مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ What Am I از Why Don’t We با متن و ترجمه

I met her on a Monday evening

من اونو در یک عصر دوشنبه دیدم

She was standing outside of the park and ride

اون بیرون از پارک ایستاده بود

And I said, “Hey ma, where you been?

و من گفتم”هی خانوم، تا حالا کجا بودی”

“Been looking for a woman like you for all my life”

تمام عمرم دنبال خانومی مثل تو بودم

And she said, “Hola, talk to me, before I have to leave”

و او گفت”هولا، قبل از اینکه مجبور به رفتن بشم باهام حرف بزن

And one day we could be

و یه روزی شاید ما بتونیم

Maybe more than two lost souls just passing by

بیشتر از ۲ روح گمشده باشیم که از کنار هم رد میشن

Knew I was falling when I looked inside your eyes

وقتی به اعماق چشمهات نگاه کردم فهمیدم دارم عاشق میشم

She said, “I know you are, but what am I?

او گفت ”میدونم تو داری عاشق میشی اما من چی؟”

Tell me, have you seen a sunset

Turn into a sunrise?

بهم بگو تا حالا دیدی یک غروب به یک طلوع تبدیل بشه؟

?Kiss right through the night

در طول شب ببوس؟

‘Cause we should try that sometime

چون ما باید گاهی اوقات امتحانش کنیم

Hold you ’til the mornin’

تا صبح در آغوش بگیرمت

And if I said I’m fallin’, would you just reply

و اگه من بگم دارم عاشقت میشم تو فقط میگی

”Iknow you are, but what am I?

میدونم تو داری عاشقم میشی، اما من چی؟

What am I?

من چی؟

What am I?

من چی؟

Open the door to my apartment, when we get in

در آپارتمانم رو باز میکنم وقتی داریم واردش میشیم

Kissin’ on my neck and throw my jacket to the side

گردن منو میبوسی و ژاکت منو یه طرفی پرت میکنی

I know your heart is beating quick

میدونم قلبت داره سریع میتپه

And if you put your head on my chest hear the same in mine, yeah

و اگه تو سرتو روی سینه من قرار بدی تپش قلب من رو هم میشنوی

And we’ll be making love

و ما عشق بازی میکنیم

Until the sun comes up

تا وقتی که خورشید طلوع کنه

But one day maybe I

اما شاید یه روزی

I could put a ring on your finger before you change your mind, yeah

من بتونم یه حلقه در انگشتت بکنم قبل از اینکه نظرت عوض بشه، آره

Knew I was falling when I looked inside your eyes

وقتی به اعماق چشمهات نگاه کردم فهمیدم دارم عاشق میشم

She said, “I know you are, but what am I?

او گفت ”میدونم تو داری عاشق میشی اما من چی؟””

Tell me, have you seen a sunset

Turn into a sunrise?

بهم بگو تا حالا دیدی یک غروب به یک طلوع تبدیل بشه

Kiss right through the night?

در طول شب ببوس؟

‘Cause we should try that sometime

چون ما باید گاهی اوقات امتحانش کنیم

Hold you ’til the mornin’

تا صبح در آغوش بگیرمت

And if I said I’m fallin’, would you just reply

و اگه من بگم دارم عاشقت میشم تو فقط میگی

”I know you are, but what am I?

میدونم تو داری عاشقم میشی، اما من چی؟

What am I?

من چی؟

What am I?

من چی؟

What am I?

من چی؟

Tell me, have you seen a sunset Turn into a sunrise?

بهم بگو تا حالا دیدی یک غروب به یک طلوع تبدیل بشه

Tell me, have you seen a sunset Turn into a sunrise

بهم بگو تا حالا دیدی یک غروب به یک طلوع تبدیل بشه

Kiss right through the night

در طول شب ببوس

‘Cause we should try that sometime

چون ما باید گاهی اوقات امتحانش کنیم

Hold you ’til the mornin’

تا صبح در آغوش بگیرمت

And if I said I’m fallin’, would you just reply

و اگه من بگم دارم عاشقت میشم تو فقط میگی

”I know you are, but what am I?

میدونم تو داری عاشقم میشی، اما من چی؟

Tell me, have you seen a sunset Yeah Turn into a sunrise

بهم بگو تا حالا دیدی یک غروب به یک طلوع تبدیل بشه

Kiss right through the night? Through the night

در طول شب ببوس؟

‘Cause we should try that sometime

چون ما باید گاهی اوقات امتحانش کنیم

Hold you ’til the mornin’ Hold you ’til the morning

تا صبح در آغوش بگیرمت

And if I said Im fallin’, would you just reply

و اگه من بگم دارم عاشقت میشم تو فقط میگی

”I know you are, but what am I?

میدونم تو داری عاشقم میشی، اما من چی؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید