مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Skin از Rag’n’Bone Man با متن و ترجمه

بازدید 1080

When I heard that sound

وقتی اون صدا را میشنوم

When the walls came down

وقتی دیوارها فرو میریزن

I was thinking about you

درباره تو فکر میکنم

About you

درباره تو

When my skin grows old

وقتی پوستم پیر میشه

When my breath runs cold

وقتی نفسم به سمت سرد شدن میره

I’ll be thinking about you

درباره تو فکر میکنم

About you

راجع به تو

Seconds from my heart

ثانیه ها در قلبم

A bullet from the dark

گلوله ای از تاریکی میشن

Helpless, I surrender

ناگریز تسلیم میشم

Shackled by your love

شلاق خوردن از عشقت

Holding me like this

نگه داشتنم مثل اینه

With poison on your lips

با زهری از لبهای تو

Only when it’s over

تنها وقتی این تموم میشه

The silence hits so hard

که دیگه سکوت کردن خیلی سخت باشه

Cause it was almost love, it was almost love

چون این تقریبآ عشق بود, این تقریبآ عشق بود

It was almost love, it was almost love

این تقریبآ عشق بود, این تقریبآ عشق بود

When I heard that sound

وقتی صدائی میشنوم

When the walls came down

وقتی دیوارها فرو میریزن

I was thinking about you

درباره تو فکر میکنم

About you

درباره تو

When my skin grows old

وقتی پوستم پیر میشه

When my breath runs cold

وقتی نفسم به سمت سرد شدن میره

I’ll be thinking about you

درباره تو فکر میکنم

About you

راجع به تو

When I run out of air to breathe

وقتی بیرون میرم تا نفس بکشم

It’s your ghost I see

این روح توست که میبینم

I’ll be thinking about you, about you

درباره تو فکر میکنم, درباره تو

It was almost love, it was almost

این تقریبآ عشق بود, این تقریبآ

We bleed ourselves in vain

ما بیهوده خودمون رو بیهوش میکنیم

How tragic is this game

این بازی چقدر غم انگیزه

Turn around, I’m holding on to someone

برگرد من به کسی نیاز دارم

But the love is gone

اما عشق دیگه رفته

Carrying the load, with wings that feel like stone

حمل کردن بار با بالهائی که حسی مثل سنگ دارن

Knowing that we nearly fell so far now

میدونم که ما الان به زودی سقوط میکنیم

It’s hard to tell

گفتن این سخته

Yeah we came so close, it was almost love

آره ما خیلی نزدیک شدیم, این تقریبآ عشق بود

It was almost love, it was almost love

این تقریبآ عشق بود, این تقریبآ عشق بود

When I heard that sound

وقتی صدائی میشنوم

When the walls came down

وقتی دیوارها فرو میریزن

I was thinking about you

درباره تو فکر میکنم

About you

درباره تو

When my skin grows old

وقتی پوستم پیر میشه

When my breath runs cold

وقتی نفسم به سمت سرد شدن میره

I’ll be thinking about you

درباره تو فکر میکنم

About you

راجع به تو

When I run out of air to breathe

وقتی بیرون میرم تا نفس بکشم

It’s your ghost I see

این روح توست که میبینم

I’ll be thinking about you, about you

درباره تو فکر میکنم درباره تو

While I reached out for your hand

در حالیکه دستت رو از دست دادم

When the walls were caving in

وقتی دیوارها در حال غرق شدن بودن

When I see you on the other side

وقتی تو رو اون طرف دیگه میبینم

We can try all over again

ما میتونیم دوباره تمام سعیمون رو بکنیم

When I heard that sound

وقتی صدائی میشنوم

When the walls came down

وقتی دیوارها فرو میریزن

I was thinking about you

درباره تو فکر میکنم

About you

درباره تو

When my skin grows old

وقتی پوستم پیر میشه

When my breath runs cold

وقتی نفسم به سمت سرد شدن میره

Ill be thinking about you

درباره تو فکر میکنم

About you

راجع به تو

When I run out of air to breathe

وقتی بیرون میرم تا نفس بکشم

It’s your ghost I see

این روح توست که میبینم

Ill be thinking about you, about you

درباره تو فکر میکنم درباره تو

Cause it was almost love, it was almost love

چون این تقریبآ عشق بود, این تقریبآ عشق بود

It was almost love, it was almost love

این تقریبآ عشق بود, این تقریبآ عشق بود

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید