مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Stereo Hearts از Adam Levine با متن و ترجمه

بازدید 9863

My hearts a stereo

قلب من یه استریو هستش

It beats for you, so listen close

برای تو می تپه، پس به خوبی گوش کن

Hear my thoughts in every note, oh oh

توی هر نت افکارمو گوش کن

Make me your radio

من رو رادیو خودت کن

Turn me up when you feel low

وقتی احساس ناراحتی میکنی، من رو روشن کن

This melody was meant for you

این ملودی برای تو زده میشه

Just sing along to my stereo

فقط با استریو من بخون

Gym Class Hero, baby!

جیم کلس هیروس عزیزم

If I was just another dusty record on the shelf

اگه من یه دفتر (ثبت و ضبط) گرد و غباری روی کمد بودم

Would you blow me off and play me like everybody else?

میتونی منو تخلیه (تمیز) بکنی و مثل هر شخص دیگه ای بازیم بدی؟

If I asked you to scratch my back, could you manage that?

اگه ازت میپرسیدم که پشتمو بخارونی میتونستی اینکارو بکنی؟

Like yikky-yeah check it, Travie, I can handle that

مثل اینکه خوب خونده باشه، بهش نگاه کن، من میتونم از پسش بر بیام

Furthermore, I apologize for any skipping tracks

از این گذشته من میبخشم که هر آهنگی رو جلو میزنی

Its just the last girl that played me left a couple cracks

این آخرین دختریه که منو پخش کرده و منو ترکونده

I used to, used to, used to, used to, now I’m over that

من قبلا…من قبلا… الان بهش غلبه کردم

‘Cause holding grudges over love is ancient artifacts

به خاطر نگه داشتن غر غر پشت عشق حقیقت تاریخیه

If I could only find a note to make you understand

اگر من فقط میتونستم یک نوشته پیدا کنم تا بفهمونم بهت

I’d sing it softly in your ear and grab you by the hand

تو گوشت آروم میخوندمش و دستاتو میگرفتم

Just keep it stuck inside your head, like your favorite tune

نگهش دار تو سرت مثل آهنگ مورد علاقت

And know my hearts a stereo that only plays for you

و بدون قلب من یک استریو هستش که فقط برای تو میزنه

My hearts a stereo

قلب من یه استریو هستش

It beats for you, so listen close

برای تو می تپه، پس به خوبی گوش کن

Hear my thoughts in every note, oh oh

توی هر نت افکارمو گوش کن

Make me your radio

من رو رادیو خودت کن

Turn me up when you feel low

وقتی احساس ناراحتی میکنی، من رو روشن کن

This melody was meant for you

این ملودی برای تو زده میشه

Just sing along to my stereo

فقط با استریو من بخون

Oh oh oh oh oh oh to my stereo

او او او با استریو من

Oh oh oh oh oh oh to my stereo

او او او با استریو من

Oh oh oh to sing along to my stereo

او او او با استریو من بخون

Just sing along to my stereo

فقط با استریو من بخون

Let’s go!

بزن بریم!

If I was an old-school fifty pound boombox

اگه من جایزه یک مدرسه قدیمی پنجاه پوندی بودم

Would you hold me on your shoulder, wherever you walk?

تو منو رو شونه هات هرجا که میرفتی میبردی؟

Would you turn my volume up in front of the cops?

صدامو جلوی پلیس زیاد میکردی؟

And crank it higher everytime they told you to stop

و هروقت بهت میگفتن وایسا (صدارو) بالاتر میبردیش؟

And all I ask is that you dont get mad at me

و هرچی من میپرسم اینه که تو دیوونه من نمیشی

When you have to purchase mad D batteries

وقتی تو باید باتری بخری

Appreciate every mixtape your friends make

تقدیر کن از همه میکستیپ هایی که دوستات درست میکنن

You never know we come and go like on the interstate

تو هرگز نمیدونی ما اومدیم و میرویم در بین ایالت

I think I finally found a note to make you understand

من فکر میکنم بالاخره یه نوت برای اینکه تو درک کنی پیدا کردم

If you can hit it, sing along and take me by the hand

اگه بتونی بزنیش، بلند بخون و منو با دستت بگیر

Just keep me stuck inside your head, like your favorite tune

فقط نگه دار منو داخل سرت، تُن های مورد علاقه تورو میپسندم

You know my hearts a stereo that only plays for you

خودت میدونی قلب من یه استریو هستش که فقط برای تو پخش میکنه

My hearts a stereo

قلب من یه استریو هستش

It beats for you, so listen close

برای تو می تپه، پس به خوبی گوش کن

Hear my thoughts in every note, oh oh

توی هر نت افکارمو گوش کن

Make me your radio

من رو رادیو خودت کن

Turn me up when you feel low

وقتی احساس ناراحتی میکنی، من رو روشن کن

This melody was meant for you

این ملودی برای تو زده میشه

Just sing along to my stereo

فقط با استریو من بخون

Oh oh oh oh oh oh to my stereo

او او او با استریو من

Oh oh oh oh oh oh to my stereo

او او او با استریو من

Oh oh oh to sing along to my stereo

او او او با استریو من بخون

Just sing along to my stereo

فقط با استریو من بخون

I only pray you’ll never leave me behind (never leave me)

من فقط دعا می کنم تو هیچ وقت من رو تنها نذاری

Because good music can be so hard to find (so hard to find)

چون موسیقی خوب میتونه خیلی کمیاب باشه

I take your hand and pull it closer to mine (yeah)

من دستاتو میگیرم و به دستام نزدیک میکنم

Thought love was dead, but now you’re changing my mind

فکر می کردم عشق مرده، ولی حالا تو داری نظر من رو عوض می کنی

My hearts a stereo

قلب من یه استریو هستش

It beats for you, so listen close

برای تو می تپه، پس به خوبی گوش کن

Hear my thoughts in every note, oh oh

توی هر نت افکارمو گوش کن

Make me your radio

من رو رادیو خودت کن

Turn me up when you feel low

وقتی احساس ناراحتی میکنی، من رو روشن کن

This melody was meant for you

این ملودی برای تو زده میشه

Just sing along to my stereo

فقط با استریو من بخون

Oh, oh oh-oh, oh (Haha)

او، اوووو، اوه

Yeah, yeah, ye—eh—eh

آره، آره، آرررررره

Oh oh oh-oh (To my stereo) (Let’s go)

او، اوووو، اوه (با استریو من) (بزن بریم)

Yeah, yeah, ye—eh—eh

آره، آره، آرررررره

Oh, oh-oh (Its your boy, Travie)

او، اوووو (این پسر توعه، تراوی)

Yeah, yeah, ye—eh—eh

آره، آره، آرررررره

(Gym Class Heroes, baby) Just sing along to my stereo

(جیم کلس هیروس عزیزم) فقط با استریو من بخون

Yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره

Yeah

آره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.