مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Nobody از Selena Gomez با متن و ترجمه

بازدید 1488

No heart, no hands, no skin, no touch

هیچ قلبی٬ هیچ دست هایی٬ هیچ پوستی٬ هیچ لمسی

Can get me there, nowhere enough

نمیتونه منو به جایی که تو میبری ببره

To love me like you do, to love me like you do

تا بتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

No kiss, no lips, no feel, no rush

هیچ بوسه ای٬ هیچ لبهایی٬ هیچ احساسی٬ هیچ حرکتی

Can keep me high, I swear no one

نمیتونه منو به اوج برسونه٬ قسم میخورم هیچ کسی

Can love me like you do, can love me like you do, oh

نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody’s gonna love me like you

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody, uh

Nobody, no uh

هیچکسی

Nobody’s gonna love me like you do

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Like you, ooh

مثل تو

Nobody’s gonna love me like you

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody, uh

Nobody, no uh

هیچکسی

Nobody’s ever loved me to the truth

هیچکس نمیتونه از ته قلب منو دوست داشته باشه

Like you, ooh

مثل تو

Nobody’s gonna love me like you

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody, nobody ooh

هیچکسی هیچکسی

No oxygen, could barely breathe

هیچ اکسیژنی وجود نداره و به سختی میتونم نفس بکشم

My darkest sin, you’ve raised release

از تاریک ترین گناهام تو منو بلند کردب

And it’s all because of you, all because of you

و همش بخاطر توئه٬ همش بخاطر توئه

I don’t know what it is, but you’ve pulled me in

نمیدونم این چه حسیه ولی تو منو درش غوطه ور کردی

No one compares, could ever begin

هیچ کسی قابل مقایسه با تو نیست

To love me like you do

تا مثل تو منو دوست داشته باشه

Hmm I wouldn’t want them to

و من نمیخوام اصلا اونا جای تو باشنج

Cause…

چون

Nobody’s gonna love me like you

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody, uh

Nobody, no uh

هیچکسی

Nobody’s gonna love me like you do

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Like you, ooh

مثل تو

Nobody’s gonna love me like you

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody, uh

Nobody, no uh

هیچکسی

Nobody’s ever loved me to the truth

هیچکس نمیتونه از ته قلب منو دوست داشته باشه

Like you, ooh

مثل تو

 

Nobody’s gonna love me like you

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody, uh

Nobody, no uh

هیچکسی

Nobody’s gonna love me like you do

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Like you, ooh

مثل تو

Nobody’s gonna love me like you

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody, uh

Nobody, no uh

هیچکسی

Nobody’s ever loved me to the truth

هیچکس نمیتونه از ته قلب منو دوست داشته باشه

Like you, ooh

مثل تو

I don’t want nothing else

هیچ‌ چیز دیگه ای نمیخوام

Not when I’ve had the best

نه حالا که بهترین رو‌دارم

I don’t want nothing else

هیچ‌ چیز دیگه ای نمیخوام

Cause you showed me the best

چون تو بهترین رو بهم نشون دادی

Nobody’s gonna love me like you

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody, uh

Nobody, no uh

هیچکسی

Nobodys gonna love me like you do

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Like you, ooh

مثل تو

Nobodys gonna love me like you

هیچکسی نمیتونه مثل تو منو دوست داشته باشه

Nobody, uh

Nobody, no uh

هیچکسی

Nobody’s ever loved me to the truth

هیچکس نمیتونه از ته قلب منو دوست داشته باشه

Like you, ooh

مثل تو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.