مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Cut You Off از Selena Gomez با متن و ترجمه

بازدید 194

Pull up to the mirror, staring at my face

خودمو سمت آینه میکشم و به صورتم خیره میشم

Gotta chop-chop all the extra weight

باید این اضافه وزنمو کم کنم

I’ve been carrying for 1460 days

۱۴۶٠ روزه که دارم با خودم حملش میکنم

Gotta, gotta, gotta clean my slate

باید باید باید دوباره فعالیت هامو شروع کنم

And I might as well just tell you while I’m drunk, yeah

شاید بهتره تا مستم بهت بگم، آره

The truth is that I think I’ve had enough

حقیقت اینه که من به اندازه کافی ازت کشیدم

Professionally messing with my trust

خیلی جدی گند زدی به اعتماد من

How could I confuse that shit for love?

چطور میتونم به اشتباه فک کنم کارت از سر عشقه؟

So I gotta get you out my head now

پس من باید همین حالا تو رو از سرم بندازم بیرون

I just cut you off

همین حالا از ذهنم پاکت میکنم

You out my head now

الان بیرون از سر منی

I just cut you off

من همین حالا از ذهنم پاکت کردم

When I’m without you

وقتی من بدون توئم

I don’t overthink it, I just carry on

وسواس فکری نمیگیرم و زندگیمو میکنم

Get you out my head now

همین حالا از سر من برو بیرون

I just cut you off

همین حالا از ذهنم پاکت میکنم

I imagine all the endless places I could know

تمام مکان های بی پایانی که میتونستم بشناسم رو تصور میباید

If I drop-drop and I let you go

اگه فقط بندازمت و بذارمت برى

All the possibilities I got from head to toe

تمام احتمالاتی که از سر تا پا داشتم

Yeah they’d, yeah they’d, yeah they’d start to show

آره اونا دارم نمایان میشن

And I might as well just tell you while I’m drunk, yeah

شاید بهتره تا مستم بهت بگم، آره

The truth is that I think I’ve had enough

حقیقت اینه که من به اندازه کافی ازت کشیدم

Emotionally messing with my health (ha)

احساسی گند زدی به سلامتی من

How could I confuse that shit for love?

چطور میتونم به اشتباه فک کنم کارت از سر عشقه؟

So I gotta get you out my head now

پس من باید همین حالا تو رو از سرم بندازم بیرون

I just cut you off

همین حالا از ذهنم پاکت میکنم

You out my head now

الان بیرون از سر منی

I just cut you off

من همین حالا از ذهنم پاکت کردم

When I’m without you

وقتی من بدون توئم

I don’t overthink it, I just carry on

وسواس فکری نمیگیرم و زندگیمو میکنم

Get you out my head now

همین حالا از سر من برو بیرون

I just (I just), I just

من همین حالا، همین حالا

You out my head now (I just)

همین الان از سرم بیرونت میکنم

When Im without

وقتی من بدون

You out my head now

تو همین حالا از ذهنم بیرونت میکنم

So I gotta get you out my head now

پس من باید همین الان باید از سرم بیرونت کنم

I just (I just), cut you off (yeah, I cut you off)

همین حالا، از ذهنت پاکت میکنم

You out my head now

همین حالا از سرم بیرونت میکنم

I just cut you off

همین حالا از ذهنم پاکت میکنم

When Im without you

وقتی من بدون توئم

I don’t overthink it, I just carry on

وسواس فکری ندارم و زندگیمو میکنم

Get you out my head now

همین حالا از سرم بیرونت میکنم

I just, I just (yeah)

همین حالا، همین حالا

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید