مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Poker Face از Lady Gaga با متن و ترجمه

بازدید 4725

Mum-mum-mum-mah (x5)

مام مام مام ما

I wanna hold ’em like they do in Texas, please (Woo)

می خوام اونا رو مثل پوکر تگزاس نگه دارم

Fold ’em, let ’em hit me, raise it, baby, stay with me (I love it)

بکش کنار، بذار منو بزنن، اون رو بلند کن، عزیزم، با من بمون (من اون رو دوست دارم)

LoveGame intuition, play the cards with spades to start

بازی درونو دوست دارم، بازی رو با یه پیک شروع کن

And after he’s been hooked, Ill play the one that’s on his heart

بعدش وقتی که اون غرق بازی شد، یه بازیی کنم که دلش بگیره

Oh, oh-oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh, oh, oh

اوه،اووووو،اوه،اوه،اووووواووو،اوه،اوه

I’ll get him hot, show him what I got

من اون رو داغ خواهم کرد، اونچه رو که به دست آوردم به اون نشون بده

Oh, oh-oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh, oh, oh

اوه،اووووو،اوه،اوه،اووووواووو،اوه،اوه

I’ll get him hot, show him what I got

من اون رو داغ خواهم کرد، اونچه رو که به دست آوردم به اون نشون بده

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can’t read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(She’s got me like nobody)

(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can’t read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(She’s got me like nobody)

(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face

پو پو پو پو پوکر فیس، ب ب بکن صورتش رو

(Mum-mum-mum-mah)

مام مام مام ما

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face

پو پو پو پو پوکر فیس، ب ب بکن صورتش رو

(Mum-mum-mum-mah)

مام مام مام ما

I wanna roll with him, a hard pair we will be

جوری می پیچونمش، که باهم جفت شیم

A little gambling is fun when you’re with me (I love it)

یه ذره قمار می چسبه وقتی با من باشی (عاشقشم)

Russian Roulette is not the same without a gun

گلوله های روسی بدون تفنگ اینجوری نيستن

And, baby, when its love, if it’s not rough, it isn’t fun (fun)

و، عزیزم، وقتی میخوادش، اگه سخت نباشه، جالب میشه (جالب)

Oh, oh-oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh, oh, oh

اوه،اووووو،اوه،اوه،اووووواووو،اوه،اوه

I’ll get him hot, show him what I got

من اون رو داغ خواهم کرد، اونچه رو که به دست آوردم به اون نشون بده

Oh, oh-oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh, oh, oh

اوه،اووووو،اوه،اوه،اووووواووو،اوه،اوه

I’ll get him hot, show him what I got

من اون رو داغ خواهم کرد، اونچه رو که به دست آوردم به اون نشون بده

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can’t read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(She’s got me like nobody)

(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he can’t read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(She’s got me like nobody)

(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face

پو پو پو پو پوکر فیس، ب ب بکن صورتش رو

(Mum-mum-mum-mah) (x3)

مام مام مام ما

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face

پو پو پو پو پوکر فیس، ب ب بکن صورتش رو

(Mum-mum-mum-mah) (x3)

مام مام مام ما

I won’t tell you that I love you, kiss, or hug you

بهت نمیگم که دوسِت دارم، می بوسمت، یا بغلت می کنم

‘Cause I’m bluffin’ with my muffin

چون بلوف می زنم با ورقام

I’m not lying, I’m just stunnin’ with my love-glue gunning

دروغ نمی گم، من فقط با اسلحه چسبی عشقم بی حس شدم

Just like a chick in the casino

مثل يه دختر تو كازينو

Take your bank before I pay you out

حساب بانكیتو خالی كن قبل از اين كه خاليت كنم

I promise this, promise this

اینو قول ميدم، قول میدم

Check this hand ’cause I’m marvelous

اين دست رو چک كن چون من حيرت آورم

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he cant read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(She’s got me like nobody)

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he cant read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(She’s got me like nobody)

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he cant read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(Shes got me like nobody)

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he cant read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(She’s got me like nobody)

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he cant read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(She’s got me like nobody)

Can’t read my, can’t read my

نمیتونه ذهنمو بخونه، نمیتونه ذهنمو بخونه

No, he cant read my poker face

نه، اون نمی تونه صورت پوکریمو بخونه

(She’s got me like nobody)

(دختره جوری رکب زد که تا حالا نخورده بودم)

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face

پو پو پو پو پوکر فیس، ب ب بکن صورتش رو

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face (she’s got me like nobody)

پ پ پ …صورت پوکری ،پ پ پ … صورت پوکری (منو جوری گیر انداخت که هیچکس نتونست)

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face

پو پو پو پو پوکر فیس، ب ب بکن صورتش رو

(Mum-mum-mum-mah)

مام مام مام ما

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face

پو پو پو پو پوکر فیس، ب ب بکن صورتش رو

(Mum-mum-mum-mah)

مام مام مام ما

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face

پو پو پو پو پوکر فیس، ب ب بکن صورتش رو

(Mum-mum-mum-mah)

مام مام مام ما

Po-po-po-poker face, fu-fu-f–k her face

پو پو پو پو پوکر فیس، ب ب بکن صورتش رو

(Mum-mum-mum-mah)

مام مام مام ما

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید