مجله علمی تفریحی بیبیس

ترجمه فارسی نهج البلاغه

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 158 نهج البلاغه (فضیلت پیامبر(ص) و قرآن و خبر از آیندۀ بنی امیه) با فایل صوتی

برخی از شارحان گفتند: این خطبه در شهر كوفه ایراد شد.  خداوند پیامبر (ص) را هنگامی فرستاد كه پیامبران حضور نداشتند،و امّتها درخواب غفلت بودندو رشته های دوستی و انسانیت از هم گُسسته بود. پس ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 157 نهج البلاغه (ضرورت تقوا و خودسازی) با فایل صوتی

ستایش خداوندی را سزاست كه حمد را كلید یاد خویش، و سبب فزونی فضل و رحمت خود، و راهنمای نعمتها و عظمتش قرار داده است. بندگان خدا! روزگار بر آیندگان چنان میگذرد كه بر گذشتگان ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 156 نهج البلاغه (خطاب به مردم بصره و ذکر حوادث و فتنه‌ها) با فایل صوتی

برای مردم بصره پس از پیروزی در جنگ جَمَل در سال 36 هجری، ایراد فرمود. مردم بصره! در پیدایش فتنه ها، هر كس كه میتواند خود را به اطاعت پروردگارِ عزیز و برتر، مشغول دارد ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 155 نهج البلاغه (شگفتی های آفرینش خفّاش) با فایل صوتی

در این خطبه شگفتیهای آفرینش خفّاش را بیان می فرماید. ستایش خداوندی را سزاست كه تمامی صفتها از بیانِ حقیقتِ ذاتش درمانده، و بزرگی او عقلها را طرد كرده است، چنان كه راهی برای رسیدن ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 152 نهج البلاغه (شناخت صفات خدا و ویژگیهای اهل بیت (ع) و قرآن) با فایل صوتی

نوشته اند كه این سخنرانی را در روزهای اوّل خلافت در سال 35 هجری، در مدینه ایراد فرمود. ستایش خداوندی را كه با آفرینش بندگان، بر هستی خود راهنمایی فرمود، و آفرینش پدیده‌های نو، بر ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 151 نهج البلاغه (رهنمودهایی برای مقابله با فتنه‌ها) با فایل صوتی

خدای را می‌ستایم، و در راندن شیطان، و دور ساختن و نجات پیدا كردن از دامها و فریبهای آن، از خدا یاری می‌طلبم و گواهی می‌دهم كه جز خدای یگانه معبودی نیست، و شهادت می‌دهم ادامه مطلب

بیشتر بخوانید