مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب هوش مصنوعی پایتونیک – راهنمای مبتدیان برای ساخت برنامه های هوش مصنوعی در پایتون

بازدید 1529
  • عنوان کتاب: Pythonic AI – A beginner’s guide to building AI applications in Python
  • نویسنده: Arindam Banerjee
  • حوزه: پایتون, برنامه نویسی هوش مصنوعی
  • سال انتشار: 2024
  • تعداد صفحه: 590
  • زبان اصلی: انگلیسی
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل: 38.6 مگابایت

در عصری که با نوآوری های مبتنی بر داده و فناوری های متحول کننده تعریف شده است، هوش مصنوعی (AI) نوید بی سابقه ای دارد. این کتاب کلید شما برای باز کردن قفل این وعده است، به ویژه برای کسانی که هم در پایتون و هم در قلمرو هوش مصنوعی تازه کار هستند، ارائه می‌دهد. تصور کنید که بتوانید از همان ابتدا و بدون تجربه قبلی از پتانسیل هوش مصنوعی استفاده کنید. چه دانش آموزی باشید که مشتاق کاوش در زمینه پیشرفته هوش مصنوعی است، چه یک فرد حرفه ای که در قلمروهای جدید قدم می گذارد یا یک مشتاق با کنجکاوی برای آنچه فراتر از افق است – این کتاب برای شما ساخته شده است. سفر ما با هم پویا و غنی خواهد بود. از اصول برنامه نویسی پایتون تا ایجاد راه حل های پیچیده هوش مصنوعی برای بینایی های کامپیوتری و پردازش زبان طبیعی، این راهنمای عملی شما را در هر مرحله همراهی می کند. ما می‌دانیم که ورود همزمان به پایتون و هوش مصنوعی می‌تواند دلهره‌آور باشد، بنابراین محتوا را با دقت ساختار داده‌ایم تا انتقال شما به این قلمرو هیجان‌انگیز را آسان کنیم. همانطور که ما در فصل‌ها کاوش می‌کنیم، شاهد خواهید بود که چگونه پایتون، زبانی که به دلیل سادگی و تطبیق‌پذیری‌اش شناخته می‌شود، به‌طور یکپارچه با هوش مصنوعی ترکیب می‌شود، فناوری که صنایع را شکل می‌دهد و امکانات را دوباره تعریف می‌کند. در سرتاسر کتاب، با ویژگی‌های کلیدی شبکه‌های عصبی کانولوشن، مدل‌های دنباله‌ای، مدل‌های مبتنی بر توجه، ترانسفورماتورها، شبکه‌های متخاصم مولد و غیره و نحوه استفاده از آنها برای ساخت برنامه‌های کاربردی سازمانی کارآمد، قوی و کارآمد آشنا خواهید شد. ساده در نگهداری. همچنین در مورد بهترین شیوه ها یاد خواهید گرفت و مثال های عملی متعددی برای کمک به درک مفاهیم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این کتاب هیچ دانش قبلی را فرض نمی کند. درعوض، درک روشنی از مفاهیم اساسی را به شما قدرت می‌دهد و اعتماد به نفس شما را برای ایجاد برنامه‌های هوش مصنوعی با پایتون تقویت می‌کند.

In an era defined by data-driven innovation and transformative technologies, Artificial Intelligence (AI) holds unprecedented promise. This book is your key to unlocking that promise, catering specifically to those who are new to both Python and the realm of AI. Imagine being able to harness the potential of AI right from the foundational level without prior experience. Whether you are a student eager to explore the cutting-edge field of AI, a professional venturing into new territories, or an enthusiast with a curiosity for what lies beyond the horizon – this book is crafted for you. Our journey together will be dynamic and enriching. From the basics of Python programming to crafting intricate AI solutions for computer visions and natural language processing, this hands-on guide will accompany you every step. We understand that venturing into Python and AI simultaneously can be daunting, so we have meticulously structured the content to ease your transition into this exciting realm. As we delve into the chapters, you will witness how Python, a language known for its simplicity and versatility, blends seamlessly with AI, a technology that is shaping industries and redefining possibilities. Throughout the book, you will learn about the key features of convolutional neural networks, sequence models, attention-based models, transformers, generative adversarial networks, and so on, and how to use them to build enterprise applications that are efficient, robust, and easy to maintain. You will also learn about best practices and will be provided with numerous practical examples to help you understand the concepts. The book does not assume any prior knowledge; instead, it empowers you with a clear understanding of foundational concepts, building your confidence to create AI applications with Python.

این کتاب را میتوانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید:

Download: Pythonic AI – A beginner’s guide to building AI applications in Python

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید