مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ The Remedy For A Broken Heart از XXXTENTACION با متن و ترجمه

بازدید 3755

Why am I so in love? (x3)

چرا اینقدر عاشقم؟

I don’t know why

نمیدونم چرا

Steady tryin to maintain

یه سره تلاش می کنم نگهت دارم

Same things that a blood b—h may frame

همون چیزایی که ممکنه یه زن خراب به زبون بیاره

My brain can’t fathom what the hate say

ذهنم نمیتونه درک کنه که تنفر چی میگه

He say, she say, how ’bout me say?

پسر میگه، دختر میگه، درباره من چی میگه؟

Get the Visa

ویزا بگیر

Headed to the islands ASAP

در اسرع وقت مستقیم برم جزیره

What’s that on my shawty wrist? That’s a AP

اون چیه دست دوست دخترم؟ اون یه جواهر سویسیه

I’m the type to save a b—h, CAPE

من اون مدلی ام که مردمو نجات بدم، شنل

Feeling like ET, flying out of the Addy

احساس ای.تی رو دوست دارم، مثل پرواز کردن از ادی

F–king on shawty, she baddie

دوستمو می کنم، خیلی جذابه

Casual convo then at it

کاروان گاه به گاه گاه در آن

I mean I’m better than better, maybe I’m lying

منظورم اینه که از خوبم خوبترم، حتی وقتی که دراز کشیده باشم

I’m sadder than most of y’all with the money and the freedom, nigga

کاکا سیا، با وجود پول و آزادی از همتون غمگین ترم

What is money really worth if it ain’t love?

واقعا پول به چه دردی میخوره اگه عشق نباشه؟

I’ma find a perfect balance, its gon’ take time

به یه تعادل کامل میرسم، این فقط یه خورده زمان میبره

I heard shawty still in love through the grape vine

شنیدم که خنده دار هنوز در عشق از طریق انگور انگور است

Heard shawty still in love through the grape vine

خوشگله شنیدم هنوزم با خوردن نوشیدنی انگور عاشق میشی

Heard shawty in love through the grape vine

شنیدن و ماسه یافت عاشقانه

Mix a little bit of weed with a little bit of cash

یه خورده وید با یه کم کش (پول)

With a little bit of this, with a little bit of that

یه خورده از این و یه خورده از اون

We gon’ be al-, we gon’ be al-

حالمون خوب میشه

We gon’ be al-, we gon’ be al-

حالمون خوب میشه

Mix a little bit of weed with a little bit of cash

یه خورده وید با یه کم کش

With a little bit of this, with a little bit of that

یه خورده از این و یه خورده از اون

We gon be al-, we gon’ be alright

حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه

We gon’ be al-, we gon’ be al-

حالمون خوب میشه

Mix a little bit of weed with a little bit of cash

یه خورده وید با یه کم کش

With a little bit of this, with a little bit of that

یه خورده از این و یه خورده از اون

We gon’ be al-, we gon’ be al-

حالمون خوب میشه

We gon’ be alright, we gon’ be al-

دوباره روبراه میشیم، بازم روبراه میشیم

Mix a little bit of weed with a little bit of cash

یه خورده وید با یه کم کش

With a little bit of this, with a little bit of that

یه خورده از این و یه خورده از اون

We gon’ be al-, we gon’ be al-

حالمون خوب میشه

We gon’ be al-, we gon’ be al-

حالمون خوب میشه

Why am I so in love?

چرا اینقدر عاشقم؟

I dont know why

من نمیدونم چرا

Why am I so in love?

چرا اینقدر عاشقم؟

I dont know why

نمیدونم چرا

She said I, oh, I, am falling for you, falling for you

اون گفت من، اوه، من، برات میمیرم، میمیرم برات

I, oh, I, am falling for you, falling for you (x3)

من، اوه، من، میمیرم برات، برات میمیرم

Why am I so in love? (x3)

چرا اینقدر عاشقم؟

I don’t know why

نمیدونم چرا

Why am I so in love? (x3)

چرا اینقدر عاشقم؟

I don’t know why

نمیدونم چرا

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید