مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Who Am I Living For از Katy Perry با متن و ترجمه

بازدید 1402

Yeah-eh, yeah

I can feel a Phoenix inside of me

من میتونم یک ققنوس رو درونم حس کنم

As I march alone to a different beat

همینطور که دارم به تنهایی به سمت یک بیت دیگه میرم

(اصطلاح march to a different beat به معنی اینه که من دارم ساز خودمو میزنم یعنی دارم به تنهایی یک راهی که متفاوت با عرف هست رو میرم)

Slowly swallowing down my fear

به آرامی ترسهامو کنار میذارم

Yeah, yeah

آره، آره

I am ready for the road less traveled

من آماده ام وارد راهی که کمتر کسی رفته بشم

(اینجا دوباره کیتی داره به این اشاره میکنه که آمادست وارد مسیر مستقلانه ای بشه)

Suiting up for my crowning battle

برای نبرد تاجگذاریم آماده میشم

This test is my own cross to bear

این امتحان مشکل خودمه تا حلش کنم

(اصطلاح my own cross to bear به معنای این مشکل خودمه است)

But I will get there

اما من موفق خواهم شد

It’s never easy to be chosen, never easy to be called

هیچوقت منتخب بودن راحت نیست، هیچوقت خوانده شدن آسان نیست

Standing on the frontline when the bombs start to fall

وقتی بمب ها شروع به پایین اومد میکنن من در ردیف جلو استادم

I can see the heavens, but I still hear the flames

میتونم مقدسات(بهشت) رو ببینم، اما میتونم بشنوم که شعله ها

Calling out my name

اسم منو صدا میزنن

I can see the writing on the wall

میتونم ببینم که دیگه کار از کار گذشته

I can’t ignore this war

نمیتونم این جنگ رو نادیده بگیرم

At the end of it all

در پایان همه این ها

Who am I living for?

من دارم واسه کی زندگی میکنم؟

I can feel this light that’s inside of me

میتونم نوری که درونم هست رو احساس کنم

Growing fast into a bolt of lightning

به سرعت تبدیل به یک صاعقه میشه

I know one spark will shock the world, yeah yeah

میدونم یک جرقه به دنیا شوک وارد میکنه، آره آره

So I pray for favor like Esther

پس من مثل ملکه استر برای یک لطف از جانب خدا دعا میکنم

(خب ملکه استر که اسمش در انجیل هم اومده زن خشایار شاه بوده، ایستر زنی بود که با چندین زن دیگه برای اینکه زن خشایار شاه و ملکه ایران زمین بشه رقابت کرد و در نهایت هم به خاطر موهبت زیبایی که خداوند بهش عطا کرده بود زن خشایار شاه شد. که ای کاش نمیشد چون با دسیسه این زن خون پانصد هزار ایرانی ریخته شد و برام جای تعجبه که چطور کیتی پری ازش اسم برده و همینطور سلنا که در مت گالا ۲٠۱۷ گفت لباسم الهام گرفته شده از لباس ملکه استره!!)

I need your strength to handle the pressure

من به قدرت تو برای فائق آمدن بر فشار نیاز دارم

I know there will be sacrifice

میدونم قربانی به جا خواهد ماند

But thats the price

اما این تاوانشه

It’s never easy to be chosen, never easy to be called

هیچوقت منتخب بودن راحت نیست، هیچوقت خوانده شدن آسان نیست

Standing on the frontline when the bombs start to fall

وقتی بمب ها شروع به پایین اومد میکنن من در ردیف جلو استادم

I can see the heavens, but I still hear the flames

میتونم مقدسات(بهشت) رو ببینم، اما میتونم بشنوم که شعله ها

Calling out my name

اسم منو صدا میزنن

I can see the writing on the wall

میتونم ببینم که دیگه کار از کار گذشته

I can’t ignore this war

نمیتونم این جنگ رو نادیده بگیرم

At the end of it all

در پایان همه این ها

Who am I living for?

من دارم واسه کی زندگی میکنم؟

I can see the writing on the wall

میتونم ببینم که دیگه کار از کار گذشته

I can’t ignore this war

نمیتونم این جنگ رو نادیده بگیرم

At the end of it all

در پایان همه این ها

Who am I living for?

من دارم واسه کی زندگی میکنم؟

At the end, at the end

در پایان، در پایان

Who am I living for?

من دارم واسه کی زندگی میکنم؟

At the end, at the end

در پایان، در پایان

Who am I living for?

من دارم واسه کی زندگی میکنم؟

Heavy is the head that wears the crown

سری که تاج روش گذاشته میشه سنگینه

Don’t let the greatness get you down

نذار عظمت تو رو بکشه پایین

(میگه بعد از اینکه تاج رو بر سرت گذاشتی نذار غررور شکوه و عظمتت تو رو بکشه پایین)

Heavy is the head that wears the crown

سری که تاج روش گذاشته میشه سنگینه

Don’t let the greatness get you down

نذار عظمت تو رو بکشه پایین

Oh-oh-oh, yeah

اوه، اوه اوه، آره

I can see the writing on the wall

میتونم ببینم که دیگه کار از کار گذشته

I cant ignore this war

نمیتونم این جنگ رو نادیده بگیرم

At the end of it all

در پایان همه این ها

Who am I living for?

من دارم واسه کی زندگی میکنم؟

I can see the writing on the wall

میتونم ببینم که دیگه کار از کار گذشته

I cant ignore this war

نمیتونم این جنگ رو نادیده بگیرم

At the end of it all

در پایان همه این ها

Who am I living for?

من دارم واسه کی زندگی میکنم؟

At the end, at the end

در پایان، در پایان

Who am I living for?

من دارم واسه کی زندگی میکنم؟

At the end, at the end

در پایان، در پایان

Who am I living for?

من دارم واسه کی زندگی میکنم؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید