مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Faith از Celine Dion با متن و ترجمه

Don’t be afraid to feel this way
از عاشق شدن نترس
Gonna make you understand
کاری میکنم درک کنی.
It’s not about you, cause I am the fool
راجبه تو نیست.چون من اون احمقم.
Building castles in the sand
که داره قصرشو روی شن و ماسه میسازه.
If I am crazy, just don’t care
اگه من دیونم.اهمیت نده.
It doesn’t mean I don’t want you near,
این معنیش این نیست که نمیخوام کنار تو باشم.
This is the story about me and you
این داستان راجبه من و تویه.
And it’s called… Faith!
و وفاداری نامیده میشه.
Right beside you is where I’ll stay
درست کنار تو جاییه که میمونم .
Oh faith !
اوه.وفا!
Just take me as I am… so please… have faith!
منو همونجوری که هستم بپذیر …پس لطفا…وفا دار باش.
So many times and so many ways
هزاران بار و به هزاران طریق
I didn’t know just where to go,
نمیدونستم کجا برم؟.
You gave me a sign and opened my eyes
تا تو بم نشون دادی و دیدمو باز کردی.
That’s the reason why I know
به این دلیله که الان میدونم
That you are different, you’re still here
که تو متفاوتی.و هنوز در کنارم هستی..
I guess you figured me out right then
فکر کنم تو منو خوب فهمیدی
Now I believe that we can make it through
الان فکر میکنم ما میتونیم به حقیقت بپیوندیمش.
And that’s called…
و بش میگن
Faith!
وفاداری
Right beside you is where I’ll stay
درست کنار تو جاییه که من میمونم .
Oh faith !
اوه.وفا!
Just take me as I am… so please… have faith! have faith!
منو همونجوری که هستم بپذیر …پس لطفا…وفا دار باش.وفادار باش..
So dont be afraid… to feel this way…
پس از داشتن این حس نترس.
Just hear me out!
فقط خوب صدای منو بشنو
Stay…
بمون
…and thats called… Faith!
و وفاداری نامیده میشه..
Right beside you is where I’ll stay
کنار تو درست جاییه که من میمونم .
It’s not too late
خیلی هم دیر نشده
Just take me as I am… so please… have faith… in me!
منو همونطوری که هستم بپذیر…پس لطفا..به من وفادار باش.
Oh yeah!
اوه.آره!
Just take me as I am… so please… have faith
منو همونجوری که هستم بپذیر …پس لطفا…وفا دار باش.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید