مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Underneath Your Clothes از Shakira با متن و ترجمه

بازدید 170

You’re a song written by the hands of God

تو آهنگی هستی که به دست خدا نوشته شدی

Don’t get me wrong ’cause this might sound to you a bit odd

سوتفاهم نشه چون ممکنه حرفم به نظرت عجیب بیاد

But you own the place where all my thoughts go hiding

ولی تو صاحب جایی هستی که همه افکارم اونجا قایم میشن

Right under your clothes, is where I find them

درست زیر لباسات جایی که پیداشون میکنم

Underneath your clothes

زیر لباسات

There’s an endless story

یه داستان بی‌پایانه

There’s the man I chose

مرده که من انتخاب کردم

There’s my territory

قلمروی منه

And all the things I deserve

و تمام چیزایی که لایقشونم

For being such a good girl honey

به خاطر اینکه دختر خوبی بودم

‘Cause of you, I forgot the smart ways to lie

بخاطر تو من راه‌های زیرکانه دروغگویی رو فراموش کردم

Because of you, I’m running out of reasons to cry

بخاطر تو دیگه دلیلی واسه گریه ندارم

When the friends are gone, when the party’s over

وقتی دوستا میرن و مهمونی تموم میشه

We will still belong to each other

ما هنوزم به هم دیگه تعلق داریم

Underneath your clothes

زیر لباسات

There’s an endless story

یه داستان بی‌پایانه

There’s the man I chose

مردیه که من انتخاب کردم

There’s my territory

قلمروی منه

And all the things I deserve

و تمام چیزایی که لایقشونم

For being such a good girl honey

به خاطر اینکه دختر خوبی بودم

Underneath your clothes

زیر لباسات

There’s an endless story

یه داستان بی‌پایانه

There’s the man I chose

مردیه که من انتخاب کردم

There’s my territory

قلمروی منه

And all the things I deserve

و تمام چیزایی که لایقشونم

For being such a good girl

به خاطر اینکه دختر خوبی بودم

For being such a, hey

به خاطر اینکه دختر خوبی بودم

I love you more than all that’s on the planet

من تو رو از همه چیزایی روی این سیاره بیشتر دوست دارم

Movin’, talkin’, walkin’, breathin’

حرکت کردنت، حرف زدنت، راه رفتنت، نفس کشیدنت

You know it’s true

خودت میدونی حقیقته

Oh baby it’s so funny almost don’t believe it

عزیزم خیلی مسخره اصلا باورپذیر نیست

As every voice is hangin’ from the silence

همونطور که هر صدایی از سکوت نشات میگیره

Lamps are hangin’ from the ceilin’

چراغا از سقف آویزونن

Like a lady tied to her manners

مصل یه باتنو که پایبند اخلاقیاتشه

I’m tied up to this feeling

من پایبند این احساسم

Underneath your clothes

زیر لباسات

There’s an endless story

یه داستان بی‌پایانه

Theres the man I chose

مردیه که من انتخاب کردم

There’s my territory

قلمروی منه

And all the things I deserve

و تمام چیزایی که لایقشونم

For being such a good girl honey

به خاطر اینکه دختر خوبی بودم

Underneath your clothes

زیر لباسات

Whoa, There’s the man I chose

مردیه که من انتخاب کردم

Theres my territory

قلمروی منه

And all the things I deserve

و تمام چیزایی که لایقشونم

For being such a good girl

به خاطر اینکه دختر خوبی بودم

For being such a good girl

به خاطر اینکه دختر خوبی بودم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید