مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ One For The Money از Escape The Fate با متن و ترجمه

بازدید 1485

Are you ready? (x4)

آماده‌اید؟

Let’s go!

بزن بریم

Everybody in the world are you with me?

همه مردم توی دنیا با من هستن؟

It’s too late to try to run, we run the city

برای فرار کردن خیلی دیر شده، ما شهر رو اداره می‌کنیم

It’s my time, it’s show time

زمان (وقت) من هستش، وقت نمایشه

Held me down, now it’s don’t give a f–k time

منو زمین زد، حالا وقتش نیست که وقتت رو تلف کنی

It’s go time, its show time

وقت رفتنه، وقت نمایشه

Sing it with me everybody let’s go

با من بخونش، همه بریم

Cause it’s one, it’s one, one for the money

چون این یکیه، یکی برای پول هستش

Two, it’s two, cause two is for the show

دو، این دوتاس، چون دو نفر برای نمایش هستش

Three, it’s three, three get ready

سه، سه، سه آماده بشید

Are you ready motherf—-rs? Are you ready? Let’s go!

آماده‌اید؟ آماده‌اید؟ بزن بریم

Cause it’s one, it’s one, one for the money

چون این یکیه، یکی برای پول هستش

Two, it’s two, cause two is for the show

دو، این دوتاس، چون دو نفر برای نمایش هستش

Three, it’s three, three get ready

سه، سه، سه آماده بشید

Are you ready motherf—-rs? Are you ready? Let’s go!

آماده‌اید؟ آماده‌اید؟ بزن بریم

Are you ready? (x4)

آماده‌اید؟

Let’s go!

بزن بریم

Let me see you start a war, start a riot

بذار ببینم که تو جنگ و شورش رو شروع می‌کنی

When there’s nothing left to burn, hear the silence

وقتی چیزی نمونده که بسوزه و سکوت رو بشنوه

Hate me, you can’t escape me and you ain’t ever gonna change me

از من بدت میاد، تو نمیتونی از من فرار کنی و هیچ وقت نمیتونی منو تغییر بدی

I can’t stand it, I’ve f—ing had it, I’m about to blow

من تحمل اون رو ندارم، من تحمل این لنتی رو ندارم، دارم منفجر می‌شم

Cause it’s one, it’s one, one for the money

چون این یکیه، یکی برای پول هستش

Two, it’s two, cause two is for the show

دو، این دوتاس، چون دو نفر برای نمایش هستش

Three, it’s three, three get ready

سه، سه، سه آماده بشید

Are you ready motherf—–s? Are you ready? Let’s go!

آماده‌اید؟ آماده‌اید؟ بزن بریم

Cause it’s one, it’s one, one for the money

چون این یکیه، یکی برای پول هستش

Two, it’s two, cause two is for the show

دو، این دوتاس، چون دو نفر برای نمایش هستش

Three, it’s three, three get ready

سه، سه، سه آماده بشید

Are you ready motherf—–s? Are you ready? Let’s go!

آماده‌اید؟ آماده‌اید؟ بزن بریم

Are you ready? (x4)

آماده‌اید؟

Let’s go!

بزن بریم

Are you ready? (x4)

آماده‌اید؟

Let’s go!

بزن بریم

Cause it’s one, it’s one, one for the money

چون این یکیه، یکی برای پول هستش

Two, its two, cause two is for the show

دو، این دوتاس، چون دو نفر برای نمایش هستش

Three, it’s three, three get ready

سه، سه، سه آماده بشید

Are you ready motherf—-rs? Are you ready? Let’s go!

آماده‌اید؟ آماده‌اید؟ بزن بریم

Cause it’s one, it’s one, one for the money

چون این یکیه، یکی برای پول هستش

Two, its two, cause two is for the show

دو، این دوتاس، چون دو نفر برای نمایش هستش

Three, it’s three, three get ready

سه، سه، سه آماده بشید

Are you ready motherf—-rs? Are you ready? Let’s go!

آماده‌اید؟ آماده‌اید؟ بزن بریم

Are you ready? (x4)

آماده‌اید؟

Let’s go!

بزن بریم

Are you ready? (x4)

آماده‌اید؟

Let’s go!

بزن بریم

ARE YOU READY? LET’S GO!

آماده‌اید؟ بزن بریم

ARE YOU READY? LET’S GO!

آماده‌اید؟ بزن بریم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید