مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I Still Say Goodnight از Tate McRae با متن و ترجمه

بازدید 1258

You stopped saying goodnight
تو شب بخیر گفتن رو متوقف کردی

That was the first sign that you were letting go
این اولین علامتی بود که بهم اجازه دادی برم

Now you don’t see me the same way
حالا دیگه منو مثل قبل نمی‌بینی

You’re looking at me like I’m only getting old
تو جوری داری به من نگاه می‌کنی انگار که دارم پیر میشم

And I-I-I, shoulda known
و من، باید می دونستم

That you were only scared to be alone
که تو فقط از تنهایی میترسیدی

I couldn’t say much, I was distracted
نمی تونستم چیز زیادی بگم، حواسم پرت شده بود

You seemed so anxious like you had something to hide
تو به نظر خیلی نگران میومدی انگار چیزی برای مخفی کردن داشتی

Tell me it’s nothing, I don’t believe you
به من بگی چیزی نیست، باور نمی کنم

I know that look you get when you’re about to lie
میدونم وقتی میخوای دروغ بگی چه نگاهی بهت دست میده

I feel so stupid, mm-mm
احساس حماقت می‌کنم

‘Cause I still say goodnight
چون من هنوز میگم شب بخیر

I always tried to impress you
من همیشه سعی می‌کردم تو رو تحت‌تاثیر قرار بدم

Got so dressed up and you never seemed to care
خیلی لباس پوشیده بودی و به نظر می رسید هیچ وقت اهمیت نمی دادی

Your ridiculous expectations, lack of validations
انتظارای مضحکی داشتی، که فاقد اعتبارن

Was nеver f—ng fair
هیچوقت منصفانه نبوده

And I-I-I, shoulda known
و من، باید می دونستم

That you were only scared to be alone
که تو فقط از تنهایی میترسیدی

I couldnt say much, I was distracted
نمی تونستم چیز زیادی بگم، حواسم پرت شده بود

You seemed so anxious like you had something to hide
تو به نظر خیلی نگران میومدی انگار چیزی برای مخفی کردن داشتی

Tell me its nothing, I don’t believe you
به من بگی چیزی نیست، باور نمی کنم

I know that look you get when you’re about to lie
میدونم وقتی میخوای دروغ بگی چه نگاهی بهت دست میده

I feel so stupid, mm-mm
احساس حماقت می‌کنم

‘Cause I still say goodnight
چون من هنوز میگم شب بخیر

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید