sundays gettin’ more bleak

یکشنبه های هر هفته دارن افسرده تر میشن(منظور اون حرف هایی هست که داخل کلیسا به خاطر گناهانشون بهشون یاداوری میکنن باعث میشه از همه چی زده بشن و از خودشون متنفر بشن)

A fresh poison each week

هر هفته یه سم تازه اس

We were born sick

ما گناهكار به دنيا اومديم

You heard them say it

شنيدي كه اينو ميگن (تلمیح به اعتقاد به گناه ازلی در مسیحیت)

My church offers no absolutes

كليساي من هيچ محدوديتي نميذاره

She tells me, worship in the bedroom

معشوقم بهم میگه تو اتاق خوابت عبادت کن

The only heaven I’ll be sent to

تنها بهشتی که قراره بهش فرستاده شم

Is when I’m alone with you

وقتیه که با تو تنها میشم

I was born sick, but I love it

من گناهكار بدنیا اومدم، ولی عاشقشم

Command me to be well

بهم دستور بده که خوب بشم

A-a-a-a, amen, amen, amen

آ-آ-آ-آ، آمین، آمین، آمین

Take me to church

منو به کلیسا ببر

I’ll worship like a dog at the shrine of your lies

توي معبدي كه ار دروغهاتون ساختيد مثل يه سگ عبادت مي كنم

I’ll tell you my sins, and you can sharpen your knife

گناهامو بهتون مي گم و شما هم مي تونيد چاقو هاتونو تيز كنيد

Offer me that deathless death

اون مرگ بدون پایانو بهم پیشنهاد کن (تشبیه زندگی مسیحی به مرگ بی پایان)

Oh good God, let me give you my life

اوه خدای خوب بزار زندگیمو بهت بدم

Take me to church

منو به کلیسا ببر

I’ll worship like a dog at the shrine of your lies

توي معبدي كه ار دروغهاتون ساختيد مثل يه سگ عبادت مي كنم

I’ll tell you my sins, and you can sharpen your knife

گناهامو بهتون مي گم و شما هم مي تونيد چاقو هاتونو تيز كنيد

Offer me that deathless death

اون مرگ بدون پایانو بهم پیشنهاد کن (تشبیه زندگی مسیحی به مرگ بی پایان)

Oh good God, let me give you my life

اوه خدای خوب بزار زندگیمو بهت بدم

If Im a pagan of the good times

اگر من كافرم و خوشي هارو مي پرستم

My lover’s the sunlight

عشق من نور خورشيده

Keep the Goddess on my side

براي اين كه اين خدا رو پيش خودم نگه دارم

She demands a sacrifice

از من میخواد که یک قربانی بهش هدیه کنم

To drain the whole sea

ازم میخواد درياها رو از آب خالی كنم

Get something shiny

ازم میخواد چيزهای براق براش بيارم

Something meaty for the main course

یه غذای گوشتی به عنوان غذای اصلی

Thats a fine looking high horse

خوب به نظر ميرسه، با كلاسه

What you got in the stable?

توی اصطبل چی داری؟ (منظور کلیسا هست)

We’ve a lot of starving faithful

کلی آدم با ایمان و گرسنه (نیاز به معنویت)

That looks tasty

خوش مزه به نظر میاد

That looks plenty

زياد بنظر مي رسه

This is hungry work

این کاری که گرسنه ها میکنن

Take me to church

منو به کلیسا ببر

I’ll worship like a dog at the shrine of your lies

توي معبدي كه ار دروغهاتون ساختيد مثل يه سگ عبادت مي كنم

I’ll tell you my sins, and you can sharpen your knife

گناهامو بهتون مي گم و شما هم مي تونيد چاقو هاتونو تيز كنيد

Offer me that deathless death

اون مرگ بدون پایانو بهم پیشنهاد کن (تشبیه زندگی مسیحی به مرگ بی پایان)

Oh good God, let me give you my life

اوه خدای خوب بزار زندگیمو بهت بدم

Take me to church

منو به کلیسا ببر

I’ll worship like a dog at the shrine of your lies

توي معبدي كه ار دروغهاتون ساختيد مثل يه سگ عبادت مي كنم

I’ll tell you my sins, and you can sharpen your knife

گناهامو بهتون مي گم و شما هم مي تونيد چاقو هاتونو تيز كنيد

Offer me that deathless death

اون مرگ بدون پایانو بهم پیشنهاد کن (تشبیه زندگی مسیحی به مرگ بی پایان)

Oh good God, let me give you my life

اوه خدای خوب بزار زندگیمو بهت بدم

No masters or kings when the ritual begins

هیچ ارباب یا شاهی موقع شروع مراسم حاضر نمیشه

There is no sweeter innocence than our gentle sin

هیچ معصومیتی شیرین تر از گناهان کوچیک ما نیست

In the madness and soil of that sad earthly scene

توی جنون و خاک اون صحنه‌ی غم انگيز زمینی

Only then I am human

فقط اون موقع من يه انسانم

Only then I am clean

فقط اون موقع پاکم

Oh, oh, amen, amen, amen

اوه ،اوه، آمین، آمین، آمین

Take me to church

منو به کلیسا ببر

I’ll worship like a dog at the shrine of your lies

توي معبدي كه ار دروغهاتون ساختيد مثل يه سگ عبادت مي كنم

I’ll tell you my sins, and you can sharpen your knife

گناهامو بهتون مي گم و شما هم مي تونيد چاقو هاتونو تيز كنيد

Offer me that deathless death

اون مرگ بدون پایانو بهم پیشنهاد کن (تشبیه زندگی مسیحی به مرگ بی پایان)

Oh good God, let me give you my life

اوه خدای خوب بزار زندگیمو بهت بدم

Take me to church

منو به کلیسا ببر

I’ll worship like a dog at the shrine of your lies

توي معبدي كه ار دروغهاتون ساختيد مثل يه سگ عبادت مي كنم

I’ll tell you my sins, and you can sharpen your knife

گناهامو بهتون مي گم و شما هم مي تونيد چاقو هاتونو تيز كنيد

Offer me that deathless death

اون مرگ بدون پایانو بهم پیشنهاد کن (تشبیه زندگی مسیحی به مرگ بی پایان)

Oh good God, let me give you my life

اوه خدای خوب بزار زندگیمو بهت بدم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید