مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Can They Hear Us از Dua Lipa با متن و ترجمه

بازدید 673

Every breath that I’m takin’, every step that I’m makin’

هر نفسی ک میکشم، هر قدمی ک برمیدارم

Ain’t no way I can run without you

امکان نداره بدون تو بتونم پیش برم

Every ghost in my past life held my hand when I crashed down

همه آدمایی ک در گذشتم بودن هر وقت که من سقوط میکردم دستمو میگرفتن

Carries me when I wanna break through

وقتی میخواستم از موانع عبورکنم منو همراهی میکردن

We all die, but right now I feel like livin’

ما هممون ی روزی میمیریم اما در حال حاضر من میخوام زندگی کنم

And we all cry, but right now I’m not gonna give in

و همه ما گریه میکنیم، اما در حال حاضر من نمیخوام تسلیم بشم

When we collide I know I can do anything

وقتی ما به هم برسیم میدونم من توانایی انجام هر کاری رو به دست میارم

‘Cause I got ya, and you got me

چون من تو رو دارم و تو منو داری

(Ooh) Can they hear us?

آیا اونا صدای مارو میشنون؟

Blame it on my mind, blame it on delirious

ذهن منو مقصر بدون، هذیان گویی رو مقصر بدون

We all die, but right now I feel like livin’

ما هممون ی روزی میمیریم اما در حال حاضر من میخوام زندگی کنم

Can they hear us? Can they hear us? (Ooh)

یا اونا صدای مارو میشنون؟ آیا اونا صدای مارو میشنون؟

Anywhere that I turn to got me goin’ in circles

هر جا ک میرم انگار وارد مسیر دوار میشم

No matter what, I’ll make sure we get out

مهم نیست چ اتفاقی میفته، من میخوام مطمئن بشم از این حرکت دوار خارج میشیم

‘Cause we all die, but right now I feel like livin’

چون ما هممون ی روزی میمیریم اما در حال حاضر من میخوام زندگی کنم

And we all cry, but right now I’m not gonna give in

و همه ما گریه میکنیم، اما در حال حاضر من نمیخوام تسلیم بشم

When we collide I know I can do anything

وقتی ما ب هم برسیم میدونم من توانایی انجام هر کاری رو به دست میارم

‘Cause I got ya, and you got me

چون من تو رو دارم و تو منو داری

(Ooh) Can they hear us?

آیا اونا صدای مارو میشنون؟

Blame it on my mind, blame it on delirious

اونا در ذهن من بودن، شاید من هذیان گو هستم

We all die, but right now I feel like livin’

ما هممون ی روزی میمیریم اما در حال حاضر من میخوام زندگی کنم

Can they hear us? Can they hear us?

آیا اونا صدای مارو میشنون؟ آیا اونا صدای مارو میشنون؟

(Ooh) Can they hear us? (Us)

اوه آیا اونا صدای مارو میشنون؟

Blame it on my mind, blame it on delirious

بنداز گردن ذهن من، بنداز گردن هذیان گویی

We all die, but right now I feel like livin’ (I feel like livin’)

ما هممون ی روزی میمیریم اما در حال حاضر من میخوام زندگی کنم

Can they hear us? Can they hear us?

یا اونا صدای مارو میشنون؟ آیا اونا صدای مارو میشنون؟

Can they hear us?

آیا اونا صدای مارو میشنون؟

Blame it on my mind, blame it on delirious (Blame it on delirious)

ذهن منو مقصر بدون، هذیان گویی رو مقصر بدون

We all die, but right now I feel like livin’ (I feel like livin’)

ما هممون ی روزی میمیریم اما در حال حاضر من میخوام زندگی کنم

Can they hear us? Can they hear us?

آیا اونا صدای مارو میشنون؟ آیا اونا صدای مارو میشنون؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید