مجله علمی تفریحی بیبیس
0

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 133 نهج البلاغه (عظمت پروردگار، ویژگی های قرآن و پیامبر(ص)) با فایل صوتی

بازدید 186

دنیا و آخرت، خدا را فرمانبردار است، و سر رشته هر دو به دست اوست. آسمانها و زمینها كلیدهای خویش را به او سپردند، و درختان شاداب و سرسبز، صبحگاهان و شامگاهان در برابر خدا سجده می كنند، و از شاخه های درختان، نور سرخ رنگی شعله ور شده، به فرمان او میوه‌های رسیده را به انسانها تقدیم می دارند. كتاب خدا، قرآن، در میان شما سخنگویی است كه هیچ گاه زبانش از حق گویی كُند و خسته نشد و همواره گویاست؛ خانه ای است كه ستونهای آن هرگز فرو نمی ریزد و صاحب عزّتی است كه یارانش هرگز شكست ندارند. خدا پیامبر (ص) را پس از یك دوران طولانی كه دیگر پیامبران (ص) نبودند، فرستاد. زمانی كه میان طرفداران مذاهب گوناگون نزاع در گرفته و راه اختلاف می پیمودند. پس او را در پی پیامبران فرستاد و وحی را با فرستادن پیامبر (ص) ختم فرمود. پس پیامبر (ص)با تمام مخالفانی كه به حق پُشت كردند، و از آن منحرف گشتند، به مبارزه پرداخت. و همانا دنیا نهایت دیدگاه كوردلان است كه آن سوی دنیا را نمی نگرند، امّا انسان آگاه، نگاهش از دنیا عبور كرده، از پسِ آن، سرای جاویدان آخرت را می بیند. پس انسان آگاه به دنیا دل نمی بندد و انسان كوردل تمام توجّه اش به دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم میكند. آگاه باشید، در دنیا چیزی نیست، مگر آن كه صاحبش به زودی از آن سیر و از داشتن آن دلگیر می شود جز ادامه زندگی، زیرا در مرگ آسایشی نمی نگرند. حیات و زندگی چونان حكمت و دانش است، كه حیات دلِ مرده و بینایی چشمهای نابیناست و مایه شنوایی برای گوشهای كر و آبی گوارا برای تشنگان می باشد، كه همه در آن سالم و بی نیازند. این قرآن است كه با آن می توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و به وسیله آن بشنوید. بعضی از قرآن از بعضی دیگر سخن میگوید، و برخی بر برخی دیگر گواهی می دهد. آیاتش در شناساندن خدا اختلافی نداشته، و كسی را كه همراهش شد از خدا جدا نمی‌سازد. مردم! گویا به خیانت و كینه ورزی اتّفاق دارید، و در رفتار ریاكارانه، گیاهان روییده از سرگین را می مانید. در دوستی با آرزوها به وحدت رسیدید، و در جمع آوری ثروت به دشمنی پرداختید، شیطان شما را در سرگردانی افكنده و غرور شما را به هلاكت می كشاند. برای خود و شما از خدا یاری می‌طلبم.

On the Glory of Allah

This world and the next have submitted to Him their reins, and the skies and earths have flung their keys towards Him. The thriving trees bow to Him in the morning and evening, and produce for Him flaming fire from their branches, and at His command, turn their own feed into ripe fruits. A part of the same sermon about the Holy Qur’an The Book of Allah is among you. It speaks and its tongue does not falter. It is a house whose pillars do not fall down, and a power whose supporters are never routed. A part of the same sermon about the Holy Prophet Allah deputised the Prophet after a gap from the previous prophets when there was much talk (among the people). With him Allah exhausted the series of prophets and ended the revelation. He then fought for Him those who were turning away from Him and were equating others with Him. A part of the same sermon about this world Certainly this world is the end of the sight of the (mentally) blind who see nothing beyond it. The sight of a looker (who looks with the eye of his mind) pierces through and realises that the (real) house is beyond this world. The looker therefore wants to get out of it while the blind wants to get into it. The looker collects provision from it (for the next world) while the blind collects provision for this very world. A part of the same sermon – A caution You should know that a man gets satiated and wearied with everything except life, because he does not find for himself any pleasure in death. It is in the position of life for a dead heart, sight for the blind eye, hearing for the deaf ear, quenching for the thirsty and it contains complete sufficiency and safety. The Book of Allah is that through which you see, you speak and you hear. Its one part speaks for the other part, and one part testifies to the other. It does not create differences about Allah nor does it mislead its own follower from (the path of) Allah. You are joined together in hatred of each other and in the growing of herbage on your filth (i. e., for covering inner dirt by good appearance outside). You are sincere with one another in your love of desires and bear enmity against each other in earning wealth. The evil spirit (Satan) has perplexed you and deceit has misled you. I seek the help of Allah for myself and you.

فایل صوتی فارسی مربوط به این خطبه را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Download: Nahjul-Balagah-Sermon-133

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید