مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دنلود آهنگ A Time for Us از Andy Williams با متن و ترجمه

A time for us some day there’ll be

یک روز زمانی برای ما خواهد بود

When chains are torn by courage born of a love that’s free

زمانی که زنجیرها بوسیله ی شجاعت بوجود آمده از عشقی رها، پاره شده اند

A time when dreams so long denied

زمانی که رویاهایی که مدتهاست انکار شده اند

Can flourish as we unveil the love we now must hide

می توانند بشکفند زمانی که ما از عشقی که اکنون باید پنهانش کنیم، پرده برمی داریم

A time for us at last to see

بلاخره زمانی برای ما خواهد رسید برای دیدن

A life worthwhile for you and me

یک زندگی ارزشمند برای تو و من

And with our love through tears and thorns

و با عشقمان از میان اشک ها و خار ها

We will endure as we pass surely through every storm

هنگامی که از میان هر طوفانی میگذریم تحمل خواهیم کرد

A time for us some day therell be a new world

زمانی برای ما یک روزی دنیای جدیدی خواهد بود

A world of shining hope for you and me

دنیایی تازه دنیایی پر از امید های درخشان

For you and me

برای تو و من

A time for us at last to see

بلاخره زمانی برای ما خواهد رسید برای دیدن

A life worthwhile for you and me

یک زندگی ارزشمند برای تو و من

And with our love through tears and thorns

و با عشقمان از میان اشک ها و خار ها

We will endure as we pass surely through every storm

هنگامی که از میان هر طوفانی میگذریم تحمل خواهیم کرد

A time for us some day therell be a new world

زمانی برای ما یک روزی دنیای جدیدی خواهد بود

A world of shining hope for you and me

دنیایی تازه دنیایی پر از امید های درخشان

A world of shining hope for you and me

دنیایی تازه دنیایی پر از امید های درخشان

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.