مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Champagne Problems از Katy Perry با متن و ترجمه

بازدید 1503

I wanna see you soon as I wipe the crust from my eyes

من میخوام به محض اینکه چشمم رو باز میکنم ببینمت

‘Til the day I die, could you be the love of my life?

تا روز مرگم، میتونی عشق زندگیم باشی؟

I’m a soldier for you, baby, I earned all my stripes, ah

من سرباز تو هستم، عزیزم، و تمام درجه هام رو گرفتم

Make-ups to the breakups

آشتی کردن ها تا قهر کردن ها

Times we coulda gave up

بارها ما میتونستیم تسلیم رابطمون بشیم

We put the dirty work in

اما ما مقاوت کردیم

So now we know it’s worth it

پس حالا ما میدونیم که ارزششو داره

Now we’re celebrating

حالا جشن میگیریم

I’m so glad we made it this far, ah (Uh)

من خیلی خوشحالم که ما تا اینجا با هم اومدیم

‘Cause, baby, all we got

چون عزیزم تمام چیزی که ما داریم(تمام اختلاف نظری که داریم)

Are champagne problems now

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

‘Cause, baby, all we got

چون عزیزم تمام چیزی که ما داریم

Are champagne problems now(Woo)

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

I wanna see you soon as I wipe the crust from my eyes

من میخوام به محض اینکه چشمم رو باز میکنم ببینمت

‘Til the day I die, could you be the love of my life?

تا روز مرگم، میتونی عشق زندگیم باشی؟

I’m a baller for you, baby, I pay any price, ah

من در مقابل تو حکم یه بالر رو دارم، عزیزم، هر بهایی داشته باشه پرداخت میکنم

Make-ups to the breakups

آشتی کردن ها تا قهر کردن ها

Times we coulda gave up

بارها ما میتونستیم تسلیم رابطمون بشیم

We put the dirty work in

اما ما مقاوت کردیم

Became a better version

تبدیل به ورژن بهتری شدیم

So now we know it’s worth it

پس حالا ما میدونیم که ارزششو داره

Now we’re celebrating

حالا جشن میگیریم

I’m so glad we made it this far, ah

من خیلی خوشحالم که ما تا اینجا با هم اومدیم

We both know the hardest part is over

ما هر دومون میدونیکه بخش سخته رابطمونو پشت سر گذاشتیم

Pull me closer, pour a drink (Uh)

منو نزدیکتر بکش، یه نوشیدنی بریز

‘Cause, baby, all we got(All we got are)

چون عزیزم تمام چیزی که ما داریم

Are champagne problems now(That’s all we got)

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

‘Cause, baby, all we got(All we got are)

چون عزیزم تمام چیزی که ما داریم

Are champagne problems now

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

Yeah, that’s all we got (All we got are)

آره تمام چیزی که ما داریم

Champagne problems now

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

Yeah, that’s all we got

آره تمام چیزی که ما داریم

All we got, all we got (All we got are)

تمام چیزی که داریم، تمام چیزی که داریم

Champagne problems now

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

We both know the hardest part is over

هر دومون میدونیم که بخش های سخت رابطمونو پشت سر گذاشتیم

Pull me closer, pour a drink ’cause, baby

منو نزدیکنر بکش، یه نوشیدنی بریز، چون عزیزم

Oh woah, all we got

اوه، تمام چیزی که ما داریم

‘Cause, baby, all we got (No, no, no, no; all we got are)

چون عزیزم تمام چیزی که ما داریم

Are champagne problems now (That’s all we got, baby)

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

‘Cause, baby, all we got (All we got are)

چون عزیزم تمام چیزی که ما داریم

Are champagne problems now

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

Yeah, thats all we got

آره این تمام چیزیه که داریم

All we got (All we got are)

تمام چیزی که داریم

Are champagne problems now (Champagne problems)

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

Yeah, thats all we got

آره این تمام چیزیه که داریم

All we got (All we got are)

تمام چیزی که داریم

Are champagne problems now

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

Champagne problems now

مشکلات قابل حل و پیش پا افتاده ان

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.