مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I’m With You از Avril Lavigne با متن و ترجمه

بازدید 196

I’m Standing on a bridge

من روی یه پل ایستادم

I’m waitin in the dark

توی تاریکی منتظرم

I thought that you’d be here by now

فکر کردم که تا الان باید اینجا میبودی

Theres nothing but the rain

هیچی وجود نداره به جز بارون

No footsteps on the ground

هیچ رد پایی روی زمین نیست

I’m listening but theres no sound

من دارم گوش میدم اما هیچ صدایی در کار نیست

Isn’t anyone tryin to find me?

آیا هیچکس در تلاش نیست که منو پیدا کنه؟

Won’t somebody come take me home

هیچکس نخواهد اومد که منو به خونه ببره؟

It’s a damn cold night

یه شب سرد لعنتی عه

Trying to figure out this life

دارم سعی میکنم که از این زندگی سر دربیارم

Wont you take me by the hand

آیا دستمو نمیگیری؟

take me somewhere new

منو به یه جای جدید ببر

I dont know who you are

من نمیدونم تو کی هستی

but I… I’m with you

اما من…من با تو ام

I’m with you

من با تو ام

I’m looking for a place

من دنبال یه مکان میگردم

searching for a face

در جستجوی یه چهره م

Is anybody here I know

آیا هیچکسی اینجا هست که من بشناسمش؟

cause nothings going right

چون هیچی درست پیش نمیره

and everythigns a mess

و همه چیز آشفته و به هم ریخته س

and no one likes to be alone

و هیچکس دوست نداره که تنها باشه

Isn’t anyone tryin to find me?

آیا هیچکس در تلاش نیست که منو پیدا کنه؟

Won’t somebody come take me home

هیچکس منو به خونه نخواهد برد؟

It’s a damn cold night

یه شب سرد لعنتی عه

Trying to figure out this life

در تلاشم که از این زندگی سر دربیارم

Wont you take me by the hand

آیا دستمو نمیگیری؟

take me somewhere new

منو به یه جای جدید ببر

I dont know who you are

من نمیدونم تو کی هستی

but I… I’m with you

اما من…من با تو ام

I’m with you

من با تو ام

Oh why is everything so confusing

اوه چرا همه چیز انقدر گیج کننده س

maybe I’m just out of my mind

شاید من عقلمو از دست دادم

yea yea yea

آره آره آره

It’s a damn cold night

یه شب سرد لعنتی عه

Trying to figure out this life

دارم سعی میکنم که از این زندگی سر دربیارم

Wont you take me by the hand

آیا دستمو نمیگیری؟

take me somewhere new

منو به یه جای جدید ببر

I dont know who you are

من نمیدونم تو کی هستی

but I… I’m with you

اما من…من با تو ام

I’m with you

من با تو ام

Take me by the hand

آیا دستمو نمیگیری؟

take me somewhere new

منو به یه جای جدید ببر

I dont know who you are

من نمیدونم تو کی هستی

but I… I’m with you

اما من…من با تو ام

I’m with you

من با تو ام

Take me by the hand

آیا دستمو نمیگیری؟

take me somewhere new

منو به یه جای جدید ببر

I dont know who you are

من نمیدونم تو کی هستی

but I… Im with you

اما من…من با تو ام

I’m with you

من با تو ام

I’m with you…

من با تو ام

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.