مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sober از Selena Gomez با متن و ترجمه

بازدید 3660

We fall for each other at the wrong time
ما بد موقعی عاشق هم شدیم

Only for a moment, but I don′t mind
فقط برای یک لحظه، اما من اهمیتی نمیدم

Guess I don’t know where to draw the line, the line, the line
فکر کنم نمیدونم کجا خط (قرمزها) رو بکشم، خط ،خط ،خط

And we′ll play the same game every night
و هر شب همین بازی رو می‌کنیم

Up in the clouds
بالای ابرا

Yeah, you know how to make me want you
آره میدونی چیکار کنی که عاشقت بشم

When we come down
وقتی ما میایم پایین

Oh, I know, yeah, I know, it’s over
اوه، من میدونم، اره، میدونم که همه چی تموم شده

You don’t know how to love me when you′re sober
تو نمی‌دونی وقتی هوشیار هستی چه طور دوستم داشته باشی

When the bottle′s done, you pull me closer
اما وقتی بطری نوشیدنیت تموم میشه منو میکشی سمت خودت

And you’re saying all the things that you′re supposed to
و تو داری همه چیزایی رو میگی که قرار بود

But you don’t know how to love me when you′re sober
اما تو نمیدونی که وقتی هوشیار هستی منو دوست بداری

Why is it so different when we wake up?
چرا وقتی بیدار میشیم انقد همه چی متفاوته

Same lips, same kiss, but not the same touch
همون بوسه، اما دیگه اون حس قبلی نیست

Don’t you know that you do it just enough, but not enough
نمیدونی که باید به اندازه کافی انجامش بدی اما این کافی نیست

But I know what′s next and I want so much
اما می دونم بعدش چی و می خوام

Up in the clouds
بالای ابرا

Yeah, you know how to make me want you
آره میدونی چیکار کنی که عاشقت بشم

When we come down
وقتی ما میایم پایین

Oh, I know, yeah, I know, it’s over
اوه، من میدونم، اره، میدونم که همه چی تموم شده

You don’t know how to love me when you′re sober
تو نمی‌دونی وقتی هوشیار هستی چه طور دوستم داشته باشی

When the bottle′s done, you pull me closer
اما وقتی بطری نوشیدنیت تموم میشه منو میکشی سمت خودت

And you’re saying all the things that you′re supposed to
و تو داری همه چیزایی رو میگی که قرار بود

But you don’t know how to love me when you′re sober
اما تو نمیدونی که وقتی هوشیار هستی منو دوست بداری

I know I should leave, I know I should, should, should
میدونم باید برم، میدونم باید، باید، باید

But your love’s too good, your love′s too good, good, good
ولی عشق تو خیلی خوبه، عشق تو خیلی خوبه

I know I should leave, I know I should, should, should
میدونم باید برم، میدونم باید، باید، باید

But your love’s too good, your love’s too good, good, good
اما عشق تو زیادی خوبه عشق تو زیادی خوبه خوبه خوبه

Yeah!
اره

You don’t know how to love me when you′re sober
تو نمی‌دونی وقتی هوشیار هستی چه طور دوستم داشته باشی

When the bottle′s done, you pull me closer
اما وقتی بطری نوشیدنیت تموم میشه منو میکشی سمت خودت

And you’re saying all the things that you′re supposed to
و تو داری همه چیزایی رو میگی که قرار بود

But you don’t know how to love me when you′re sober
اما تو نمیدونی که وقتی هوشیار هستی منو دوست بداری

You′ve got a hold on me
یه لحظه صبر کن

You’re like a wasted dream
تو مثه یه رویای از دست رفته ای

I gave you everything
من همه چی بهت دادم

But you don’t know how to love me when you′re sober
اما تو نمیدونی که وقتی هوشیار هستی منو دوست بداری

We fall for each other at the wrong time
ما بد موقعی عاشق هم شدیم

Only for a moment, but I don′t mind
فقط برای یک لحظه، اما من اهمیتی نمیدم

Guess I don’t know where to draw the line, the line, the line
فکر کنم نمیدونم کجا خط (قرمزها) رو بکشم، خط ،خط ،خط

And we′ll play the same game every night
و هر شب همین بازی رو می‌کنیم

Up in the clouds
بالای ابرا

Yeah, you know how to make me want you
آره میدونی چیکار کنی که عاشقت بشم

When we come down
وقتی ما میایم پایین

Oh, I know, yeah, I know, it’s over
اوه، من میدونم، اره، میدونم که همه چی تموم شده

You don’t know how to love me when you′re sober
تو نمی‌دونی وقتی هوشیار هستی چه طور دوستم داشته باشی

When the bottle′s done, you pull me closer
اما وقتی بطری نوشیدنیت تموم میشه منو میکشی سمت خودت

And you’re saying all the things that you′re supposed to
و تو داری همه چیزایی رو میگی که قرار بود

But you don’t know how to love me when you′re sober
اما تو نمیدونی که وقتی هوشیار هستی منو دوست بداری

Why is it so different when we wake up?
چرا وقتی بیدار میشیم انقد همه چی متفاوته

Same lips, same kiss, but not the same touch
همون بوسه، اما دیگه اون حس قبلی نیست

Don’t you know that you do it just enough, but not enough
نمیدونی که باید به اندازه کافی انجامش بدی اما این کافی نیست

But I know what′s next and I want so much
اما می دونم بعدش چی و می خوام

Up in the clouds
بالای ابرا

Yeah, you know how to make me want you
آره میدونی چیکار کنی که عاشقت بشم

When we come down
وقتی ما میایم پایین

Oh, I know, yeah, I know, it’s over
اوه، من میدونم، اره، میدونم که همه چی تموم شده

You don’t know how to love me when you′re sober
تو نمی‌دونی وقتی هوشیار هستی چه طور دوستم داشته باشی

When the bottle′s done, you pull me closer
اما وقتی بطری نوشیدنیت تموم میشه منو میکشی سمت خودت

And you’re saying all the things that you′re supposed to
و تو داری همه چیزایی رو میگی که قرار بود

But you don’t know how to love me when you′re sober
اما تو نمیدونی که وقتی هوشیار هستی منو دوست بداری

I know I should leave, I know I should, should, should
میدونم باید برم، میدونم باید، باید، باید

But your love’s too good, your love′s too good, good, good
ولی عشق تو خیلی خوبه، عشق تو خیلی خوبه

I know I should leave, I know I should, should, should
میدونم باید برم، میدونم باید، باید، باید

But your love’s too good, your love’s too good, good, good
اما عشق تو زیادی خوبه عشق تو زیادی خوبه خوبه خوبه

Yeah!
اره

You don’t know how to love me when you′re sober
تو نمی‌دونی وقتی هوشیار هستی چه طور دوستم داشته باشی

When the bottle′s done, you pull me closer
اما وقتی بطری نوشیدنیت تموم میشه منو میکشی سمت خودت

And youre saying all the things that you′re supposed to
و تو داری همه چیزایی رو میگی که قرار بود

But you don’t know how to love me when you′re sober
اما تو نمیدونی که وقتی هوشیار هستی منو دوست بداری

Youve got a hold on me
یه لحظه صبر کن

You’re like a wasted dream
تو مثه یه رویای از دست رفته ای

I gave you everything
من همه چی بهت دادم

But you don’t know how to love me when you′re sober
اما تو نمیدونی که وقتی هوشیار هستی منو دوست بداری

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید