مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ can’t get enough از Modern Talking با متن و ترجمه

Oh, Juliet Is Crying All The Night

اوه جولیت کل شب در حال گریه ست

She Does’nt Know What’s Wrong And What Is Right

اون نمی دونه که چه چیزی اشتباهه و چی غلطه

She Packed Her Things – And Want’s To Leave Her Home

اون لوازمشو جمع کرده و می خواد خونشو ول کنه بره

She Has A Broken Heart And She’s Alone

اون یک قلب شکسته داره و تنهاست

Oh, Juliet Is Crying – She’s Crying All Those Night’s

اوه جولیت کل شب در حال گریه ست

Oh i know the love we have is right

I Just Can’t

فقط من نمی تونم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby

از عشق شیرین تو جدا بشم عزیزم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady

از عشق خوبت جدا بشم خانوم من

Get Enough Of Your Sweet Love, Tonight

از عشق تو دلمو بکنم همین امشب

I Just Can’t

فقط من نمی تونم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby

از عشق شیرین تو جدا بشم عزیزم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady

از عشق خوبت جدا بشم خانوم من

Baby, Hold Me Tight…

عزیزم محکم بغلم کن

I Just Can’t

فقط من نمی تونم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby

از عشق شیرین تو جدا بشم عزیزم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady

از عشق خوبت جدا بشم خانوم من

How Can We Be Wrong?

چطور ممکنه که اشتباه کرده باشیم

I Just Can’t

فقط من نمی تونم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby

از عشق شیرین تو جدا بشم عزیزم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady

از عشق خوبت جدا بشم خانوم من

Where My Heart Belongs…

جایی که قلب من متلق به اونجاست

For Juliet It’s Just The End Of Time

برای جولیت انگار دنیا تموم شده

She Does’nt Know That Love Is Hard To Find

اون نمی دونه که عشق به دشواری پیدا میشه

But, If There’s Anything That I Can Do

ولی کاری وجود داره که بتونم برای تو انجامش بدم

Oh, Juliet – I’ll Do It Just For You

اوه جولیت، من اون کار رو واسه تو انجام میدم

Oh, Juliet Is Crying – She’s Crying All Those Night’s

اوه جولیت کل شب در حال گریه ست

Oh I Know The Love We Have Is Right

اوه من میدونم عشقی که ما داریم درسته

I Just Can’t

فقط من نمی تونم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby

از عشق شیرین تو جدا بشم عزیزم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady

از عشق خوبت جدا بشم خانوم من

Get Enough Of Your Sweet Love, Tonight

از عشق تو دلمو بکنم همین امشب

I Just Can’t

فقط من نمی تونم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby

از عشق شیرین تو جدا بشم عزیزم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady

از عشق خوبت جدا بشم خانوم من

Baby, Hold Me Tight…

عزیزم محکم بغلم کن

I Just Cant

فقط من نمی تونم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby

از عشق شیرین تو جدا بشم عزیزم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady

از عشق خوبت جدا بشم خانوم من

How Can We Be Wrong?

چطور ممکنه که اشتباه کرده باشیم

I Just Cant

فقط من نمی تونم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby

از عشق شیرین تو جدا بشم عزیزم

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady

از عشق خوبت جدا بشم خانوم من

Where My Heart Belongs…

جایی که قلب من متلق به اونجاست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید