مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب مجموعه مقالات ژئوتکنیک زلزله – منتخب هفتمین ICRAGEE 2021

  • عنوان کتاب: Earthquake Geotechnics Select Proceedings of 7th ICRAGEE 2021
  • نویسنده: T. G. Sitharam
  • حوزه: ژئوتکنیک, زلزله
  • سال انتشار: 2022
  • تعداد صفحه: 547
  • زبان اصلی: انگلیسی
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل: 20.44 مگابایت

کنترل پتانسیل روانگرایی توسط تقویت کننده های ژئوسنتتیک – یک مطالعه

چکیده: یکی از دلایل عمده فروریختن سازه ها در هنگام زلزله، از دست دادن استحکام به دلیل ایجاد فشار حفره ای اضافی و روانگرایی متعاقب آن خاک های شنی اشباع است. آزمایش‌های انجام‌شده بر روی مطالعات جدول لرزش نشان می‌دهد که ژئوگرید و ژئوسل می‌توانند رفتار روان‌گرایی شن و ماسه را زمانی که با این مواد تقویت می‌شوند، کنترل کنند. آزمایش‌های انجام‌شده بر روی ماسه اشباع با چگالی نسبی 35 درصد نشان می‌دهد که میانگین فشار منفذ اضافی از 3.31 به 2.41 kN/m2 و 2.2 kN/m2 پس از گنجاندن 4 و 5 لایه ژئوگرید به ترتیب با شتاب 0.1 گرم کاهش می‌یابد. برای ژئوسل‌ها، فشار منفذ اضافی به 2 کیلو نیوتن بر متر مربع در همان چگالی و شتاب کاهش یافت. با استفاده از ژئوسل، مقاومت روانگرایی 31.6 در چگالی 35 درصد و شتاب 0.3 گرم افزایش یافت. در چگالی 65 درصد، مقاومت روانگرایی با 4 و 5 لایه ژئوگرید به ترتیب 26 و 35 درصد و با استفاده از ژئوسل 41 درصد افزایش یافت. اثر اضافه بار نیز بر روی شن و ماسه تقویت شده برای شبیه سازی شرایط واقعی مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت. برای اضافه بار 5.94 کیلونیوتن بر متر مربع در چگالی 50 درصد، میانگین مقاومت روانگرایی ماسه اشباع به ترتیب با 4، 5 لایه ژئوگرید و 43 درصد برای ژئوسل ها با شتاب 0.3 گرم به ترتیب 28 و 37 درصد افزایش یافت.

Control of Liquefaction Potential by Geosynthetic Reinforcements—A Study

Abstract: One of the major reasons for collapse of structures during earthquakes is the loss of strength due to generation of excess pore pressure and subsequent liquefaction of saturated sandy soils. The tests carried out on shake table studies indicate that geogrid and geocell can control the liquefaction behavior of sand when same is reinforced with these materials. The tests carried out on saturated sand at relative density of 35% show that average excess pore pressure falls from 3.31 to 2.41 kN/m2 and 2.2 kN/m2 after inclusion of 4 and 5 geogrid layers, respectively, at 0.1 g acceleration. For geocells, the excess pore pressure reduced to 2 kN/m2 at same density and acceleration. With use of geocells, the liquefaction resistance increased by 31.6 at 35% density and 0.3 g acceleration. At 65% density, the liquefaction resistance increased by 26 and 35% with 4 and 5 layers of geogrid and by 41% with use of geocell, respectively. Effect of surcharge was also studied on reinforced sand to simulate actual field conditions. For surcharge of 5.94 kN/m2 at 50% density, the average liquefaction resistance of saturated sand increased by 28 and 37% with 4, 5 layers of geogrid and by 43% for geocells, respectively, at 0.3 g acceleration.

این کتاب را میتوانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید:

Download: Earthquake Geotechnics Select Proceedings of 7th ICRAGEE 2021

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید