مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Bet You Wanna از BLACKPINK و Cardi با متن و ترجمه

BLACKPINK, Cardi

بلک پینک، کاردی

Tell me where you wanna go

بهم بگو کجا می خوای بری

I’ll meet you with my bags at the door

تو رو با پاکتای که دم در خونم خریدم میبینم

(Ah, I’m gon make you go blind)

(اه، قراره کاری کنم که کور بشی)

(Every time I walk my hips, they don’t lie)

(هر وقت که راه میرم، پشتم بهم دروغ نمیگه)

Take me to your paradise

منو ببر به بهشتت

‘Cause I don’t wanna wait anymore

چون دیگه نمیخوام صبر کنم

(Ah, Ill say it one more time)

(اه، یه بار دیگه هم میگمش)

(Every time I walk my hips, they don’t lie)

(هر وقت که راه میرم، پشتم بهم دروغ نمیگه)

You wanna touch, wanna touch, of course, you wanna

میخوای تاچم کنی، میخوای تاچ کنی، معلومه که میخوای

You wanna run with my love, I know you wanna

میخوای با عشق من فرار کنی، میدونم که میخوای

From the club to the tub, you said, “You wanna”

از کلاب تا داخل اتاق، گفتی که میخوای

Give me an all night hug, I bet you wanna

تمام شب توی بغلم باش، شرط میبندم همینو میخوای

I bet you wanna, I bet you wanna

شرط می بندم میخوای، شرط می بندم میخوای

I bet you, I bet you, I bet you wanna

شرط می بندم، شرط می بندم، شرط میبندم میخوای

I bet you wanna, I bet you wanna

شرط می بندم میخوای، شرط می بندم میخوای

Something ’bout me’s takin’ you higher

یه چیزی درباره من از خود بی خودت میکنه

And you ain’t ever gonna come down

و تو هم هیچوقت نمیخوای آروم بگیری

(You aint ever, you ain’t ever)

(هیچوقت قرار نیست، هیچوقت قرار نیست)

I’m lighting your fire

آتیشتو شعله ور میکنم

And it ain’t ever gonna go out

و هیچوقت قرار نیست خاموش بشه

(It ain’t ever, it ain’t ever)

(هیچوقت نمیشه، هیچوقت نمیشه)

Take the car keys, drive me crazy (vroom)

کلیدای ماشینو بردار، منو دیوونه کن

Cardi a good catch, but you gotta chase me

کاردی خوب تیکه ایه، ولی میخوای راه منو بیای

Grab my waistline, but don’t ever waste me (hmm)

منو بغل کن، ولی منو هدر نده

Turn on, please me, but don’t ever play me (no)

ازم خواهش کن ولی هیچوقت باهام بازی نکن

One of a kind, you can’t replace me

از من فقط یکی هست، نمی تونی جایگزینم کنی

Time to shine, I bust down the AP (bing)

وقت درخششه، برند جواهر ایپی رو منفجر میکنم

The stakes is highe (hey)

ارزش این قمار بالاست (هی)

Let’s do what we both desire (hey)

بیا کاری که هردومون میخوایم بکنیم (هی)

On god, like I’m in the choir (whoo)

به خدا، انگار تو کلیسام (وو)

I bet you, if you make me sweat, I’ll still be on fire

شرط می بندم، اگه عرقمم درآری من هنوزم سوزانم

You wanna touch, wanna touch, of course, you wanna

میخوای تاچم کنی، میخوای تاچ کنی، معلومه که میخوای

You wanna run with my love, I know you wanna

میخوای با عشق من فرار کنی، میدونم که میخوای

From the club to the tub, you said, “You wanna”

از مهمونی تا داخل اتاق، گفتی که میخوای

Give me an all night hug, I bet you wanna

تمام شب توی بغلم باش، شرط میبندم همینو میخوای

I bet you wanna, I bet you wanna

شرط می بندم میخوای، شرط می بندم میخوای

I bet you, I bet you, I bet you wanna

شرط می بندم، شرط می بندم، شرط میبندم میخوای

I bet you wanna, I bet you wanna

شرط می بندم میخوای، شرط می بندم میخوای

Something ’bout me’s taking you higher

یه چیزی درباره من از خود بی خودت میکنه

And you ain’t ever gonna come down

و تو هم هیچوقت نمیخوای آروم بگیری

(You ain’t ever, you ain’t ever)

(هیچوقت قرار نیست، هیچوقت قرار نیست)

I’m lighting your fire

آتیشتو شعله ور میکنم

And it ain’t ever gonna go out

و هیچوقت قرار نیست خاموش بشه

(It ain’t ever, it ain’t ever)

(هیچوقت نمیشه، هیچوقت نمیشه)

If you want me, better bet higher

اگه منو میخوای بهتره شرطو بالاتر ببندی

Wanna look down, up in the sky, ah

میخوای پایین رو نگاه کنی از اون بالا توی آسمون

(Higher, higher, higher, higher, high)

(بالاتر بالاتر بالاتر بالاتر بالاتر)

(Boy, better take it up so damn high)

(پسر، بهتره شرطتو خیلی خیلی بالا ببندی)

Lookin’ so thick, make you desire

اندامم پُر به نظر میرسه و مشتاقت میکنه

I’m a whole bit, keep you up higher

من سر تا پا زهرم، تو اوج نگهت میدارم

(Higher, higher, higher, higher, high)

(بالاتر بالاتر بالاتر بالاتر بالاتر)

Something ’bout mes taking you higher

یه چیزی درباره من از خود بی خودت میکنه

And you ain’t ever gonna come down

و تو هم هیچوقت نمیخوای آروم بگیری

(You ain’t ever, you ain’t ever)

(هیچوقت قرار نیست، هیچوقت قرار نیست)

I’m lighting your fire

آتیشتو شعله ور میکنم

And it ain’t ever gonna go out

و هیچوقت قرار نیست خاموش بشه

(It ain’t ever, it ain’t ever)

(هیچوقت نمیشه، هیچوقت نمیشه)

Something ’bout me’s taking you higher

یه چیزی درباره من از خود بی خودت میکنه

And you ain’t ever gonna come down

و تو هم هیچوقت نمیخوای آروم بگیری

(You ain’t ever, you ain’t ever)

(هیچوقت قرار نیست، هیچوقت قرار نیست)

Bet you wanna love this, ah

شرط میبندم میخوای عاشق همین باشی، آه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید