مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Just Missing You از اما هیسترس با متن و ترجمه

When I am by myself

وقتی با خودم تنهام

Looking at photos and videos

به عکس ها و فیلم هامون خیره میشم

That we took

که گرفتیم

Ive been keeping them for so long

من برای مدت طولانی اون ها رو نگه داشتم

And with my broken heart

و با قلب شکسته ام

I see all the pictures of myself

همه ی عکس هام رو نگاه میکنم

Living life without you just feels so wrong

زندگی کردن بدون تو فقط حس خیلی بدی داره

I want you to be here with me

ازت میخوام تا اینجا بامن باشی

I know it sounds crazy

میدونم که دیوونگیه

I miss your laugh and I miss everything

دلتنگ خنده هاتم و دلتنگ همه چیزم

We used to be

خودمون باهم

And even if it is just for a while

و حتی اگه برای یک لحظه باشه

Then God please, give us the time

پس خدایا لطفا به ما زمان بده

I can’t deal with the reality

من نمیتونم با واقعیت کنار بیام

There’s nothing left that I can do

هیچ چیزی نمونده که انجام بدم

‘Cause my heart is just missing you

چون قلب من فقط دلتنگ توئه

I tried everything

همه جوره سعی کردم

Every way I could forget you

هر راهی که تورو فراموش کنم

Just so I can live my life without you, ohh

فقط اینطوری میتوتم بدون تو زندگی کنم

Nothing is the same

هیچ چیز مثل قبل نیست

It’s hard for me

خیلی برام سخته

To erase all of the memories I have with you

تا خاطراتی که با تو داشتم رو فراموش کنم

I want you to be here with me

ازت میخوام تا اینجا بامن باشی

I know it sounds crazy

میدونم که دیوونگیه

I miss your laugh and I miss everything

دلتنگ خنده هاتم و دلتنگ همه چیزم

We used to be

خودمون باهم

And even if it is just for a while

و حتی اگه برای یک لحظه باشه

Then God please, give us the time

پس خدایا لطفا به ما زمان بده

I can’t deal with the reality

من نمیتونم با واقعیت کنار بیام

There’s nothing left that I can do

هیچ چیزی نمونده که انجام بدم

‘Cause my heart is just missing you, ohh

چون قلب من فقط دلتنگ توئه

Just missing you, ohh

فقط دلتنگ توئه

I want you to be here with me

ازت میخوام تا اینجا بامن باشی

I know it sounds crazy

میدونم که دیوونگیه

I miss your laugh and I miss everything

دلتنگ خنده هاتم و دلتنگ همه چیزم

We used to be

خودمون باهم

And even if it is just for a while

و حتی اگه برای یک لحظه باشه

Then God please, give us the time

پس خدایا لطفا به ما زمان بده

I can’t deal with the reality

من نمیتونم با واقعیت کنار بیام

Theres nothing left that I can do

هیچ چیزی نمونده که انجام بدم

I can’t deal with the reality

من نمیتونم با واقعینت کنار بیام

There’s nothing left that I can do

هیچ چیزی نمونده که انجام بدم

‘Cause my heart is just missing you, oh-whoa, whoa

چون قلب من فقط دلتنگ توئه، اوه، آووه، آووه

‘Cause my heart is just missing you, ohh

چون قلب من فقط دلتنگ توئه، اووه

It’s your smile that I miss from you

دلتنگ لبخندتم (دلم برای لبخندت تنگ شده)

بیبیس برچسب‌ها:

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید