مجله علمی تفریحی بیبیس

Alexandrov

دانلود آهنگ روسی Вставай страна огромная(ملت بزرگ به پا خیز) از alexandrov با متن و ترجمه

Встава́й, страна́ огро́мная, Встава́й на сме́ртный бой С фаши́стской си́лой тёмною, С прокля́тою ордо́й! برخیز، ملت بزرگ برخیز برای یک جنگ مرگبار علیه قدرت فاشیستی ظالم Пусть я́рость благоро́дная Вскипа́ет, как волна́, – Идёт война́ ادامه مطلب