مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I love you از Avril Lavigne با متن و ترجمه

بازدید 137

La la

La la la la

I like your smile

من لبخندتو دوست دارم

I like your vibe

مهربونیتو دوست دارم

I like your style

روش زندگیتو دوست دارم

But that’s not why I love you

اما این دلیل عشق من به تو نیست

And I, I like the way

و من…من روش زندگیتو دوست دارم

You’re such a star

تو یه ستاره ای!

But that’s not why I love you

اما این دلیل عشق من به تو نیست

Hey

Do you feel, do you feel me?

تو منو احساس می کنی؟

Do you feel what I feel, too?

احساسی که من دارم رو تو هم داری؟

Do you need, do you need me?

تو به من احتیاج داری؟

Do you need me?

به من نیاز داری؟

You’re so beautiful

تو خیلی زیبایی

But that’s not why I love you

اما این دلیل عشق من به تو نیست

I’m not sure you know

مطمئن نیستم بدونی

That the reason I love you is you

که دلیل عشق من به تو

Being you

بودنه توئه

Just you

فقط تو

Yeah the reason I love you is all that we’ve been through

اره!دلیل عشق من به تو تمام ماجراهاییه که با هم داشتیم

And that’s why I love you

و این دلیل عشق منه

La la

La la la la

La la

La la la la

I like the way you misbehave

از بد رفتاری کردنات خوشم میاد

When we get wasted

وقتی حس می کنی داریم وقتمونو هدر می کنیم

But that’s not why I love you

اما این دلیل عشق من نیست

And how you keep your cool

تو خونسردی خودتو حفظ می کنی

When I am complicated

وقتی من اشفته ام

But that’s not why I love you

اما این دلیل عشق من نیست

Hey

Do you feel, do you feel me?

تو منو احساس می کنی؟

Do you feel what I feel, too?

احساسی که من دارم رو تو هم داری؟

Do you need, do you need me?

تو به من احتیاج داری؟

Do you need me?

به من احتیاج داری؟

You’re so beautiful

تو خیلی زیبایی

But that’s not why I love you

اما این دلیل عشق من به تو نیست

And I’m not sure you know

مطمئن نیستم بدونی

That the reason I love you is you

که دلیل عشق من به تو

Being you

بودن توئه

Just you

فقط تو

Yeah the reason I love you is all that we’ve been through

اره!دلیل عشق من به تو تمام ماجراهاییه که با هم داشتیم

And that’s why I love you

و این دلیل عشق منه

Yea – Oh.

Even though we didn’t make it through

اگرچه ما این عشق رو کامل نکردیم

I am always here for you

اما من همیشه به خاطر تو اینجام

You

تو

Hey

Do you feel, do you feel me?

تو منو احساس می کنی؟

Do you feel what I feel, too?

احساسی که من دارم رو تو هم داری؟

Do you need, do you need me?

تو به من احتیاج داری؟

Do you need me?

به من احتیاج داری؟

You’re so beautiful

تو خیلی زیبایی

But that’s not why I love you

اما این دلیل عشق من به تو نیست

I’m not sure you know

مطمئن نیستم بدونی

That the reason I love you is you

که دلیل عشق من به تو

Being you

بودنه توئه

Just you

فقط تو

Yeah the reason I love you is all that we’ve been through

اره!دلیل عشق من به تو تمام ماجراهاییه که با هم داشتیم

And thats why I love you

و این دلیل عشق منه

La la

La la la la (oh oh)

La la

La la la la (Thats why I love you)

واسه اینه که دوستت دارم

La la

La la la la (oh oh)

La la

La la la la (That’s why I love you)

واسه اینه که دوستت دارم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.