مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Lifestyle از آدام لوین و جیسون درولو با متن و ترجمه

Uh, Jason Derulo

آه، جیسون درولو

Oh yeah

اوه آره

You shining bright just like Rihanna-na (Shine)

تو درست مثل ریانا به روشنی میدرخشی

Always be f—ing up some comma-mas (F–k it up)

همیشه در حال خرج مقدار زیادی پول هستی

Oh, girl we notice, your body the coldest

اوه، دختر ما متوجه شدیم، بدن تو روفرم ترین بدنه

Everybody fall in love, fall in love

همه عاشقشن، همه عاشقشن

I’m a rolling stone, baby, come on

من یه رولینگ استونم، عزیزم، یالا (رولینگ استون به کسی میگن که دوست داره همش محل زندگیشو جابه جا کنه و تمایل به استقرار در یک مکان نداره)

Tell me what you like every night

بهم بگو هر شب چی دوست داری

Girl, I know, you got your own

دختر من میدونم تو مستقلی

But you could be mine

اما میشه مال من باشی

You ’bout that lifestyle (Lifestyle)

تو لایف استایلت (سبک زندگیت) این مدلی هستش

Everybody knows

همه میدونن

Diamonds ain’t got nothing on you (No, oh, oh)

الماس ها دربرابر تو هیچن

We ’bout that lifestyle (Lifestyle)

ما لایف استایلمون (سبک زندگیت) این شکلیه (سبک زندگیت)

Dollar, dollar bills

دلار، اسکناس های دلار

Baby, would you stay if I’m broke?

عزیزم اگه من حالم خوب نباشه پیشم میمونی؟

You ’bout that

تو توی کار

Dollar la-la, ooh, dollar la-la

دلاری، اووه، دلارررر

You need that

تو بهش نیاز داری

Dollar la-la, ooh, dollar la-la

(به اون) دلار، اووه، دلارررر

You want that

تو اون رو میخوای

Dollar la-la, ooh, dollar la-la

(تو اون) دلار، اووه، دلارررر

You ’bout that lifestyle (Lifestyle, lifestyle, lifestyle)

تو لایف استایلت (سبک زندگیت) این مدلیه (سبک زندگی، سبک زندگی، سبک زندگی)

Can’t get your lipstick off my colla-lar

نمیتونم رژلبت رو از روی یقم پاک کنم

You do that thing that keep mе calling you (Yeah, yeah)

تو این کارو کردی که من بهت زنگ بزنم (آره، آره)

She won’t cry if I don’t stay tonight

اون گریه نمیکنه اگه امشب نمونم

But I can’t say goodbye

اما نمیتونم ازش خداحافظی کنم

‘Cause I’m a rolling stone, baby, come on

چون من یه رولینگ استونم، عزیزم، یالا (بجنب)

Tell me what you like every night

بهم بگو هر شب چی دوست داری

Girl, I know, you got your own

دختر من میدونم تو مستقلی

But you could be mine

اما میشه مال من باشی

You ’bout that lifestyle (Lifestyle)

تو لایف استایلت (سبک زندگیت) این مدلی هستش

Everybody knows

همه میدونن

Diamonds ain’t got nothing on you, ooh, ooh

الماس ها دربرابر تو هیچن، اووه، اووه

We ’bout that lifestyle (Lifestyle)

ما لایف استایلمون (سبک زندگیت) این شکلیه (سبک زندگیت)

Dollar, dollar bills

دلار، اسکناس های دلار

Baby, would you stay if I’m broke?

عزیزم اگه من حالم خوب نباشه پیشم میمونی؟

You ’bout that

تو توی کار

Dollar la-la, ooh, dollar la-la (Dollar)

دلاری، اووه، دلارررر

You need that

تو بهش نیاز داری

Dollar la-la, ooh, dollar la-la (Oh-oh, ooh)

(به اون) دلار، اووه، دلارررر

You want that

تو اون رو میخوای

Dollar la-la, ooh, dollar la-la

(تو اون) دلار، اووه، دلارررر

You ’bout that lifestyle (Lifestyle, lifestyle, lifestyle, lifestyle)

تو لایف استایلت (سبک زندگیت) این مدلیه (سبک زندگی، سبک زندگی، سبک زندگی)

Oh girl (Oh, oh, oh)

اوه دختر

Get your money, honey

بیا پولتو بگیر عزیزم

Ooh girl

اوه دختر

Got that dollar, dollar for you (Ooh, ooh)

این دلار برای توئه

Oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه

You ’bout that lifestyle (Lifestyle, lifestyle, lifestyle)

تو لایف استایلت (سبک زندگیت) این مدلیه (سبک زندگی، سبک زندگی، سبک زندگی)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید