مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ we’re not alike از Tate McRae با متن و ترجمه

بازدید 1342

I got a lack of good judgment

من دچار کمبود حسن نیست شدم

Judgin’ by the fact I got close to you (Oh, no)

قضاوتم بر اساس نزدیک بودن به اون شخصه

Time should heal, but it doesn’t

زمان باید علاج بده، اما نمیده

Or maybe ’cause you still haven’t told the truth (Oh, no)

یا شاید چون هنوز تو حقیقت رو نگفتی

You know there’s nothin’ worse

میدونی هیچی بدتر از این نیست

Than missin’ the signs

که نشانه ها رو نادیده بگیری

‘Cause you pulled the wool right over your eyes

چون تو کلاه پشمی رو کشیدی روی چشمات

I’ll admit when I’m wrong

من وقتی اشتباه میکنم میپذیرم

But this time, I’m right

اما این بار، حق با منه

I’m sorry but I’ll never see your side

متاسفم اما من هیچ وقت بهت حق نمیدم

Said she was a girl’s girl, that’s a lie

او گفت، دختر قابل اعتمادیه، دروغ گفت

Said she had my back but she had the knife

گفت ازم حمایت میکنه اما چاقو دستش بود

I could never do it once and she did it twice

من هرگز نمیتونم یکبار هم این کار رو بکنم و اون دوبار این کارو کرد

And you wonder why

و تو متعجبی چرا

And you wonder why we’re not alike

و تو متعجبی چرا ما مثل هم نیستیم

(Oh, yeah, wе’re not alike)

(Oh, yeah, wе’re not alike)

آره ما شبیه هم نیستیم

Told me him and I would look so good

بهم گفتی: من و اون پسر خیلی به هم میایم

So when did you decide you want him instead? (You want him instead, like, um)

با این حال کی تصمیم گرفتی به جای من تو میخواهیش؟

No, I’m not sayin’ I’m petty

نه، من نمیگم من بدبختم

But that’s not sayin’ that you’re so innocent (No, you’re not innocent)

اما این به این معنی نیست که تو خیلی معصومی

You know there’s nothin’ worse

میدونی هیچی بدتر از این نیست

Than missin’ the signs

که نشانه ها رو نادیده بگیری

‘Cause you pulled the wool right over your eyes

چون تو کلاه پشمی رو کشیدی روی چشمات

I’ll admit when I’m wrong

من وقتی اشتباه میکنم میپذیرم

But this time, I’m right

اما این بار، حق با منه

I’m sorry but I’ll never see your side

متاسفم اما من هیچ وقت بهت حق نمیدم

Said she was a girl’s girl, that’s a lie

او گفت، دختر قابل اعتمادیه، دروغ گفت

Said she had my back but she had the knife

گفت ازم حمایت میکنه اما چاقو دستش بود

I could never do it once and she did it twice

من هرگز نمیتونم یکبار هم این کار رو بکنم و اون دوبار این کارو کرد

And you wonder why

و تو متعجبی چرا

And you wonder why we’re not alike

و تو متعجبی چرا ما مثل هم نیستیم

And you wonder why

Yeah, you wonder why

Yeah, you wonder why (We’re not alike)

آره تو متعجبی چرا

And you know I’m right

You know Im right

Yeah, you know I’m right

آره، میدونی حق با منه

She calls herself a girl’s girl, that’s a lie

اون خودشو یه دختر قابل اعتماد میدونه، این دروغه

Said she had my back but she had the knife

گفت ازم حمایت میکنه اما چاقو دستش بود

I could never do it once and she did it twice

من هرگز نمیتونم یکبار هم این کار رو بکنم و اون دوبار این کارو کرد

And you wonder why (Yeah), wonder why (Why)

و تو متعجبی چرا

Said she was a girls girl, that’s a lie (That’s a fuckin’ lie)

او گفت، دختر قابل اعتمادیه، دروغ گفت

Said she had my back but she had the knife

گفت ازم حمایت میکنه اما چاقو دستش بود

I could never do it once and she did it twice (Do it twice)

من هرگز نمیتونم یکبار هم این کار رو بکنم و اون دوبار این کارو کرد

And you wonder why

و تو متعجبی چرا

Yeah, you wonder why we’re not alike

آره تو متعجبی چرا ما شبیه هم نیستیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید