مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Revival از Selena Gomez با متن و ترجمه

بازدید 1434

I dive into the future

من به سمت آینده شیرجه میزنم

But I’m blinded by the sun

اما توسط خورشید کور شدم

I’m reborn in every moment

هر لحظه دارم دوباره زنده میشم

So who knows what I’ll become

کی می دونه چه بلایی سرم میاد

I feel like I’ve awakened lately

حس میکنم اخیرا از خواب بیدار شدم

The chains around me are finally breaking

زنجیرهای اطرافم بلاخره دارن پاره میشن

I’ve been under self-restoration

 من تحت خود سازی بودم

I’m becoming my own salvation

حالا دارم به روش خودم رها میشم

Showing up, no more hiding, hiding

قایم شدن بسه میخوام

The light inside me is bursting, shining

نورهای درونم بلاخره دارن شکفته میشن و میدرخشن

It’s my, my, my time to butterfly

الان نوبت پروانه شدن منه

What I’ve learned is so vital

اون چیزی که یاد گرفتم خیلی خاصه

More than just survival

ارزشش بیشتر از زنده موندنه

This is my revival

این احیای منه

This is a revival

این یک احیاست

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Revival

احیا

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Revival

احیا

I’ll walk through the fire, I’ll begin again

میخوام به سمت آتش قدم بردارم، دوباره

I’ll burn through my skin

میخوام تا پوست بسوزم

Cause I, cause I wanna feel it

چون میخوام حسش کنم

Reaching for the truth, not afraid to lose

میخوام به حقیقت برسم، نگران باختن نیستم

What shattered through me like a rifle was a revival

چیزی که مثل گلوله به من برخورد کرد احیا بود

I admit, it’s been painful, painful

قبول دارم این دردناک بود

But I’ll be honest, I’m grateful, grateful

اما صادقانه بگم من شکرگذارم

It’s my, my, my time to realize

این زمان من برای فهمیدنه

What I’ve learned is so vital

اون چیزی که یاد گرفتم خیلی خاصه

More than just survival

ارزشش بیشتر از زنده موندنه

This is my revival

این احیای منه

This is a revival

این یک احیاست

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Revival

احیا

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Revival

احیا

This won’t take too long, you’ll see

خیلی زیاد طول نمیکشه خواهی دید

I’m just tryna get to me, ooh

فقط دارم تلاش میکنم به خود سابقم برگردم

What shattered through me like a rifle was a revival

چیزی که مثل گلوله به من برخورد کرد احیا بود

What Ive learned is so vital

اون چیزی که یاد گرفتم خیلی خاصه

More than just survival

ارزشش بیشتر از زنده موندنه

This is my revival

این احیای منه

This is a revival

این یک احیاست

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Revival

احیا

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Revival

احیا

What Ive learned is so vital

اون چیزی که یاد گرفتم خیلی خاصه

More than just survival

ارزشش بیشتر از زنده موندنه

This is my revival

این احیای منه

This is a revival

این یک احیاست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید