مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ can you hold me از NF با متن و ترجمه

It feels like a tear in my heart

حس اون مثل این میمونه که قلبم پاره شده

 Like a part of me missing

مثل این که یک قسمت از قلبم گم شده

 And I just can’t feel it

و من فقط نمیتونم اونو حسش کنم

 I’ve tried and I’ve tried

من تلاش کردم و تلاش کردم

 And I’ve tried

و تلاش کردم

 Tears on my face I can’t take it

اشک هایم روی صورتم هستند و من نمیتونم جلوشون رو بگیرم (گریه میکنه)

 If lonely is a taste then it’s all that I’m tasting

اگر تنهایی یه طعم بود تنها مزه ای بود که میچشم ( جیسس کرایس چه تکستی )

 Do you hear my cry?

ایا تو صدای گریه منو میشنوی؟

 I cry, oh

اوه, من گریه میکنم

Can you hold me?

تو میتونی منو نگهداری؟ (بغلم کنی)

Can you hold me?

تو میتونی منو نگهداری؟ ( بغلم کنی)

 Can you hold me in your arms?

میتونی منو نگهداری بین بازوانت ؟ (میتونی منو بغل کنی؟)

 Just wrap me in your arms, in your arms

فقط منو نگهدار بین دستات (فقط منو بغل کن) , بغل کن

 I don’t wanna be nowhere else

من نمیخوام شخص دیگری باشم

 Take me from the dark, from the dark

منو از تاریکی بگیر, از تاریکی (منو نجات بده از غم ها)

 I aint gonna make it myself

من اینکارو برای خودم نمیکنم

 Put your arms around me

دستاتو دورم فشار بده (محکم منو بغل کن)

 Put your arms around me

دستاتو دورم فشار بده (محکم منو بغل کن)

 Let your love surround me

بزار عشقت منو احاطه کنه

 I am lost

من گم شدم

 I am lost

من گم شدم

 If I ain’t got you here

اگر من تو رو نداشتم

 If I ain’t got you, I ain’t got nothing at all

اگر من تو رو نداشتم , اگر من تو رو نداشتم هیچی نداشتم

 Can you hold me?

تو میتونی منو نگهداری؟ (میتونی منو بغل کنی؟)

 Can you hold me?

تو میتونی منو نگهداری؟ (میتونی منو بغل کنی؟)

 Can you hold me in your arms?

میتونی منو نگهداری بین بازوانت ؟ (میتونی منو بغل کنی؟)

 In your arms? (Yeah, yeah)

تو بغلت. اره اره

Yeah, I feel like it’s just me, feel like it’s just me

اره , من احساس میکنم که این فقط منم که حس میکنم

What it gon’ take? What it gon’ be?

چه چیزی رو میتونم بگیرم؟ چه چیزی میتونم باشم ؟

 I don’t even know (it’s not just you)

من حتی نمیدونم (این فقط تو نیستی)

 But I’m lonely

اما من تنهام

 Feeling like I don’t even know me, I don’t even know me

احساسش مثل این میمونه که من نمیشناسم حتی خودمو

 (I feel it too) Gotta have you gotta see you

فقط میخوام که تو رو داشته باشم

 (Yeah the only thing I have to think about

اره , تو تنها کسی هستی که من درباره ش فکر میکنم

The only one I that can´t live without) I see you

تنها کسی که بدون اون نمیتونم زندگی کنم . میخوام ببینمت

 (I need you to hold me now)

من به تو نیاز دارم که الان بغلم کنی

 If I ain’t got you

اگر من تو رو نداشتم 

6 بار تکرار

 I’m lonely

من تنها هستم

 If I ain’t with you I’m lonely

اگر من تو رو نداشتم , من تنها بودم

 I’m lonely

من تنهام

 I need you

من به تو نیاز دارم

 I need you

من به تو نیاز دارم

Can you hold me?

تو میتونی منو نگهداری؟ (میتونی منو بغل کنی؟)

Can you hold me in your arms?

میتونی منو نگهداری بین بازوانت ؟ (میتونی منو بغل کنی؟)

 Feel like it’s just me, like it’s just me

من احساس میکنم که این فقط منم که حس میکنم

 What it gon’ take?

چه چیزی رو میتونم بگیرم؟

 What it gon’ be?

چه چیزی میتونم باشم ؟

 I dont even know, I don’t even know

من حتی نمیدونم , من حتی نمیدونم

 But I’m lonely, lonely

اما من تنهام. تنهام

 Feel like I dont even know me

احساس میکنم خودمم نمیشناسم

 Feels like I don’t even know me

احساس میکنم خودمم نمیشناسم

 I don’t even know me

من حتی خودمم نمیشناسم

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.