مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Not Your Barbie Girl از Ava Max با متن و ترجمه

Not your Barbie girl, I’m livin’ in my own world

من باربی تو نیستم، من تو دنیای خودم زندگی میکنم

I ain’t plastic, call me classic

من پلاستیکی نیستم، منو کلاسیک صدا کن

You can’t touch me there, you can’t touch my body

تو نمی تونی منو لمس کنی، تو نمیتونی بدنمو لمس کنی

Unless I say so, ain’t your Barbie, no

مگر اینکه خودم بگم، من باربیت نیستم، نه

Pull up to that dream house, god gate heels down

اون خونه رویایی رو بساز

How much do you like this?

چقدر اینو دوس داری؟

Welcome to my bedroom, hallway go down

به اتاق خواب من خوش اومدی، تو مسیر راهرو برو پایین

Say he’s got permission

بگو که اجازه داره

I can take myself on a dinner date

میتونم توی قرار نهار جلوی خودمو بگیرم

Buy myself diamonds and a champagne

برای خودم الماس و نوشیدنی بخرم

Order five courses, then chocolate cake, uh-huh

پنچ تا بسکوییت و کیک شکلاتی سفارش بدم، اهاااا

Actin’ like I care when I want a man

جوری وانمود کنم که من یه مرد میخوام

Actin’ like I care but I don’t, and?

وانمود کنم که اهمیت میدم اما ندم و؟

I do my own thing, yeah watch me dance, uh-huh

من کار خودمو انجام میدم، اره منو نگاه کن که میرقصم، اهاا

Not your Barbie girl, I’m livin’ in my own world

من باربی تو نیستم، من تو دنیای خودم زندگی میکنم

I ain’t plastic, call me classic

من پلاستیکی نیستم، منو کلاسیک صدا کن

You cant touch me there, you can’t touch my body

تو نمی تونی منو لمس کنی، تو نمیتونی بدنمو لمس کنی

Unless I say so, ain’t your Barbie, no

مگر اینکه خودم بگم، من باربیت نیستم،نه

I’m my own boss, I’m remindin’ you of it

من رئیس خودمم، دارم اینو بهت میگم

Somethin’ that you just can’t get

و یه چیزی هست که تو نمی تونی بگیریش

Words don’t tempt me, tryin’ to break me

کلمات منو تحریک نمیکنن، سعی کن منو بشکنی

In these heels I ain’t tryin’ to trip, no

و این باعث میشه احساس کنم که شکست نمی خورم

I can take myself on a dinner date

میتونم توی قرار نهار جلوی خودمو بگیرم

Buy myself diamonds and a champagne

برای خودم الماس و نوشیدنی بخرم

Order five courses, then chocolate cake, uh-huh

پنچ تا بسکوییت و کیک شکلاتی سفارش بدم، اهاااا

Actin like I care when I want a man

جوری وانمود کنم که من یه مرد میخوام

Actin’ like I care but I don’t, and?

وانمود کنم که اهمیت میدم اما ندم و؟

I do my own thing, yeah watch me dance, uh-huh

من کار خودمو انجام میدم، اره منو نگاه کن که میرقصم، اهاا

Not your Barbie girl, I’m livin’ in my own world

من باربی تو نیستم، من تو دنیای خودم زندگی میکنم

I ain’t plastic, call me classic

من پلاستیکی نیستم، منو کلاسیک صدا کن

You can’t touch me there, you can’t touch my body

تو نمی تونی منو لمس کنی، تو نمیتونی بدنمو لمس کنی

Unless I say so, ain’t your Barbie, no

مگر اینکه خودم بگم، من باربیت نیستم، نه

Did you forget I’m real?

فراموش کردی که من واقعیم؟؟

Oh, I’m breathing, touch me, feel

اوه، من نفس میکشم، لمسم کن، احساسم کن

Oh, say Im your toy to play with, wanna put me in a box

بگو که من اسباب بازی توام تا باهاش بازی کنی، میخوای منو بذاری تو یه جعبه

You ain’t gonna talk to me like that, you better stop

تو نباید با من اینطور صحبت کنی، بهتره که تمومش کنی

Not your Barbie girl, I’m livin’ in my own world

من باربی تو نیستم، من تو دنیای خودم زندگی میکنم

I ain’t plastic (Im not), call me classic

من پلاستیکی نیستم، منو کلاسیک بدون

You can’t touch me there, you can’t touch my body

تو نمی تونی منو لمس کنی، تو نمیتونی بدنمو لمس کنی

Unless I say so, ain’t your Barbie, no

مگر اینکه خودم بگم، من باربیت نیستم، نه

Ain’t your Barbie, no

من باربیت نیستم، نه

Ain’t your Barbie, no

من باربیت نیستم، نه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید