مجله علمی تفریحی بیبیس
0

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 149 نهج البلاغه (وصایای آن حضرت قبل از شهادت) با فایل صوتی

بازدید 183

در بیستم رمضان سال 40 هجری، قبل از شهادت فرمود:

ای مردم! هر كس از مرگ بگریزد، به هنگام فرار آن را خواهد دید. اَجل سرآمد زندگی، و فرار از مرگ رسیدن به آن است. چه روزگارانی كه در پی گشودن راز نهفته اش بودم، امّا خواست خداوند جز پنهان ماندن آن نبود. هیهات! كه این، علمی پنهان است. امّا وصیت من نسبت به خدا،آنكه چیزی را شریك خدا قرار ندهید،و نسبت به پیامبر (ص) این است كه،سنّت و شریعت او را ضایع نكنید.این دوستون محكم را بر پادارید، و این دو چراغ را فروزان نگهدارید و تا آن زمان كه از حق منحرف نشده اید، سرزنشی نخواهید داشت، كه برای هر كس به اندازه توانایی او وظیفه ای تعیین گردیده، و نسبت به افراد جاهل و نادان تخفیف داده شده است زیرا: پروردگار، رحیم و دین، استوار و پیشوا، آگاه است. من دیروز رهبر شما بودم و امروز مایه پند و عبرت شما هستم،و فردا از شما جدا خواهم شد، خدا شما و مرا بیامرزد. اگر از این ضربت و در این لغزش گاه نجات یابم، كه حرفی نیست، امّا اگر گامها بلغزد و از این جهان بروم، ما نیز چون دیگران در سایه شاخسار درختان، مسیرِ وزشِ باد و باران و زیرِ سایه ابرهای متراكم آسمان پراكنده میشویم، و آثارمان در روی زمین نابود خواهد شد. من از همسایگان شما بودم، كه چند روزی در كنار شما زیستم، و به زودی از من جز جسدی بی روح و ساكن، پس از آن همه تلاش، و خاموش، پس از آن همه گفتار، باقی نخواهد ماند. پس باید سكوت من، و بی حركتی دست و پا و چشمها و اندام من، مایه پند و اندرز شما گردد، كه از هر منطق رسایی و از هر سخن مؤثّری عبرت انگیزتر است. وداع و خداحافظی من با شما چونان جدایی كسی است كه آماده ملاقات پروردگار است، فردا ارزش ایام زندگی مرا خواهید فهمید، و راز درونم را خواهید دانست. پس از آن كه جای مرا خالی دیدید و دیگری بر جای من نشست، مرا خواهید شناخت.

Before his passing away (last will)

O’ people. Every one has to meet what he wishes to avoid by running away. Death is the place to which life is driving. To run away from it means to catch it. How many days did I spend in searching for the secret of this matter, but Allah did not allow save its concealment. Alas! It is a treasured knowledge. As for my last will, it is that concerning Allah, do not believe in a partner for Him, and concerning Muhammad (p.b.u.h.a.h.p.), do not disregard his Sunnah. Keep these two pillars and burn these two lamps. Till you are not divided, no evil will come to you. Every one of you has to bear his own burden. It has been kept light for the ignorant. Allah is Merciful. Faith is straight. The leader (Prophet) is the holder of knowledge. Yesterday I was with you; today I have become the object of a lesson for you, and tomorrow I shall leave you. Allah may forgive me and you. If the foot remains firm in this slippery place, well and good. But if the foot slips, this is because we are under the shade of branches, the passing of the winds and the canopy of the clouds whose layers are dispersed in the sky, and whose traces disappeared in the earth. I was your neighbour. My body kept you company for some days and shortly you will find just an empty body of mine which would be stationary after (all its) movement and silent after speech so that my calmness, the closing of my eyes, and the stillness of my limbs may provide you counsel, because it is more of a counsel for those who take a lesson (from it) than eloquent speech and a ready word. I am departing from you like one who is eager to meet (someone). Tomorrow you will look at my days, then my inner side will be disclosed to you and you will understand me after the vacation of my place and its occupation by someone else.

فایل صوتی فارسی مربوط به این خطبه را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Download: Nahjul-Balagah-Sermon-149

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید