مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ HERO از Enrique iglesias با متن و ترجمه

Would you dance If I asked you to dance?

اگه ازت بخوام باهم برقصی میرقصی؟

Would you run And never look back?

میخواهی بدوی و به پشت سرت نگاه نکنی‌

Would you cry If you saw me crying?

آیا گریه میکنی‌ وقتی‌ گریهٔ منو ببینی‌؟

would you save my soul tonight?

آیا  امشب روحم رو نجات  میدی؟

Would you tremble If I touched your lips?

میلرزی اگر لبت رو لمس کنم؟

Would you laugh Oh please tell me this

میخندی؟ (اگر من ازت بخوام) بهم بگو

Now would you die For the one you love?

آیا واسه تنها عشقت میمیری؟

Hold me in your arms tonight

من را در آغوشت بگیر

I can be your hero, baby

من می‌تونم قهرمانت باشم عزیزم

I can kiss away the pain

می‌تونم رنج و دردت را از بین ببرم

I will stand by you forever

می‌خواهم برای همیشه پیشت بمونم

You can take my breath away

تو نفس من را بند می‌آوری

Would you swear That you’ll always be mine?

قول میدهی‌ که همیشه مال من باشی‌؟

Would you lie?

یا بهم دروغ میگی؟

Would you run and hide?

میری و مخفی‌ میشوی

Am I in too deep?

خیلی‌ عاشقت شدم؟

Have I lost my mind?

عقلم رو از دست دادم؟

I dont care, you’re here tonight

بی‌خیال

تو امشب اینجای

I can be your hero, baby

من می‌تونم قهرمانت باشم عزیزم

I can kiss away the pain

می‌تونم رنج و دردت را از بین ببرم

I will stand by you forever

می‌خواهم برای همیشه پیشت بمونم

You can take my breath away

تو نفس من را بند می‌آوری

Oh, I just wanna hold you

فقط می‌خواهم در آغوش بگیرمت

I just wanna hold you, oh yeah

فقط می‌خواهم در آغوش بگیرمت

Am I in too deep?

 خیلی‌ عاشقت شدم؟

Have I lost my mind?

عقلم رو از دست دادم؟

Well, I dont care, you’re here tonight

خوب بی‌خیال

تو امشب اینجای

I can be your hero, baby

من می‌تونم قهرمانت باشم عزیزم

I can kiss away the pain, oh yeah

می‌تونم رنج و دردت را از بین ببرم

I will stand by you forever

می‌خواهم برای همیشه پیشت بمونم

You can take my breath away

تو نفس من را بند می‌آوری

I can be your hero

من می‌تونم قهرمانت باشم

I can kiss away the pain

می‌تونم رنج و دردت را از بین ببرم

I will stand by you forever

می‌خواهم برای همیشه پیشت بمونم

You can take my breath away

تو نفس من را بند می‌آوری

You can take my breath away

تو نفس من را بند می‌آوری

I can be your hero

من می‌تونم قهرمانت باشم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید