مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دنلود آهنگ Love Story از Andy Williams با متن و ترجمه

Where do I begin
از کجا شروع کنم
To tell the story of how great a love can be
برای گفتن داستانی که : عشق چقدر میتواند باشکوه باشد
The sweet love story that is older than the sea
داستان شیرین عشقی که از عمر اقیانوسها بیشتر است
The simple truth about the love she brings to me
حقیقت ساده‌ای درباره عشقی که او برای من به ارمغان آورد
Where do I start
ازکجا آغاز کنم

With her first hello
با اولین سلام او
She gave a meaning to this empty world of mine
او به دنیای تهی من معنا بخشید
There’d never be another love another time
هرگز چنین عشقی درهیچ زمانی ممکن نخواهد بود
She came into my life and made the living fine
او وارد زندگی من شد و به زندگی من زیبایی بخشید
She fills my heart
او قلب مرا پر کرد

She fills my heart with very special things
او قلب مرا با احساسات بسیار ویژه ای پرمیکند
With Angel songs, with wild imaginings
با ترانه های فرشتگان ، و با تخیلات حیرت انگیز
She fills my soul with so much love
او روحم (جانم ) را پر از عشق میکند
That any where I go, I’m never lonely
بطوریکه هرجا  بروم، به هیچ وجه تنها نیستم
With her along who could be lonely
با وجود او کی میتونه تنها باشه
I reach for her hand, it’s always there
من به دستهایش میرسم، اونها همیشه آنجا هستند

How long does it last
چقدر این ادامه خواهد داشت
Can love be measured by the hours in a day?
مگرمیتوان عشق را با ساعات یک روز اندازه گیری کرد؟
I have no answers now but this much I can say
من جوابی برای این سوال ندارم ولی همین قدر میگویم که
I know I’ll need her until the stars all burn away
تازمانی که تمام ستارگان بسوزند و از بین بروند من به او احتیاج دارم
And she’ll be there
و او همیشه در کنار من خواهد بود

How long does it last
چقدر این ادامه خواهد داشت
Can love be measured by the hours in a day?
مگرمیتوان عشق را با ساعات یک روز اندازه گیری کرد؟
I have no answers now but this much I can say
من جوابی برای این سوال ندارم ولی همین قدر میگویم که
I know I’ll need her until the stars all burn away
تازمانی که تمام ستارگان بسوزند و از بین بروند من به او احتیاج دارم
And she’ll be there
و او همیشه در کنار من خواهد بود

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید