مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Dress از Taylor Swift با متن و ترجمه

Our secret moments in a crowded room
لحظه های مخفیمون تو یک اتاق شلوغ

They got no idea about me and you
اونها هیچ ایده ای راجع به من و تو ندارن

There is an indentation in the shape of you
یه تو رفتگی در بدنت هست

Made your mark on me, a golden tattoo
علامتت رو روی بدنم به جا میذاری، یه خال–کو-بی طلایی

All of this silence and patience
تمام این سکوت و صبر

Pining and anticipation
رنج و عذاب و انتظار

My hands are shaking from holding back from you, ah, ah, ah
دستام داره از عقب نگه داشتن تو میلرزه، اه، اه، اه

All of this silence and patience
تمام این سکوت و صبر

Pining and desperately waiting
رنج و عذاب و شدت انتظار

My hands are shaking from all this, ah, ah, ah, ha-ah
دستام بخاطر همه این ها میلرزه، اه، اه، اه

Say my name and everything just stops
اسممو بگو و همه چیز متوقف میشه

I don′t want you like a best friend
من تو رو مثل بهترین دوستم نمیخوام

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

Take it oh, ha, ha, ha-ah
عوضش کنی اوه، اه، اه ،اه ها

Carve your name into my bedpost
اسمت رو روی پایه ی تختم حک کن

‘0Cause I don′t want you like a best friend
چون من تو رو مثل بهترین دوستم نمیخوام

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

Take it oh, ha, ha, ha-ah
عوضش کنی اوه، اه، اه ،اه ها

Inescapable
گریز ناپذیر

I’m not even gonna try
من حتی سعی ام نخواهم کرد

And if I get burned, at least we were electrified
و اگر سوختم، حداقل همدیگرو به هیجان آوردیم

I’m spilling w–e in the bath tub
من نوشیدنی را در وان حمام می ریزم

You kiss my face and we′re both dr–k
تو صورتم رو میبوسی و ما دوتامون بالاییم

Everyone thinks that they know us
همه فکر میکنن که ما رو میشناسن

But they know nothing about
اما اونا هیچی درباره ی ما نمیدونن

All of this silence and patience
تمام این سکوت و صبر

Pining and anticipation
رنج و عذاب و انتظار

My hands are shaking from holding back from you, ha, ah, ah
دستام بخاطر عقب نگه داشتن تو داره میلرزه، اه، اه، اه

All of this silence and patience
تمام این سکوت و صبر

Pining and desperately waiting
رنج و عذاب و شدت انتظار

My hands are shaking from all this, ah, ah, ah, ha-ah
دستام بخاطر همه این ها میلرزه، اه، اه، اه

Say my name and everything just stops
اسممو بگو و همه چیز متوقف میشه

I don′t want you like a best friend
من تو رو مثل بهترین دوستم نمیخوام

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

Take it oh, ha, ha, ha-ah
عوضش کنی اوه، اه، اه ،اه ها

Carve your name into my bedpost
اسمت رو روی پایه ی تختم حک کن

‘Cause I don′t want you like a best friend
چون من تو رو مثل بهترین دوستم نمیخوام

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

Take it oh, ha, ha, ha-ah
عوضش کنی اوه، اه، اه ،اه ها

Ha-ah-ah, ha-ah-ah, ha-ah-ah-ah
ها-اه-اه،ها-اه-اه،ها-اه-اه

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

Ha-ah-ah, ha-ah-ah, ha-ah-ah-ah
ها-اه-اه،ها-اه-اه،ها-اه-اه

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

Flashback when you met me
برگشت به زمانی که من رو ملاقات کردی

Your buzz cut and my hair bleached
همهمه ی تو قطع شد و موهایم سفید شد

Even in my worst times
حتی در بدترین زمان هایم

You could see the best of me
تو میتونی بهترین حالت من را ببینی

Flashback to my mistakes
برگشت به اشتباهاتم

My rebounds, my earthquakes
پس رفت کردنای من، زلزله هام

Even in my worst lies
حتی در بدترین دروغ هایم

You saw the truth in me
تو حقیقت را در من دیدی

And I woke up just in time
و من به موقع از خواب بیدار شدم

Now I wake up by your side
الان کنار تو از خواب بیدار میشم

My one and only, my lifeline
عشقم، خط زندگیمه

I woke up just in time
من به موقع از خواب بیدار شدم

Now I wake up by your side
الان کنار تو از خواب بیدار میشم

My hands shake, I can’t explain this, ah, ah, ah, ha-ah
لرزش دستام، نمیتونم توضیحش بدم، اه، اه، اه

Say my name and everything just stops
اسممو بگو و همه چیز متوقف میشه

I dont want you like a best friend
من تو رو مثل بهترین دوستم نمیخوام

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

Take it oh, ha, ha, ha-ah
عوضش کنی اوه، اه، اه ،اه ها

Carve your name into my bedpost
اسمت رو روی پایه ی تختم حک کن

Cause I dont want you like a best friend
چون من تو رو مثل بهترین دوستم نمیخوام

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

Take it oh, ha, ha, ha-ah
عوضش کنی اوه، اه، اه ،اه ها

There is an indentation in the shape of you
یه تو رفتگی در بدنت هست

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

You made your mark on me, golden tattoo
تو نشانه ات روی من گذاشتی، خال–کو-بی طلایی

Only bought this dress so you could take it off
فقط این لباس رو خریدم که تو بتونی عوضش کنی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.