مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ liability از Lorde با متن و ترجمه

One, two
یک،دو

Baby really hurt me, crying in the taxi
عزیزم داری واقعا آزارم میدی،تو تاکسی دارم گریه میکنم

He don’t wanna know me
اون پسره نمیخواد منو بشناسه

Says he made the big mistake of dancing in my storm
میگه رقصیدن تو طوفان من براش اشتباه بزرگی بود

One, two
یک،دو

Baby really hurt me, crying in the taxi
عزیزم داری واقعا آزارم میدی،تو تاکسی دارم گریه میکنم

He don’t wanna know me
اون پسره نمیخواد منو بشناسه

Says he made the big mistake of dancing in my storm
میگه رقصیدن تو طوفان من براش اشتباه بزرگی بود

Says it was poison
میگه که مثل یه سم بوده

So I guess I’ll go home into the arms of the girl that I love
پس انگار که باید برم خونه تو آغوش دختری که عاشقشم(منظورش خودشه)

The only love I haven’t screwed up
تنها عشقیه که ازش نترسیدم

She’s so hard to please but she’s a forest fire
اون دختر ( خود لرد )خیلی تو شاد بودن سرسخته ولی مثل یه جنگل آتیش گرفته است

I do my best to meet her demands, play at romance
نهایت تلاشمو میکنم که درخواست دختره رو ببینم،رمانتیک بازی در بیارم

We slow dance in the living room, but all that a stranger would see
داریم تو اتاق پذیرایی آروم میرقصیم، اما همه چیزی که اون پسر غریبه میبینه

Is one girl swaying alone, stroking her cheek
یه دختریه که تنها داره وول میخوره،گونه هاشو نوازش میکنه

They say, “You’re a little much for me, you’re a liability
اونا میگن تو یکم برامن زیادی،تو دردسر سازی

You’re a little much for me”
تو برام یکم زیادی

So they pull back, make other plans
پس اونا عقب میکشن،نقشه های دیگه ای میکشن

I understand, I’m a liability
میفهمم؟،من دردسر سازم

Get you wild, make you leave
بزار دیوونگت باعث رهاییت بشه

I’m a little much for e-a-na-na-na, everyone
من یه کم برا همه زیادم

The truth is I am a toy that people enjoy
حقیقت اینه من یه اسباب بازی برا لذت مردمم

‘Til all of the tricks don’t work anymore
تا وقتی که همه ی حقه هاشون دیگه کار نکنه(بی تاثیر بشه)

And then they are bored of me
و بعدش ازم خسته میشن

I know that it’s exciting running through the night
میدونم دویدن تو شب هیجان انگیزه

But every perfect summer’s eating me alive until you’re gone
اما تمام اون تابستونای بی نقصی که باهم بودیم منو زجرکش میکرد تاوقتی که تو رفتی

Better on my own
حالاکه خودمم و خودم خیلی بهتره

تکرار کورس آهنگ

They’re gonna watch me disappear into the sun
اونا منو تماشا میکنند وقتی تو آفتاب ناپدید میشم،

You’re all gonna watch me disappear into the sun
شما همتون قراره منو وقتی تو آفتاب ناپدید میشم تماشا کنید

One, two
یک،دو

Baby really hurt me, crying in the taxi
عزیزم داری واقعا آزارم میدی،تو تاکسی دارم گریه میکنم

He don’t wanna know me
اون پسره نمیخواد منو بشناسه

Says he made the big mistake of dancing in my storm
میگه رقصیدن تو طوفان من براش اشتباه بزرگی بود

One, two
یک،دو

Baby really hurt me, crying in the taxi
عزیزم داری واقعا آزارم میدی،تو تاکسی دارم گریه میکنم

He don’t wanna know me
اون پسره نمیخواد منو بشناسه

Says he made the big mistake of dancing in my storm
میگه رقصیدن تو طوفان من براش اشتباه بزرگی بود

Says it was poison
میگه که مثل یه سم بوده

So I guess I’ll go home into the arms of the girl that I love
پس انگار که باید برم خونه تو آغوش دختری که عاشقشم(منظورش خودشه)

The only love I haven’t screwed up
تنها عشقیه که ازش نترسیدم

She’s so hard to please but she’s a forest fire
اون دختر ( خود لرد )خیلی تو شاد بودن سرسخته ولی مثل یه جنگل آتیش گرفته است

I do my best to meet her demands, play at romance
نهایت تلاشمو میکنم که درخواست دختره رو ببینم،رمانتیک بازی در بیارم

We slow dance in the living room, but all that a stranger would see
داریم تو اتاق پذیرایی آروم میرقصیم، اما همه چیزی که اون پسر غریبه میبینه

Is one girl swaying alone, stroking her cheek
یه دختریه که تنها داره وول میخوره،گونه هاشو نوازش میکنه

They say, “You’re a little much for me, you’re a liability
اونا میگن تو یکم برامن زیادی،تو دردسر سازی

You’re a little much for me”
تو برام یکم زیادی

So they pull back, make other plans
پس اونا عقب میکشن،نقشه های دیگه ای میکشن

I understand, I’m a liability
میفهمم؟،من دردسر سازم

Get you wild, make you leave
بزار دیوونگت باعث رهاییت بشه

Im a little much for e-a-na-na-na, everyone
من یه کم برا همه زیادم

The truth is I am a toy that people enjoy
حقیقت اینه من یه اسباب بازی برا لذت مردمم

‘Til all of the tricks don’t work anymore
تا وقتی که همه ی حقه هاشون دیگه کار نکنه(بی تاثیر بشه)

And then they are bored of me
و بعدش ازم خسته میشن

I know that it’s exciting running through the night
میدونم دویدن تو شب هیجان انگیزه

But every perfect summer’s eating me alive until you’re gone
اما تمام اون تابستونای بی نقصی که باهم بودیم منو زجرکش میکرد تاوقتی که تو رفتی

Better on my own
حالاکه خودمم و خودم خیلی بهتره

تکرار کورس آهنگ

Theyre gonna watch me disappear into the sun
اونا منو تماشا میکنند وقتی تو آفتاب ناپدید میشم،

You’re all gonna watch me disappear into the sun
شما همتون قراره منو وقتی تو آفتاب ناپدید میشم تماشا کنید

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید