مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Hate Myself از NF با متن و ترجمه

I don’t see you like I should
جوری که باید ببینمت نمیبینمت

You look so misunderstood
خیلی نادرست به نظر میای

And I wish I could help
ای کاش میتونستم بهت کمک کنم

But it’s hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

Pray to God with my arms open
با دستای باز دعا میکنم

If this is it, then I feel hopeless
اگه همینه، پس ناامیدم

And I wish I could help
ای کاش میتونستم بهت کمک کنم

But it’s hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

Yeah, late nights are the worst for me
آره، نیمه های شب وقت بدی برای منه

They bring out the worst in me
اونا بدترین چیزی که هستم رو بیرون میارن

Mind runnin’, got me feelin’ like it hurts to think
مغزم فعالیت میکنه، باعث میشه حس کنم دردناکه فکر کنم

If this is all that I wanted, I don’t want it, gotta be more for me
اگه این همه ی چیزیه که میخواستم، نمیخوامش، باید چیز بیشتری برای من باشه

All the core beliefs
همه ی باور های پایه ام

And every mornin’ I wake up and feel like I am not worth it
و هر روز صبح که بیدار میشم حس میکنم که ارزششو ندارم

‘Cause I’m at war with peace
چون با آرامش در جنگم

I go to Hell, walk up to the corpse of me
به جهنم میرم، به جسدم خوش اومدی

Look at the body like, “You ain’t nothin’ but poor and weak”
به بدن که نگاه میکنی انگار چیزی جز ناتوانی و ضعف نیست

It’s kinda weird
یجورایی عجیبه

Lately I been feelin’ like the only way for me to get away is if I pour the drink
جدیدا این احساسو دارم که انگار تنها راه برای فرار اینکه که مشروب بخورم

That’s more deceit, more defeat
ولی این فریب بیشتریه، شکست بیشتریه

Is this really what I’m born to be?
واقعا این چیزیه که براش متولد شدم؟

That’s what you get for thinkin’ you’re unique
این چیزیه که با احساس خاص بودن گیرت میاد

So poor, but I’m so wealthy
خیلی فقیر، ولی خیلی ثروتمندم

Need help, but you can’t help me
نیاز به کمک دارم، ولی تو نمیتونی بهم کمک کنی

What else can the world sell me?
دنیا دیگه چی میتونه بهم بفروشه؟

Tell me lies, I still buy ’em like they’re goin’ outta stock
بهم دروغ بگو، هنوز میخرمشون انگار الانه که تموم بشن

But it’s not healthy
ولی برام خوب نیست

I don’t see you like I should
جوری که باید ببینمت نمیبینمت

You look so misunderstood
خیلی نادرست به نظر میای

And I wish I could help
ای کاش میتونستم بهت کمک کنم

But it’s hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

Pray to God with my arms open
با دستای باز دعا میکنم

If this is it, then I feel hopeless
اگه همینه، پس ناامیدم

And I wish I could help
ای کاش میتونستم بهت کمک کنم

But it’s hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

Yeah, late nights get the best of me
اره، نیمه های شب بهترین خودمو ازم میگیره

They know how to get to me
میدونن چجوری بهم برسن

Suicide thoughts come and go like a guest to me
افکار خودکشی میان و میرن انگار مهمون منن

But I don’t wanna die, I just wanna get relief
ولی نمی خوام بمیرم، فقط می خوام تسکین پیدا کنم

So don’t talk to me like you think I’m so successful
پس جوری باهام حرف نزن انگار فکر می کنی خیلی موفقم

What is success when hope has left you?
موفقیت چیه وقتی امیدی برات نمونده

I am not a spokesman, I’m a broken record
من یه سخنران نیستم، یه دیسک شکسته ام

Sick of doin’ interviews ’cause I hate myself, agh!
از مصاحبه کردن خسته ام چون از خودم متنفرم، اه

Come across like it’s so easy
جوری باهاش مواجه میشم انگار برام آسونه

But I feel like you don’t need me
اما احساس میکنم بهم نیاز نداری

When I feel like you don’t need me
وقتی حس میکنم بهم نیاز نداری

Then I feel like you don’t see me
بعدش احساس میکنم منو نمیبینی

And my life has no meaning, drain me
اونموقع زندگیم معنایی نداره، تخلیه ام کن

Hands out, tryna ask for love
تحویلش میدم، تلاش میکنم برای دوست داشته شدن درخواست کنم

But when I get it, I just pass it up
ولی وقتی به دستش میارم، فقط بیخیالش میشم

Throw it away and think about it later
دور میندازمش و بعداً در موردش فکر میکنم

Diggin’ through the trash for drugs
تو آشغالا دنبال مواد میگردم

Wish I could give you what you needed, but I can’t
کاش میتونستم چیزی که نیاز داریو بهت بدم، ولی نمیتونم

I’m scared because
میترسم چون

I don’t see you like I should
جوری که باید ببینمت نمیبینمت

You look so misunderstood
خیلی نادرست به نظر میای

And I wish I could help
ای کاش میتونستم بهت کمک کنم

But it’s hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

Pray to God with my arms open
با دستای باز دعا میکنم

If this is it, then I feel hopeless
اگه همینه، پس ناامیدم

And I wish I could help
ای کاش میتونستم بهت کمک کنم

But it’s hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

I walk through the ashes of my passions
از بین خاکستر شور و احساسم رد میشم

Reminiscin’ with the baggage in my casket
یادآوری با باری که تو تابوته

Get lost in the questions I can’t answer
تو سوالاتی که نمیتونم بهشون پاسخ بدم گم میشم

Can’t stand who I am, but it don’t matter
نمیتونم خودمو تحمل کنم، اما مهم نیست

We scream to be free, but I stay captured
ما برای آزادی فریاد می زنیم، اما من باز گرفتار باقی میمونم

Knee-deep in defeat of my own actions
تا زانو تو شکستی که نتیجه کارای خودمن فرو رفتم

Feel weak, but the peace that I keep lacking
حس ضعف میکنم، اما آرامشی که کمبودشو دارم

Keeps speakin’ to me, but I can’t have it
به صحبت باهام ادامه میده، اما نمیتونم داشته باشمش

But I can’t have it
ولی نمیتونم داشته باشمش

Keeps speakin’ to me, but I can’t have it
به صحبت باهام ادامه میده، اما نمیتونم داشته باشمش

But I can’t have it
ولی نمیتونم داشته باشمش

Keeps speakin’ to me, but I can’t have it
به صحبت باهام ادامه میده، اما نمیتونم داشته باشمش

I don’t see you like I should
جوری که باید ببینمت نمیبینمت

You look so misunderstood
خیلی نادرست به نظر میای

And I wish I could help
ای کاش میتونستم بهت کمک کنم

But it’s hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

Pray to God with my arms open
با دستای باز دعا میکنم

If this is it, then I feel hopeless
اگه همینه، پس ناامیدم

And I wish I could help
ای کاش میتونستم بهت کمک کنم

But it’s hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

Hate myself
از خودم متنفرم

But it’s hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

Hate myself
از خودم متنفرم

But its hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

When I hate myself
وقتی از خودم متنفرم

It’s kinda hard when I hate myself
یجورایی سخته وقتی از خودم متنفرم

I hate myself
از خودم متنفرم

Its hard when I hate myself
ولی این کار خیلی سخته وقتی از خودم متنفرم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید