مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Future Nostalgia از Dua Lipa با متن و ترجمه

(Future)

آینده

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

(Future nostalgia)

(نوستالژی آینده)

You want a timeless song, I wanna change the game

تو یه آنهگ بی زمان میخواستی ، من میخوام بازی رو عوض کنم

Like modern architecture, John Lautner coming your way

مثپل یپه معماری مدرن ، جان لانتر میاد ستمت

I know you like this beat ’cause Jeff been doing the damn thing

میدونم این ریتم رو دوست داری چون جف کار خودش رو کرده

You wanna turn it up loud, future nostalgia is the name

میخوای صداش رو بلند کنی ، اسمش نوستالژی آینده‌اس

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

I know you’re dying trying to figure me out

میدونم داری میمیری که بفهمی من کیم

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

اسمم نوک زبونته ، بیشتر حرف بزن

You want the recipe but can’t handle my sound

تو دستورش رو میخوای ولی نمیتونی صدام رو تحمل کنی

(My sound, my sound (Future

صدای من ، صدای من (آینده)

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

No matter what you do I’m gonna get it without ya

مهم نیست چیکار کنی ، من بدون تو به دستش میارم

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

I know you ain’t used to a female Alpha

میدونم به یه آلفای زن عادت نداری (آلفا به معنای سردسته)

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

No matter what you do I’m gonna get it without ya

مهم نیست چیکار کنی ، من بدون تو به دستش میارم

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

I know you ain’t used to a female Alpha

میدونم به یه آلفای زن عادت نداری

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

Can’t beat a Rolling Stone if you live in a glass house (Future nostalgia)

اگه توی خونه شیشه ای زندگی میکنی نمیتونی rolling stones رو شکست بدی

You keep on talking that talk, one day you’re gonna blast out

اگه هی این حرف زدنت رو ادامه بدی ، یه روز مفنجر میشی

You cant be bitter if I’m out here showing my face (Future nostalgia)

نمیتونی از اینکه این بیرونم و صورتم رو به بقیه نشون میدم دلخور بشی

You want what now looks like, let me give you a taste

تو حال رو میخوای ، بذار یه خوشی بهت بدم

I know you’re dying trying to figure me out

میدونم داری میمیری که بفهمی من کیم

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

اسمم نوک زبونته ، بیشتر حرف بزن

You want the recipe but can’t handle my sound

تو دستورش رو میخوای ولی نمیتونی صدام رو تحمل کنی

(My sound, my sound (Future

صدای من ، صدای من (آینده)

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

No matter what you do I’m gonna get it without ya

مهم نیست چیکار کنی ، من بدون تو به دستش میارم

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

I know you ain’t used to a female Alpha

میدونم به یه آلفای زن عادت نداری (آلفا به معنای سردسته)

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

No matter what you do I’m gonna get it without ya

مهم نیست چیکار کنی ، من بدون تو به دستش میارم

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

I know you ain’t used to a female Alpha

میدونم به یه آلفای زن عادت نداری

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

You can’t get with this if you ain’t built for this

نمیتونی با این همراه شی اگه واسش ساخته نشدی

You cant get with this if you ain’t built for this

نمیتونی با این همراه شی اگه واسش ساخته نشدی

I can’t build you up if you ain’t tough enough

نمیتونم بسازمت اگه به اندازه کافی قوی نیستی

I can’t teach a man how to wear his pants, haha

نمیتونم به یه مرد یاد بدم که چطور شلوارش رو بپوشه

I know you’re dying trying to figure me out

میدونم داری میمیری که بفهمی من کیم

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

اسمم نوک زبونته ، بیشتر حرف بزن

You want the recipe but can’t handle my sound

تو دستورش رو میخوای ولی نمیتونی صدام رو تحمل کنی

(My sound, my sound (Future

صدای من ، صدای من (آینده)

I know you’re dying trying to figure me out

میدونم داری میمیری که بفهمی من کیم

My names on the tip of your tongue, keep running your mouth

اسمم نوک زبونته ، بیشتر حرف بزن

You want the recipe but can’t handle my sound

تو دستورش رو میخوای ولی نمیتونی صدام رو تحمل کنی

(My sound, my sound (Future

صدای من ، صدای من (آینده)

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

(My sound, my sound, my sound (Future

صدای من ، صدای من ، صدای من (آینده)

(Future nostalgia)

نوستالژی آینده

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید