مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ The Search از NF با متن و ترجمه

بازدید 3153

Hey Nate, how’s life?

هی نیت زندگی چطوره؟

I don’t know, it’s alright

نمیدونم، خوبه

I’ve been dealing with some things like every human being

من با بعضی چیزها مثل هر انسان دیگه ای برخورد کردم

And really didn’t sleep much last night

و واقعا به اندازه ی کافی دیشب نخوابیدم

I’m sorry

ببخشید

That’s fine

خوبه

I just think I need a little me time

من فک میکنم یه ذره زمان میخوام

I just think I need a little free time

من فک میکنم یه ذره زمان میخوام

Little break from the shows and the bus rides

یه وقفه کوتاه تو اجرا و اتوبوس راه میفته

Last year, I had a breakdown

سال قبل یه فروپاشی روانی داشتم

Thoughts telling me I’m lost, getting too loud

افکارم که میگن من گم شدم خیلی بلند شدن

Had to see a therapist then I found out

مجبور شدم یه روانشناس ببینم بعدش فهمیدم

Something funny’s going on up in my house

چیز خنده داری تو خونم داره اتفاق میفته

Yeah, started thinking maybe I should move out

آره، به این فکر کردم که شاید باید جابجا بشم

You know pack my cart, take a new route

میدونی، ماشینم رو آماده کردم، به راه جدید در پیش گرفتم

Clean up my yard, get the noose out

حیاط خلوتمو تمیز کنم و ازش بیرون بیام

Hang up my heart, let it air out (air out)

قلبم رو آویزون کردم، گذاشتم هوا بخوره (هوا بخوره)

I’ve been searching

داشتم دنبال چیزی می‌گشتم

What does that mean, Nate? I’ve been learning

نیت ، این چه معنی ای میده ؟ داشتم یاد می‌گرفتم

Grabbing’ my keepsakes

یادگاری هامو برداشتم

Leaving my burdens

مسئولیت هامو رها کردم

Well I brought a few with me, I’m not perfect

خب اگه بخوام راستشو بگم چند تایی با خودم آوردم من که کامل نیستم

Looking’ at the view like this concerns me

به منظره نگاه میکنم انگار که منو نگران می‌کنه

Picking up the cues right? I’m quite nervous

دارم نشونه ها رو درست میگم نه؟ کاملا مضطربم

Hate it when I lose sight, life gets blurry

از زمانی که دیدم به دنیا رو از دست میدم و تار میشه متنفرم

And things might hurt me

و این چیزها ممکنه بهم آسیب برسونن

It’s prolly gonna be a long journey but hey!

احتمالا یه ماجراجویی طولانی میشه ولی هی

It’s worth it though

به هرحال ارزششو داره

Cold world out there, kids grab your coats

اون بیرون دنیا سرده، بچه ها، کت هاتون رو بیارید

Been a minute I know, now I’m back to roam

یه دقیقه پیش بود، می دونم، حالا برمی گردم به سرگردانی

Looking for the antidote to crack the code

دنبال یه پادزهرم برای باز کردن کد

Pretty vivid, I admit it I’m in classic mode

خیلی سرحالم اعتراف میکنم تو حالت کلاسیک خودمم

Don’t need pity given to me, but I can’t condone

احتیاجی به دلسوزی ندارم، ولی نمیتونم ببخشم (خودمو)

Talking down to me, I’ma have to crack your nose

با من حرف میزنی مجبور میشم دماغتو بشکونم

For cracking jokes

برای شکستن جوک ها

I’m looking for the map to hope

دارم تو نقشه دنبال امید میگردم

You seen it?

تو می‌دونی کجاست؟

Been making a whole lot of changes

کلی تغییر ایجاد کردم

Wrote a song about that you should play it

یه آهنگ در موردش نوشتم بهتره بهش گوش بدی

I get scared when I walk on these stages

وقتی روی صحنه قدم میزارم میترسم

I look at the crowd and see so many faces, yeah

به جمعیت نگاه میکنم و صورت های زیادی رو میبینم

That’s when I start to get anxious

همون موقعه که مضطرب میشم

That’s when my thoughts can be dangerous

همون موقعه که افکارم میتونن خطرناک باشن

That’s when I put on my makeup

همون وقته که ماسکمو میزنم

And drown in self-hatred, forget what I’m saying and-

و تو نفرت از خودم غرق میشم و یادم می‌ره دارم چی میگم و

Where’d the beat go?

چیزی که گفتمو فراموش کن، و

Ohh

اووووه

Ain’t that something

حال کردی؟

Drums came in, you ain’t see that coming

انتظار نداشتی که درام اینجوری وارد بشه

Hands on my head, can’t tell me nothing

دستام زوی سرمه هیچی نمیتونی بگی

Gotta taste of the fame, had to pump my stomach

باید شهرت رو تجربه میگردم و بعد به شکمم فشار میاوردم

Throw it back up like I don’t want it

همشو بالا میاوردم انگار که نمیخوامش

Wipe my face clean off my vomit

استفراغ روی صورتمو پاک میکردم

OCD tryna push my buttons

اختلال وسواس فکری، سعی می کنی تحریکم کنی

I said don’t touch it

بهش گفتم دست نزن

Now y’all done it

حالا همتون این کارو کردید

I can be critical, never typical

من میتونم منتقدانه باشم، هرگز معمولی نباشم

Intricate with every syllable

پیچیده با هر کدوم از هجا ها

I’m a criminal

من یه مجرمم

Intimate but never political

صمیمی ولی سیاسی هیچوقت

Pretty visual

کاملا تصویری

Even if you hate it, I make you feel like you’re in it though

حتی اگه ازش بدت بیاد کاری میکنم حس کنی توشی

You call me what you wanna but never call me forgettable

هرچی دوست داری صدام بزن ولی هیچوقت نگو فراموش شدنیم

Leave you deep in thought, I could never swim in the kiddy pool

تو رو غرق در فکر رها میکنم، هرگز نمیتونم توی استخر بچه ها شنا کنم (کارای پیش پا افتاده بکنم)

Way that I be thinking is cinematic, it’s beautiful

جوری که من فکر میکنم سینمایی و زیباست

Man I don’t know if I’m making movies or music videos (videos)

پسر نمی‌دونم دارم فیلم می‌سازم یا موزیک ویدیو

The sales can rise

آمار فروش می‌تونه بره بالا

Doesn’t mean much though when your health declines

به هرحال زیاد مهم نیست وقتی سلامتیت داره رو به زوال میره

See we’ve all got something that we’ve trapped inside

دیدی همه ی ما چیزی داریم که داخلمون زندانی کردیم

That we try to suffocate, you know hoping it dies

چیزی که سعی میکنیم خفش کنیم امیدواریم که نابود بشه

Try to hold it under water

سعی می کنیم زیر آب نگهش داریم

But it always survives

ولی همیشه نجات پیدا می کنه

Then it comes up out of nowhere like an evil surprise

بعدش یهو از ناکجا پیداش میشه

Then it hovers over you to tell you millions of lies

بعد دورت شروع به چرخیدن می کنه و میلیون ها دروغ میگه

You don’t relate to that, must not be as crazy I am

نمیتونی با حرفام ارتباط برقرار کنی؟ پس حتما به اندازه من دیوونه نیستی

The point I’m making is the mind is a powerful place

حرفم اینه که مغز چیز قدرتمندیه

And what you feed it can affect you in a powerful way

و آنچه باهاش (ذهنت رو) تغذیه میکنی می تونه به شکل قدرتمندی روت تاثیر بزاره

It’s pretty cool right? Yeah, but its not always safe

خیلی خفنه نه؟ آره، ولی همیشه ایمن نیست

Just hang with me, this will only take a moment, okay?

فقط باهام دووم بیار زیاد طول نمیکشه باشه؟

Just think about it for a second if you look at your face

فقط یه ثانیه راجب این فکر کن که اگه به صورت خودت نگاه کنی

Every day when you get up and think you’ll never be great

هر روز وقتی که بلند میشی و با خودت بگی هیچوقت شرایط خوب نمیشه

You’ll never be great

خب هیچوقت خوب نمیشه

Not because you’re not but the hate

نه که نشه ولی نفرت

Will always find a way to cut you up and murder your faith

همیشه راهی پیدا می‌کنه تا ایمانتو نابود کنه

(Woo!)

ووووو

I am developing

داشتم توسعه میدادم

Take a look at the benefits

یه نگاهی به فواید بنداز

Nothing to meddle with

چیزی نیست که باهاش ور بری

I could never be delicate

هیچوقت نمیتونستم ظریف باشم

Am I even relevant?

اصلا (حرفام) مربوط هست؟

That depends how you measure it

به این بستگی داره که چطور بسنجیش

Take a measurement

سنجش کن

Then bag it up and give me the evidence

بعد بسته بندیش کن و به من مدرک بده

Pretty evident, dependable

کاملا واضحه، چیزی که قابل اعتماده

Can never be tentative

هرگز نمیتونه امتحانی باشه

I’m a gentleman

من یه جنتلمنم

Depending on if I think you’re genuine

بستگی به این داره اگه فکر کنم تو حقیقی هستی

Pretty elegant

کاملا زیبا

But not afraid to tell you to get a grip

اما نمیترسم بهتون بگم خودتونو کنترل کنید

Proper etiquette

آداب معاشرت مناسب

I keep it to myself when I celebrate, aah!

برا خودم نگهش میدارم وقتی دارن جشن میگیرم

It’s that time again

دوباره موقعش رسید

Better grab your balloons and invite your friends

بهتره بادکنکاتونو بردارید و دوستاتونو دعوت کنید

Seatbelts back on, yeah, strap ’em in

کمربنداتونو ببندین، آره، ببندینشون

Look at me, everybody I’m smiling big

همه به من نگاه کنید دارم یه لبخند گنده میزنم

On a road right now that I can’t predict

در حال حاضر توی راهیم که نمی تونم پیش بینیش کنم

Tell me tone that down, but I can’t resist

بهم بگو آروم تر برم ولی نمیتونم جلوش مقاومت کنم

Y’all know that sound, better raise your fist

اگه شما هم اون صدا رو میشناسید مشتتون رو بالا ببرید

The search begins

جستجو آغاز شده

I’m back, so enjoy the trip, aah!

من برگشتم پس از مسیر لذت ببرید

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید