مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Love To Hate Me از BLACKPINK با متن و ترجمه

Love, lo-lo-love, lo-lo-love

عشق، عـ عـ عـشق، عـ عـ عشق

How you love to hate me

دوست داری چطور ازم بیزار باشی؟

Kinda sad that you always been like that

یه جورایی ناراحتم که همیشه اینجوری بودی

See me making waves and you don’t like that

میبینی غوغا به پا کردم و تو خوشت نمیاد

Driving through your puddles, goin’ splish, splash

از دست انداز گل آلودت میگذرم، چلپ چلوپ

(Splish, splash, splish, splash)

(چلپ چلوپ، چلپ چلوپ)

Stressing over nothing, baby, relax

بی دلیل مضطربی، عزیزم آروم باش

While you gettin’ angry, I’ma kick back

وقتی عصبی هستی دلم میخواد آرومت کنم

Only thing I think about is big stacks

تنها چیزی که بهش فکر میکنم دسته های اسکناسه

Negative days, negative nights

روزای منفی، شبای منفی

Baby, you’re wasting all your time

عزیزم داری همه وقتتو تلف میکنی

I can’t relate, I keep it light

نمیتونم درک کنم، من سخت نمیگیرم

No, no, no drama in my life

هیچ درامایی تو زندگیم نمیخوام

Wake up, yeah, make-up, maybe

بیدار شدن؟ آره، آرایش کردن؟ شاید

I need you, nah, I been good lately

بهت نیاز دارم؟ نه، اخیرا حالم خوب بوده

Blowin’ up, workin’ busy

میترکونم، مشغول کارم

You ain’t worth my love if you only love to hate me

لیاقت عشق منو نداری اگه فقط دوست داری ازم بیزار باشی

Love, lo-lo-love, lo-lo-love

عشق، عـ عـ عـشق، عـ عـ عشق

How you love to hate me

دوست داری چطور ازم بیزار باشی؟

Love, lo-lo-love, lo-lo-love

عشق، عـ عـ عـشق، عـ عـ عشق

You ain’t worth my love if you only love to hate me

لیاقت عشق منو نداری اگه فقط دوست داری ازم بیزار باشی

I’ma let you fade into the background

میذارم تو پس زمینه محو بشی

Baby, all my shows are gettin’ too loud

عزیزم، تمام اجرا های من دارن غوغا میکنن

Keep on turnin’ it up when you want me down

در حالی که میخوای منو پایین بکشی به اوج گرفتن ادامه میدم

(Me down, me down, me down)

(پایینم بکشی)

Negative days, negative nights

روزای منفی، شبای منفی

Baby, youre wasting all your time

عزیزم داری همه وقتتو تلف میکنی

I can’t relate, I keep it light

نمیتونم درک کنم، من سخت نمیگیرم

No, no, no drama in my life

هیچ درامایی تو زندگیم نمیخوام

Wake up, yeah, make-up, maybe

بیدار شدن؟ آره، آرایش کردن؟ شاید

I need you, nah, I been good lately

بهت نیاز دارم؟ نه، اخیرا حالم خوب بوده

Blowin’ up, workin’ busy

میترکونم، مشغول کارم

You ain’t worth my love if you only love to hate me

لیاقت عشق منو نداری اگه فقط دوست داری ازم بیزار باشی

Love, lo-lo-love, lo-lo-love

عشق، عـ عـ عـشق، عـ عـ عشق

How you love to hate me

دوست داری چطور ازم بیزار باشی؟

Love, lo-lo-love, lo-lo-love

عشق، عـ عـ عـشق، عـ عـ عشق

You aint worth my love if you only love to hate me

لیاقت عشق منو نداری اگه فقط دوست داری ازم بیزار باشی

Love to hate me, you hate to love me

دوست داری ازم بیزار باشی، متنفری که عاشقم باشی

I’m takin back what you’ve taken from me

دارم چیزیو که ازم گرفتی پس میگیرم

You’re mistaken, honey, this something that

در اشتباهی عسلم، این چیزیه که

Remind me why I be alone, on my own

یادآوریم میکنه چرا باید تنها باشم، رو پای خودم

If I needed you, I’d have you, that I know, hold up

فقط میدونم اگه میخواستمت تو رو داشتم. ادامه نده

I could do bad by myself, don’t need help

میتونستم خودم بدی کنم، نیازی به کمک نداشتم

One of a kind, the hand that I was dealt

دستی که باهاش معامله کردم، دومی نداره

Like, oh well, felt, cupid was stupid

اینجوری بود اوه خوبه فهمیدم، الهه عشق یه احمق بود

I should have knew it cause I been through it

باید میدونستم چون تجربه ش کرده بودم

You wouldn’t do it if it ain’t foolish, stupid

اگه یه کاری احمقانه نباشه دلت نمیخواد انجامش بدی، احمق

You ain’t worth my love if you only love to hate me

لیاقت عشق منو نداری اگه فقط دوست داری ازم بیزار باشی

Love, lo-lo-love, lo-lo-love

عشق، عـ عـ عـشق، عـ عـ عشق

How you love to hate me

دوست داری چطور ازم بیزار باشی؟

Love, lo-lo-love, lo-lo-love

عشق، عـ عـ عـشق، عـ عـ عشق

You ain’t worth my love if you only love to hate me

لیاقت عشق منو نداری اگه فقط دوست داری ازم بیزار باشی

Love, lo-lo-love, lo-lo-love

عشق، عـ عـ عـشق، عـ عـ عشق

How you love to hate me

دوست داری چطور ازم بیزار باشی؟

Love, lo-lo-love, lo-lo-love

عشق، عـ عـ عـشق، عـ عـ عشق

You ain’t worth my love if you only love to hate me

لیاقت عشق منو نداری اگه فقط دوست داری ازم بیزار باشی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید