مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Could I Have This Kiss Forever از Enrique iglesias و Whitney Houston با متن و ترجمه

Over and over I look in your eyes

بارها و بارها به چشمان تو مینگرم

You are all I desire

تو تمام خواسته ی من هستی

You have captured me

 تو مرا اسیر کردی

I want to hold you

میخوام تو را در آغوش بگیرم

I want to be close to you

میخوام نزدیک تو باشم

 I never want to let go

هرگز نمیخوام  که بروم

I wish that this night would never end

امیدورام این شب هرگز به پایان نرسد

 I need to know

من نیاز دارم بدونم

Could I hold you for a lifetime

 آیا میتونم برای تمام عمر تو را در آغوش بگیرم؟

Could I look into your eyes

آیا میتونم تو چشای تو نگاه کنم؟

Could I have this night to share this night together

آیا میتونم این شب را با تو تقسیم کنم؟

Could I hold you close beside me

آیا میتوانم تو رو نزدیک خودم داشته باشم؟

 Could I hold you for all time

 آیا میتوانم همیشه تو را داشته باشم؟

Could I, could I, could I have this kiss forever , forever

آیا میتونم آیا میتونم آیا میتونم این بوسه را برای همیشه داشته باشم؟ برای همیشه

Could I, could I, could I have this kiss forever , forever
آیا میتونم آیا میتونم آیا میتونم این بوسه را برای همیشه داشته باشم؟ برای همیشه

forever

برای همیشه

Over and over I’ve dreamed of this night

 بارها و بارها رویای این شب را دیده ام

Now you are here by my side

حالا تو کنار منی

You are next to me

نزدیک منی

(You are next to me)

 نزدیک منی

I want to hold you and touch you and taste you

میخواهم تو را در آغوش بگیرم تا تو را لمس کنم و طعم داشتنت رو بچشم

And make you want no one but me

 و کاری کنم که هیچ کسی رو  به جز من نخوای

I wish that this kiss could never end

امیدوارم این بوسه هیچ گاه به پایان نرسد

Oh baby please

آه عزیزم …خواهش میکنم

Could I hold you for a lifetime

 آیا میتونم برای تمام عمر تو رو در آغوش بگیرم؟

Could I look into your eyes

آیا میتونم به چشمای تو نگاه کنم؟

Could I have this night to share this night together

آیا میتونم این شب را برای همیشه با تو قسمت کنم؟

Could I hold you close beside me

آیا میتونم تو را درست در کنارخودم داشته باشم؟

Could I hold you for all time

آیا میتونم همیشه تو را داشته باشم؟

Could I, could I, could I have this kiss forever , forever
آیا میتونم آیا میتونم آیا میتونم این بوسه را برای همیشه داشته باشم؟ برای همیشه

Could I, could I, could I have this kiss forever , forever
آیا میتونم آیا میتونم آیا میتونم این بوسه را برای همیشه داشته باشم؟ برای همیشه

I don´t want any night to go by Without you by my side

نمیخواهم هیچ شبی بدون حضور تو در کنارم بگذره

I just want all my days Spent being next to you

فقط تمامی روزها را میخواهم تا در کنار تو سپری کنم

Lived for just loving you

زنده فقط برای دوست داشتن تو

And baby, oh by the way
و عزیزم راستی …

Could I have this kiss forever

آیا میتونم این بوسه را برای همیشه داشته باشم؟

Could I have this kiss forever

آیا میتونم این بوسه را برای همیشه داشته باشم؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید