مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Dorothea از Taylor Swift با متن و ترجمه

Hey, Dorothea, do you ever stop and think about me?

هی دوروتی، تا حالا شده که در مورد من فکر کنی؟

When we were younger down in the park

وقتی ما جوون تر بودیم توی پارک

Honey, making a lark of the misery

عزیزم، داری از این بدبختی لذت می‌بری

You got shiny friends since you left town

از وقتی شهر رو ترک کردی دوستای براق (بهتری) پیدا کردی

A tiny screens the only place I see you now

یه صفحه کوچیک (صفحه نمایش گوشی موبایل) تنها جاییه که تو رو میبینم

And I got nothing but well-wishes for ya

و من چیزی جز آرزوی خوب برای تو ندارم

Ooh, this place is the same as it ever was

اووه، اینجا مثل قبل میشه

Ooh, but you don’t like it that way

اووه، اما از این راه خوشت نمیاد (تو اینجوری دوست نداری)

It’s never too late to come back to my side

هیچ وقت برای برگشتن به کنار من دیر نیست

The stars in your eyes shined brighter in Tupelo

ستاره ها توی چشمای تو توی توپلو درخشان تر از قبل برق میزنن

And if you’re ever tired of bеing known for who you know

و اگه از آشنایی با کسی که می‌شناسی خسته شدی

You know, you’ll always know me, Dorothea (Uh-uh)

میدونی، تو همیشه منو خواهی شناخت، دوروتی (آه، آه)

Dorothea (Ah-ah)

دوروتی (اه، اه)

Ooh, you’rе a queen sellin’ dreams, sellin’ makeup and magazines

اووه، تو ملکه ای هستی که رویاهای خودت و آرایش و مجلات رو میفروشی

Ooh, from you I’d buy anything

اوه، من از طرف تو هر چیزی می‌خرم

Hey, Dorothea, do you ever stop and think about me?

هی دوروتی، تا حالا شده که در مورد من فکر کنی؟

When it was calmer, skipping the prom just to piss off your mom and her pageant schemes

وقتی اوضاع آرومتر شد، جشن فارغ‌التحصیلی رو رها کرد تا از مامانش و برنامه‌های اون عصبانی بشه

And damn, Dorothea, they all wanna be ya

و لعنت بهش، دوروتی، همشون میخوان تو رو ببینن

But are you still the same soul I met under the bleachers? Well…

… اما تو هنوز همون روحی هستی که من زیر سفید کننده ها دیدم؟ خب

Ooh, I guess Ill never know

اووه، فکر کنم هیچوقت متوجه نمیشم که

Ooh, and you’ll go on with the show

اووه، و تو هم با این برنامه (نمایش) ادامه میدی

But it’s never too late to come back to my side

اما هیچ وقت برای برگشتن به کنار من دیر نیست

The stars in your eyes shined brighter in Tupelo

ستاره ها توی چشمای تو توی توپلو درخشان تر از قبل برق میزنن

And if you’re ever tired of being known for who you know

و اگه از آشنایی با کسی که می‌شناسی خسته شدی

You know, youll always know me, Dorothea (Uh-uh)

میدونی، تو همیشه منو خواهی شناخت، دوروتی (آه، آه)

Dorothea (Ah-ah)

دوروتی (اه، اه)

Ooh, ooh

اوووه، اوووه

Ooh-woo-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh

اووه-ووو-اووه-اووه-اووه، اووه-اووه-اووه-اووه

Ooh, ooh

اوووه، اوووه

Ooh-woo-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

اووه-ووو-اووه-اووه-اووه، اووه-اووه-اووه

Dorothea (Ah-ah-ah)

دوروتی (اه-اه-اه)

Ah-ah

اه-اه

Ooh

اوووه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید