مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Dumb Blonde از Avril Lavigne و Nicki Minaj با متن و ترجمه

بازدید 983

Young Money

 پول جوان

I ain’t no dumb blonde

من یه احمق مو طلایی نیستم

I ain’t no stupid Barbie doll

من یه عروسک باربی احمق نیستم

I got my game on

من بازی خودمو بلدم و آماده ام

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو  بهت ثابت میکنم

Well, there you go again tellin’ me where I belong

باز شروع کردی داری بهم میگی متعلق به کجام

You put me on the bench, don’t think that I can play strong

تو منو روی نیمکت نشوندی، فکر نکن نمیتونم با قدرت بازی کنم

So quick to condescend, well, you think I’m empty, I’m not

خوب، فکر میکنی من پوچم، نه من نیستم

You won’t be so confident when I’m crushin’ you from the top (Oh)

وقتی از اون بالا انداختمت پایین زیاد احساس اطمینان نخواهی کرد

I’m a babe, I’m a boss and I’m makin’ this money (Uh-huh)

من یه بچه ام، من رئیسم و من این پولو در میارم

I can flip like a switch and I cut like a blade (Try to get it now)

من میتونم مثل یک کلید چراغ سریع تغیر کنم و من مثل تیغ میبرم

I can sting like a bee, but I’m sweeter than honey (Uh-huh)

من میتونم مثل یک زنبور نیش بزنم، اما شیرین تر از عسلم

And I’m quick as a whip so get outta my way (Come and get it now)

و من مثل یک شلاق چابکم پس از سر راهم برو کنار

I ain’t no dumb blonde

من یه احمق مو طلایی نیستم

I ain’t no stupid Barbie doll

من یه عروسک باربی احمق نیستم

I got my game on (Just watch me)

من بازی خودمو بلدم و آماده ام

Watch me, watch me, watch me prove you wrong (Nuh-uh)

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

I ain’t no dumb blonde

من یه احمق مو طلایی نیستم

I am a freaking cherry bomb (That’s right)

من یک بمب گیلاسی نابهنجارم

I’ll be your icon

من نماد  تو خواهم شد

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

Stand up everybody

همه وایستین

Get up, say it loud

بلند شید و بلند بگید

We’re bombshells raisin’ hell now

ما بمب هستیم الان آتیش به پا میکنیم

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

Stand up everybody

همه وایستین

Get up, say it loud

بلند شید و بلند بگید

We’re bombshells raisin’ hell now

ما بمب هستیم الان آتیش به پا میکنیم

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

Well, there you go again, you’re talkin’ down on me (Huh)

بازم شروع شد داری چرت و پرت میگی

I may look innocent, don’t underestimate me (Uh-uh)

ممکنه معصوم به نظر بیام، منو دست کم نگیر

I’m gold, I’m platinum, don’t you know I’m outta your league? (I’m so outta your league)

من طلام من پلاتینیومم، نمیدونی از لیگ تو جدام

Step back, your time is up, sit down, I’m takin’ the lead (Oh)

برگرد، وقتت تمومه، بشین، من دارم میتازونم

I’m a babe, I’m a boss and I’m makin’ this money (Uh-huh)

من یه بچه ام، من رئیسم و من این پولو در میارم

I can flip like a switch and I cut like a blade (Try to get it now)

من میتونم مثل یک کلید چراغ سریع تغیر کنم و من مثل تیغ میبرم

I can sting like a bee, but I’m sweeter than honey (Uh-huh)

من میتونم مثل یک زنبور نیش بزنم، اما شیرین تر از عسلم

And I’m quick as a whip so get outta my way (Come and get it now)

و من مثل یک شلاق چابکم پس از سر راهم برو کنار

I ain’t no dumb blonde

من یه احمق مو طلایی نیستم

I ain’t no stupid Barbie doll

من یه عروسک باربی احمق نیستم

I got my game on (Just watch me)

من بازی خودمو بلدم و آماده ام

Watch me, watch me, watch me prove you wrong (Nuh-uh)

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

I ain’t no dumb blonde

من یه احمق مو طلایی نیستم

I am a freaking cherry bomb (That’s right)

من یک بمب گیلاسی نابهنجارم

I’ll be your icon

من نماد  تو خواهم شد

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

Stand up everybody

همه وایستین

Get up, say it loud

بلند شید و بلند بگید

We’re bombshells raisin’ hell now

ما بمب هستیم الان آتیش به پا میکنیم

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

Stand up everybody

همه وایستین

Get up, say it loud

بلند شید و بلند بگید

We’re bombshells raisin’ hell now

ما بمب هستیم الان آتیش به پا میکنیم

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

Yo, I ain’t playin’, but I won the cup

من بازی نمیکنم، اما کاپ رو برنده شدم

Came through heavy on it in the Bentley truck (Uh-huh)

It was me, young Avril, security tucked

این منم، آوریل جوان، محافظ استتار

In the back just in case one of y’all run up (Rrr)

در پشت در واقع یکی از شما میخوایین یورش کنین

One of y’all, um, um, all of y’all be stuck (Uh-huh)

یکی از شما، همه شما گیر میفتین

When you see a young queen in the flesh, what’s up? (What up?)

وقتی شما یه ملکه جوان رو از نزدیک میبینین

All the hatin’ you was doin’ got the Barbie poppin’

همه اون هیت هایی که میدادین باعث زیبا شدن باربی شد

Now all of them wanna be a Barbie, I’m watchin’

حالا همه اونا میخوان باربی باشن، من دارم تماشا میکنم

But you never gon’ stop me, never gon’ stop me

اما تو هیچوقت نمیتونی منو متوقف کنی، متوقف کنی

Millions on millions, they never gon’ dock me (What else?)

میلیون ها  آدم همم جمع شن دستشون به من نمیرسه

I am the prototype, the pinkprint (Uh-huh)

من یه نمونه اولیه هستم, د پینک پرینت(اسمه چهارمین آلبومشه)

And no, I don’t want no frauds, wink, wink

و من هیچ فریبی نمیخوام، چشمک چشمک

(Oh,no)

اوه نه

I ain’t no dumb blonde

من یه احمق مو طلایی نیستم

I ain’t no stupid Barbie doll (Hell no)

من یه عروسک باربی احمق نیستم

I got my game on

من بازی خودمو بلدم و آماده ام

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

I ain’t no dumb blonde (Nuh-uh)

من یه احمق مو طلایی نیستم

I am a freaking cherry bomb (That’s right)

من یک بمب گیلاسی نابهنجارم

Ill be your icon (Just watch me)

من نماد  تو خواهم شد

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

Stand up everybody (Stand up)

همه وایستین

Get up, say it loud (Get loud)

بلند شید و بلند بگید

We’re bombshells raisin’ hell now

ما بمب هستیم الان آتیش به پا میکنیم

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

Stand up everybody (Come on)

همه وایستین

Get up, say it loud (Let’s go)

بلند شید و بلند بگید

Were bombshells raisin’ hell now

ما بمب هستیم الان آتیش به پا میکنیم

Watch me, watch me, watch me prove you wrong

نگام کن، نگام کن، نگام کن اشتباهتو بهت ثابت میکنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.