مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Kinda Crazy از Selena Gomez با متن و ترجمه

بازدید 1679

Hey, you started out sweeter than hard candy
هی، تو شیرین تر از شکلات سفت شروع کردی

Words were like licorice to the taste
کلماتت مثل شیرین بیان بودن برای چشیدن

But slowly, all the sugar, it went to waste
ولی آروم آروم، همه ی شیرینی، هدر شد

Went to waste
هدر شد

Oh, you started getting funny with no jokes
اوه، تو بامزه شروع کردی، بدون جوک

I started seein’ through you like a ghost
شروع کردم تو رو واضح ببینم، عین یه شبح

And now I’m pretty sure I can’t take no more
و الان کاملا مطمئنم که نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم

I can’t take no more-ore
نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم

I think you’re kind of crazy
فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

And not the good kind, baby
و از اون خوباش نه، عزیزم

‘Cause you’re actin’ super shady
چون داری شدیداً مشکوک میزنی

You know it, you know it
میدونی، میدونی

Been dodgin’ phone calls lately
تماسامو اخیراً رد میکنی

But still textin’ me, “Baby”
ولی بازم بهم پیام میدی، عزیزم (صدام میکنی)

Yeah, I think you’re kind of crazy
آره، فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

You know it, you know it
میدونی، میدونی

You’ve been lyin’ just for fun
فقط محض خنده، دروغ میگی

Luckily, no damage done
خوشبختانه، هیچ آسیبی وارد نشده

But now I see you’re kind of crazy
ولی الان میبینم تو یه جورایی دیوونه ای

You know it, you know it
میدونی، میدونی

Oh-oh, oh-oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

Oh-oh, oh-oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

Hey, you’re the one who started talkin’ to me
هی، تو اونی بودی که شروع کردی با من صحبت کنی

Made the move, asked me to be your babe
حرکتتو زدی، ازم خواستم دلبرک تو بشم

And now you’re treatin’ me like I’m insane
و حالا داری جوری رفتار میکنی که انگار من دیوونم

You’re insane
تو دیوانه ای

I think you’re kind of crazy
فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

And not the good kind, baby
و از اون خوباش نه، عزیزم

‘Cause you’re actin’ super shady
چون داری شدیداً مشکوک میزنی

You know it, you know it
میدونی، میدونی

Been dodgin’ phone calls lately
تماسامو اخیراً رد میکنی

But still textin’ me, “Baby”
ولی بازم بهم پیام میدی، عزیزم (صدام میکنی)

Yeah, I think you’re kind of crazy
آره، فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

You know it, you know it
میدونی، میدونی

You’ve been lyin’ just for fun
فقط محض خنده، دروغ میگی

Luckily, no damage done
خوشبختانه، هیچ آسیبی وارد نشده

But now I see you’re kind of crazy
ولی الان میبینم تو یه جورایی دیوونه ای

You know it, you know it
میدونی، میدونی

Oh-oh, oh-oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

Oh-oh, oh-oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

Hey
هی

Hey, hey
هی هی

I think you’re kind of crazy
فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

And not the good kind, baby
و از اون خوباش نه، عزیزم

‘Cause youre actin’ super shady
چون داری شدیداً مشکوک میزنی

You know it, you know it
میدونی، میدونی

Been dodgin’ phone calls lately
اخیراً تماسامو رد میکنی

But still textin’ me, “Baby”
ولی بازم بهم پیام میدی، عزیزم (صدام میکنی)

Yeah, I think you’re kind of crazy
آره، فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

You know it, you know it
میدونی، میدونی

Oh-oh, oh-oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

Oh-oh, oh-oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

Hmm, I dont know
هممم، نمیدونم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید