مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ plastic palm trees از Tate McRae با متن و ترجمه

بازدید 1286

Used to drive around in your Wrangler in our deadbeat town

قبلنا در شهر بدردنخورمون با ماشین قدیمی تو میچرخیدیم

In the parking lot, we would talk about all the drama

در پارکینگ، راجب شایعات صحبت میکردیم

Had nothin’ better to do

کار بهتری برای انجام دادن نداشتیم

Now I go out with my new friends to a party downtown

حالا من با دوستای جدیدم به پارتی در مرکز شهر میرم

In a new dress till the liquor runs out, every weekend

با یک لباس جدید تا وقتی که اثر مشروب از سرم بپره، هر آخر هفته

Go out somebody new

با شخص جدید میرم بیرون

You could say that all my dreams came true

تو میتونی بگی که من به رویام رسیدم

Oh, what an underwhelming view

اوه چه منظره مایوس کننده ای

Thought that it was real, thought that it was worth it

فکر میکردم واقعیه، فکر میکردم ارزششو داره

Out the window, everything was lookin’ perfect

از بیرون از پنجره، همه چیز بی نقص به نظر میومد

Caught in a dream

اسیر یک رویا شدم

It’s not what it seems (Ah-ah-ah)

این چیزی که به نظر میاد نیست

Thought that I was fine sittin’ in the backseat

فکر میکردم وقتی در صندلی عقب بشینم حالم خوب میشه

In the mirror, really looked like I was happy

در آینه، واقعا به نظر میومد که من خوشحالم

Caught in a dream

اسیر یک رویا شدم

Till somethin’ in my head said (Ah-ah-ah)

تا وقتی که یکی در سرم گفت

“I’m sorry, you were just lookin’ at plastic palm trees” (Ah-ah-ah)

“ببخشید تو فقط داری به درختان نخل پلاستیکی نگاه میکنی”

(منظوش از درختان نخل پلاستیکی زیبایی فیکی که از شهرت داشت و حالا که بهش رسیده فهمیده سرابی بیش نبود)

Plastic palm trees

درختان نخل پلاستیکی

Didn’t know you need a motive to keep a friend around

نمیدونستم که آدم برای نگه داشتن یک دوست به انگیزه نیاز داره

To find a boyfriend who doesn’t mess around

برای پیدا کردن دوست پسر کسی که قابل اعتماد باشه

Bet if you saw me doin’ well, you’d hit me out of the blue

شرط میبندم اگه میدیدی حالم خوبه، به یکباره بهم ضربه میزدی

You could say that all my dreams came true

تو میتونی بگی من به آرزوهام رسیدم

Oh, what an oh-so-lonely view

اوه چه منظر بیکسی

Thought that it was real, thought that it was worth it

فکر میکردم واقعیه، فکر میکردم ارزششو داره

Out the window, everything was lookin’ perfect

از بیرون از پنجره، همه چیز بی نقص به نظر میومد

Caught in a dream

اسیر یک رویا شدم

Its not what it seems (Ah-ah-ah)

این چیزی که به نظر میاد نیست

Thought that I was fine sittin’ in the backseat

فکر میکردم وقتی در صندلی عقب بشینم حالم خوب میشه

In the mirror, really looked like I was happy

در آینه، واقعا به نظر میومد که من خوشحالم

Caught in a dream

اسیر یک رویا شدم

Till somethin’ in my head said (Ah-ah-ah)

تا وقتی که یکی در سرم گفت

“I’m sorry, you were just lookin’ at plastic palm trees” (Ah-ah-ah)

“ببخشید تو فقط داری به درختان نخل پلاستیکی نگاه میکنی”

Plastic palm trees

درختان نخل پلاستیکی

It’s not how

It used to be

دیگه مثل قبل نیست

Starin’ at plastic palm trees

به درختان نخل پلاستیکی خیره شدم

Its not how (It’s not how)

It used to be (It used to be)

دیگه مثل قبل نیست

Starin’ at plastic palm trees

به درختان نخل پلاستیکی خیره شدم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.