مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Changes از XXXTENTACION با متن و ترجمه

بازدید 1288

Mmm, baby, I don’t understand this

امم، عزیزم، من اینو نمیفهمم

You’re changing, I can’t stand it

تو داری تغییر میکنی، من نمیتونم تحملش کنم

My heart can’t take this damage

قلبم نمیتونه این آسیب رو بپذیره

And the way I feel, can’t stand it

و جوری که حس میکنم رو نمی تونم تحمل کنم

Mmm, baby, I don’t understand this

امم، عزیزم، من اینو نمیفهمم

You’re changing, I can’t stand it

تو داری تغییر میکنی، من نمیتونم تحملش کنم

My heart can’t take this damage

قلبم نمیتونه این آسیب رو بپذیره

And the way I feel, can’t stand it

و جوری که حس میکنم رو نمی تونم تحمل کنم

Mmm, baby, I don’t understand it

امم، عزیزم، نمیتونم بفهمم اینو

Girl, you’re making it hard for me

دختر، تو داری اینو برام سختش میکنی

Girl, youre making it hard for me

دختر، تو داری اینو برام سختش میکنی

Girl, you’re making it hard for me, uh

دختر، تو داری اینو برام سختش میکنی، آه

Girl, you’re making it hard for me

دختر، تو داری اینو برام سختش میکنی

Girl, you’re making it hard for me

دختر، تو داری اینو برام سختش میکنی

Girl, you’re making it hard for me

دختر، تو داری اینو برام سختش میکنی

Mmm, baby, I don’t understand this

امم، عزیزم، من اینو نمیفهمم

You’re changing, I can’t stand it

تو داری تغییر میکنی، من نمیتونم تحملش کنم

My heart can’t take this damage

قلبم نمیتونه این آسیب رو بپذیره

And the way I feel, can’t stand it

و جوری که حس میکنم رو نمی تونم تحمل کنم

Mmm, baby, I don’t understand this

امم، عزیزم، من اینو نمیفهمم

You’re changing, I can’t stand it

تو داری تغییر میکنی، من نمیتونم تحملش کنم

My heart can’t take this damage

قلبم نمیتونه این آسیب رو بپذیره

And the way I feel, can’t stand it

و جوری که حس میکنم رو نمی تونم تحمل کنم

Mmm, baby, I dont understand this

امم، عریزم، من اینو نمیفهمم

You’re changing, I can’t stand it

تو داری تغییر میکنی، من نمیتونم تحملش کنم

My heart can’t take this damage

قلبم نمیتونه این آسیب رو بپذیره

And the way I feel, can’t stand it

و جوری که حس میکنم رو نمی تونم تحمل کنم

Mmm, baby, I don’t understand it

امم، عزیزم، نمیتونم بفهمم اینو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید