مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Boyfriend از Selena Gomez با متن و ترجمه

بازدید 719

I want a boyfriend

من دوست میخوام

But I just keep hitting dead ends

اما همچنان به بن بست میخورم

Try to take a shortcut

میخوام میون بر بزنم

But I get cut again and again

ولی خیلی گیر میوفتم

I want a boyfriend

من دوست میخوام

Tell me, are there any good ones left?

بهم بگو که یه خوبش مونده؟

I keep finding wrong ones

همش افراد اشتباه رو پیدا میکنم

But I want love again and again

اما من هر بار عشق رو میخوام

I want a boyfriend

من دوست میخوام

I been up all night

همه شب بیدار بودم

Pretty restlessly

بی قرار بودم

Think I might know why (Ah)

(فکر کنم بدونم چرا (آه

I’ve been doing just fine

من خوب کار کردم

But baby, that don’t mean

ولی عزیزم این به این معنی نیست

That I’m feeling anti you and me

که ضد تو و خودم حس میکنم

There’s a difference between a want and a need

بین خواستن و نیاز داشتن تفاوت هست

Some nights, I just want more than me

ولی بعضی شب ها فقط چیزی بیشتر از خودم میخوام

I know that there’s a fine line between

میدونم که بینش یه خط خوبی هست

It’s not what I need, but (Yeah)

(این چیزی نیست که میخوام، اما (اره

I want a boyfriend

من دوست میخوام

But I just keep hitting dead ends

اما همچنان به بن بست میخورم

Try to take a shortcut

میخوام میون بر بزنم

But I get cut again and again (Yeah)

ولی هر بار گیر می افتم

I want a boyfriend (Uh-huh)

من یه دوست میخوام

Tell me, are there any good ones left?

بهم بگو که یه خوبش مونده؟

I keep finding wrong ones

همش افراد اشتباه رو پیدا میکنم

But I want love again and again (Yeah)

(ولی من دوباره و دوباره عشق می خوام (آره

I want a boyfriend

من دوست میخوام

I want a boyfriend

من دوست میخوام

I could phone a friend

میتونم به یه دوست زنگ بزنم

Use a hotline or something

یا با هاتلاین (خط تلفن ویژه) یا یه چیز دیگه تماس بگیرم

But that won’t get the job done (Uh-uh)

اما این کارمو راه نمیندازه

‘Cause every time I try (Yeah, yeah, yeah)

(چون هر بار که تلاش کردم (آره، آره، آره

Every time they lie (Uh, ooh-hoo)

(هر دفعه اون ها دروغ گفتن (اوه، اوهه، هو

I get a little anti you and me

من یکم ضد خودم و تو شدم

There’s a difference between a want and a need

بین خواستن و نیاز داشتن تفاوت هست

Some nights, I just want more than me

ولی بعضی شب ها فقط چیزی بیشتر از خودم میخوام

I know that there’s a fine line between

میدونم که بینش یه خط خوبی هست

It’s not what I need, but (Ooh-hoo)

(ولی این چیزی نیست که من نیاز دارم (اوه، اوه

I want a boyfriend

من دوست میخوام

But I just keep hitting dead ends

اما همچنان به بن بست میخورم

Try to take a shortcut

میخوام میون بر بزنم

But I get cut again and again (Yeah, ooh)

ولی هر دفعه گیر میوفتم

I want a boyfriend (Uh-huh)

من یه دوست میخوام

Tell me, are there any good ones left?

بهم بگو که یه خوبش مونده؟

I keep finding wrong ones

همش افراد اشتباه رو پیدا میکنم

But I want love again and again (Ha-ha-ha-ha)

(ولی من دوباره و دوباره عشق می خوام (ها، ها

I want a boyfriend (Ah, ayy, yeah)

(من یه دوست میخوام (آه، آی، آره

I want a boyfriend (Ah, I try to)

(من یه دوست میخوام (آه، من تلاش میکنم

I want a (Ah, yeah)

(من یه (اه، آره

I want a boyfriend (Ah, yeah)

(من یه دوست میخوام (اه، آره

I want a

من یه … میخوام

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید